Axel Gustaf Magnus Arbin, von

Född:1739-06-24 – Färentuna församling, Stockholms län (på Ilända.)
Död:1828-04-01 – Stockholms stad, Stockholms län

Fortifikationsofficer


Band 02 (1920), sida 105.

Meriter

2. Axel Gustaf Magnus von Arbin, den föregåendes brorson, f. 24 juni 1739 på Hända å Svartsjölandet, d. 1 apr. 182S i Stockholm. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Georg Arbin och Katarina Margareta Blomhjelm. Efter slutade skolstudier kadett vid artilleriet 1 juli 1756; sergeant därstädes i juli 1758; konduktör på fältstat vid fortifikationen 26 apr. 1759 och vid finska brigaden 21 sept. 1763; tysk adelsmän 1761; löjtnant 11 mars 1772; svensk adelsman 13 sept. s. å.; kapten 12 aug. 1776; major 26 sept. 1784; generalkvartermästarelöjtnant 30 nov. 1794; överste i armén 15 jan. 1811; överflyttad på indragningsstat i aug. s. å. och tjänstgjorde sedan som ledamot i krigshovrätten till sin död. RSÖ 1797.

Gift 1) 12 aug. 1777 med Brita Charlotta Taube, f. 29 aug. 1750, d. 22 febr. 1785, dotter till översten Johan Reinhold Taube; 2) med Kristina Lovisa Stjernschantz, f. 2 juli 1746, d. 21 aug. 1802, dotter till majoren Anders Erik Stjernschantz och änka efter majoren friherre Börje Mikael Ulfsparre.

Biografi

Redan som nybliven artillerikadett anställdes A. vid fästningsbyggnaden på Sveaborg, men 1758, då han befordrats till sergeant vid fältartilleriet, kommenderades han till armén i Pommern, och. även sedan han blivit konduktör, tjänstgjorde han fortfarande i fält och deltog under kriget bl. a, i Demmins försvar 22 sept, 1758, varvid han särskilt utmärkte sig, i befästandet ay Gützkower fähr och Prenzlau samt förstörandet av bron vid Anklam och i anfallet på Malchin, varjämte han vid olika tillfällen avmätte städer och byar samt deltog i militärkartans utarbetande. Återkommen till Sveaborg 1762, anställdes han ånyo vid fästningsbyggnaden därstädes och tjänstgjorde sedan oavbrutet på denna fästning ända till 1808, då han vid kapitulationen blev krigsfånge. Hans vistande på en och samma plats under en så lång följd av år gav honom ju ej tillfälle till att under någon omväxlande tjänstgöring lägga sin för övrigt obestridda stora duglighet i dagen; men å. andra sidan vittnar hans bibehållande vid detta rikets viktigaste fästningsbygge under än den enes, än den andres överbefäl om en framstående och av förmän alltid uppskattad skicklighet inom denna, gren av fortifikationsvetenskapen. Sedan A. efter fredsslutet kommit till Stockholm 1810, tjänstgjorde han där till 1811, då han, nu sjuttitvåårig, vid ingenjörkårens omorganisation överflyttades på indragningsstat. — 1761 hade han adlats av tyske kejsaren jämte farbrodern, dv. majoren A. M. Arbin, och ,sedan han »distinguerat sig vid revolutionen», adopterades han som svensk adelsman på dennes adliga namn.

Författare

L. W:son Munthe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Rullor och meritförteckn., fortifikations- och krigsarkiven; diarier och brevböcker, fortifikationsarkivet. — Se i övrigt: Ett minnesord, då öfversten . . . herr Axel G. von Arbin, i sitt 89: de år, begrofs d. 8 apr. 1828. (1828).;Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Axel Gustaf Magnus Arbin, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18758, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:son Munthe.), hämtad 2019-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18758
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Axel Gustaf Magnus Arbin, von, urn:sbl:18758, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:son Munthe.), hämtad 2019-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se