K Rudolf Teodor Arborelius

Född:1861-12-24 – Orsa församling, Dalarnas län
Död:1917-07-06 – Stockholms stad, Stockholms län

Arkitekt


Band 02 (1920), sida 111.

Meriter

3. Karl Rudolf Teodor Arborelius, den föregåendes broder, f. 24 dec. 1861 i Orsa, d 6 juli 1917 i Stockholm. Avlade mogenhetsexamen vid h. realläroverket i Stockholm 17 maj 1882; ordinarie elev vid tekniska högskolan 13 sept. 1882–vt. 1883; extra elev därstädes ht. 1883–vt. 1886. Ritare vid Wengströms snickerifabrik; anställd vid I. G. Clasons ritkontor och hos G. Lindgren: innehade egen arkitektbyrå i Stockholm; värderingsman hös inteckningsgarantiaktiebolaget i Stockholm från 1 apr. 1898.

Gift 17 okt. 1895 med Hilda Emilia (Emmy) Glantzberg, f 23 juli 1870, d 2 nov 1954[1], dotter till kyrkoherden Kristian Magnus Glantzberg i Hed.

Biografi

Som självständigt verkande arkitekt hade A. en mångsidig verksamhet. I Stockholm byggde han ett stort antal hus på framträdande platser. Han var i viss mån eklektiker och ägde ett utpräglat intresse för konstindustriella former, som framför allt framträdde i interiörernas detaljer. Vid en ombyggnad efter hans ritningar fick inteckningsgarantiaktiebolagets hus vid Fredsgatan med sin stora hall sitt nuvarande utseende. A. har även byggt franska kyrkan, civilstatens änke- och pupillkassas hus vid Lantmäteribacken, Drottgården och ett stort antal hyreshus i Stockholm. Vidare har han ombyggt Djursholms slott och lämnat ritningar till ett flertal villor i Djursholm, av vilka professor M. G. Mittag-Lefflers villa i dess äldsta form och ombyggnaden av bankdirektör J. H. Palmes villa vid Svalnäs äro de mest bekanta. I Orsa, där A gärna anlitades vid byggandet av kommunala hus, använde han i den spånklädda, litet tunga prästgården på ett något schablonmässigt sätt norsk träbyggnadsstil. A. var även verksam som kyrkorestauratör och arbetade därvid i historiska stilar, som han dock påtryckte en egen, än allmogemässig, än något klumpigt pompös prägel. Hans äldre arbeten på detta område, t. ex. Älvdalens kyrka, lida av en alltför stor överlastning av detaljformer, särskilt i snickeriarbeten, men i Gagnefs kyrka, en av hans sista restaureringar, har han genomfört långt större enkelhet och lugn i inredningens linjer.

Författare

Gerda Boëthius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Ritningar i byggnadsstyrelsens arkiv; G. Andersson, Gagnefs kyrka (Julbok för Västerås stift 1917); C. W. Söderström, Elfdalens kyrka (ibid. 1906).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsdatum tillagt2019-03-08

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
K Rudolf Teodor Arborelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18764, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gerda Boëthius.), hämtad 2022-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18764
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
K Rudolf Teodor Arborelius, urn:sbl:18764, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gerda Boëthius.), hämtad 2022-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se