Frédéric Charles Baër, de

Född:1719-06-15 – Frankrike (i Strassburg)
Död:1797-04-23

Diplomat, Präst


Band 02 (1920), sida 555.

Meriter

Baër, Frédéric Charles de, f. 15 juni 1719 i Strassburg, d 23 apr. 1797. Föräldrar: handlanden Johan Filip Baër och Sabina Dorotea de Casparii. Studerade tydligen i Strassburg, där han disp. 1 okt. 1737 (Dissertatio logica de logices amplitudine, p. X, pres. J. J. Witterus). Adjunkt vid svenska legationskapellet i Paris 1742 (K. konfirmation 11 sept.); legationspredikant därstädes 1744; honorarie professor i teologi vid universitet i Strassburg; adlad 29 maj 1772; erhöll avsked från legationspredikantbefattningen 1 apr. 1784 (K. brev 21 maj s. å.). Utländsk LVA 1760; korresp. ledamot av franska vetenskapsakademin samt ledamot av akademier i Göttingen och Augsburg.

Gift med Johanna von Gemminge, dotter till hovmästaren hos änkehertiginnan av Würtemberg friherre Eberhard von Gemminge.

Biografi

B. tjänstgjorde vid sidan av sin prästerliga befattning, vari han enligt adelsbrevet skall ha avlagt prov på mogen lärdom och uppbyggliga ämbetsgåvor, under många år på legationskansliet, stundom även som legationssekreterare, och erhöll vid ett tillfälle, då det var fråga om avsked för honom, ett varmt erkännande av kanslipresidenten för denna sin verksamhet (20 dec. 1782). Ett vittnesbörd därom utgöra jämväl de brev från B., som tidtals förekomma bland depescherna från svenska legationen. Efter riksdagen 1755–56 utgav han anonymt på franska och tyska ett urval av de viktigaste aktstyckena rörande stridigheterna med hovet och inledde samlingen med en i det segrande partiets anda hållen återblick på händelserna. I nov. 1772 uttalade han emellertid trots detta officiösa skriftställeri i ett brev sin beundran för Gustav III och den av honom genomförda statsvälvningen. Sin egentliga roll spelade B. som förmedlare i de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Frankrike. Svenskar, som tillfälligtvis vistades i Paris, rönte alltid det största tillmötesgående av honom, och framför allt tjänstgjorde han som mellanhand mellan svenska och franska vetenskapsmän, en roll, för vilken han ägde stora betingelser. Med en världsmannamässig belevenhet förenade han en omfattande bildning på flera områden och åtnjöt inom den lärda världen ett anseende, som fann uttryck i flera utmärkelser från akademier och lärda samfund. B. stod i brevväxling med Linné och verkade för hans inval i franska vetenskapsakademin. I det motsvarande svenska samfundet sades det en gång, att han »ständigt tjänar akademin», och hans omfångsrika brevväxling med dess sekreterare P. V. Wargentin (1758–83) bestyrker till fullo detta omdöme. Han meddelade flitigt vetenskapliga och kulturella nyheter, gav upplysningar om naturvetenskapliga arbeten och rön, däribland astronomiska iakttagelser, samt anskaffade nyutkommen litteratur. Å andra sidan sökte han även i Frankrike sprida kännedom om den litterära verksamheten i Sverige. Han synes ha meddelat franska vetenskapsakademin sammandrag av avhandlingar, som den svenska vetenskapsakademin utgivit, offentliggjorde översättningar av svenska arbeten och medarbetade i Journal étranger, där han bl. a. införde tolkningar av Hedvig Charlotta Nordenflycht. Vidare förberedde han utgivandet av O. v. Dalins svenska historia på franska, ehuru detta företag avstannade, utan att något därav blev tryckt. Bland hans självständiga arbeten märkes utom en del teologiska och uppbyggliga skrifter ett försök att särskilt på etymologisk väg uppvisa, att invånarna i Platon's Atlantis voro identiska med judarna, en teori, vari B. bl. a. trots väsentliga avvikelser i metod och resultat erkände en föregångare i den bekante Rudbecks-kritikern J. J. Eurenius.

Författare

 Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Letztes Denk- und Ehren-Mahl oder Leichen-Rede bei dem unvermutheten. . . Hintrit des... Herrn Moriz, des Heil. Röm. Reichs Grafens von Sachsen. . . Frankfurt & Leipzig 1751. 4: o (4), 32 s. Även i fransk övers.: Oraison funébre de... Maurice comte de Saxe.. . trad. en francois par 1'auteur. [Paris] 1751. 4: o 24 s. — Essai sur les apparitions. . . trad. ... par F. C. B. (N. Lenglet Du Fresnoy, Recueil de dissertations . .. sur les apparitions, T. 2, 1751, s. 277 o. följ.). —¦ Mé-moire théologique et politique au sujet des mariages clandestins des protestans de France . . . [Paris] 1755. 141' s. 2: a uppl. 1756. 142 s. Annan uppl. s. å. 12: o 117 s. (Anon.) — Actes de ce qui s'est passé de plus remarquable a la diéte de Suéde des années 1755 et 1756; tirés des regitres de cette diéte, & traduits du suédois: avec une relation circonstantiée de la derniére révolte. [Paris] 1756. 12: o XXIV, 132 s. (Anon.) Även i tysk uppl.: Nach-richt von den vornehmsten Merkwiirdigkeiten der schwedischen Reichsver-sammlung von den Jahren 1755 und 1756 . .. Ziirich 1757. 7 bl., 98 s. (Anon.) — Péroraison du discours prononcé dans la chapelle royale de Suéde å Paris, a 1'occasion du Te Deum chanté solennellement en actions de .graces pour 1'heureuse conservation de Sa Majesté trés-chrétienne. [Paris] 1757. 4: o 8 s. — Hymnes, psaumes et cantiques spirituels, a 1'usage de la chapelle royale de Suéde å Paris. Strassburg 1758. 12: o (4), 3'94, (12), 33 s. Jämte: Recueil de musique pour le chant des cantiques spirituels. .. Strassburg u. å. 68 s. — Lettre d'un professeur en théolqgie d'une université prote-stante k M. d'Alembert. Strassburg 1759. 20 s. — Lettre sur 1'origine de rimprimerie, servant de réponse aux observations publiées par M. Fournier le jeune, sur l'ouvrage de M. Schoepflin, intitulé Vindicias typographicas. Strassburg 1761. 44 s. (Anon.) [På denna skrift följde en motskrift av Fournier: Remarques sur un ouvrage intitulé 'Lettre sur 1'origine de rimprimerie'. ..' Paris 1761. Fourniers 'Observations' voro utgivna Paris 1760.] — Essai historique ét critique, sur les Atlantiques, dans lequel on se propose de faire voir la conformité qu'il y a entré 1'histoire de ce peuple, et celle des hébreux. Paris 1762. 116 s., 2 kartor. 2: a uppl. Avignon 1835. 112 s., 2 kartor. — Dissertation philologique et critique sur le voeu de Jephté, rapporté dans le livré des Juges, chapitre XI, v. 30, 40. Strassburg 1765. 52 s. — Priére prononcée ... pour le rétablissement de la sante de M:gr le dauphin. [Paris] 1765. 4: o 1 bl. — Oraison funébre de Louis XV, prononcée... å Paris... [Paris] 1774. 4:o. — Sermon sur les devoirs des sujets envers leur souverain, prononcé... å Paris ... Trad. de 1'allemand par 1'auteur. Geneve 1775. 4: o 26 s. — Recherches sur les maladies épi-zootiques, sur la maniére de les traiter et d'en préserver les bestiaux. Trad. du suédois. Paris 1776. ¦— Mémoire sur la plantation et la oulture des orties, tiré du recueil de 1'académie de Stockholm (Nouvelles ephémerides économkmes, 1776). — Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder, zum Gebrauch der evangelischen Gemeinde zu Paris . .. Strassburg 1777. 5 bl., 432 s. — Sermon prononcé .'. . å Paris, å 1'occasion du Te Deum chanté le 4 novembre 1781, pour la naissance de Monseigneur le dauphin. [Paris] 1782. 32 s.

Källor och litteratur

Källor: Adelsbrevet, utrikes registr., kanslipresidentens koncept, Gallica: skrivelser till B. 1770—83, allt i RA; brev till P. Wargentin, VA bibliotek; Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné, I: 2 (1908), s. 322, 1:3 (1908), s. 105; Uno von Troils själfbiografi och reseanteckningar {Sv. memoarer och bref, 1, 1900); Nouv. biographie universelle, publ. par Hoefer, 4 (1853); G. Castrén, Gustaf Philip Creutz (1917); J. M. Quérard, La France littéraire, 1 (1827); J. A. Rehbinder, Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel (1781); S. Rosenhane, Anteckningar hörande till Kongl. vetenskaps akademiens historia (1811).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frédéric Charles Baër, de, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18979, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2022-12-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18979
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frédéric Charles Baër, de, urn:sbl:18979, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2022-12-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se