Balle(r)

Död:levde på 1000

Runristare


Band 02 (1920), sida 620.

Meriter

Balle, även Baller, är en av Upplands produktivare runristare under 1000-talet. Medan Asmund Karesson huggit eller åtminstone planerat ett fyrtital runstenar, Fot omkring femtio och Öper inemot åttio, förskriva sig omkring trettio ristningar från B. Dessa ristningar förekomma mest i västra och sydvästra Uppland, några också i angränsande delar av Södermanland och Västmanland. B. började sin verksamhet som runmästare vid tiden kort före 1050 och tog till närmaste förebild för den ornamentik, varmed han, såväl som de övriga Upplandsmästarna, smyckat sina stenar, den västuppländske Lifsten, som tillhör tiden 1025—1050.

Biografi

Han använde liksom Lifsten ofta ett mönster med två mot varandra vända rundjur och ett mellan dem inkomponerat, starkt stiliserat kors. Å den nyfunna Altuna-stenen är B:s lärjungeförhållande till Lifsten direkt angivet. Någon mera framstående konstnär är B. knappast. Han är som sådan avgjort underlägsen Asmund och Fot och kan icke heller mäta sig med Öper. Däremot synes han ha varit skald: i motsats till de nyssnämnda mästarna ger han nämligen ofta inskriften versifierad form. Så slutar Ågersta-stenen från Löts socken i södra Uppland med följande rader . i fornyrdeslag:

Här må stånda sten mellan byar. Rede man, som runvis är, runor dem som Balle ristat.

Författare

O. v. Friesen.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: O. v. Friesen, Upplands runstenar (1913), s. 59.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Balle(r), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19019, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. v. Friesen.), hämtad 2019-06-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19019
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Balle(r), urn:sbl:19019, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. v. Friesen.), hämtad 2019-06-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se