Abraham Bandholtz. Oljemålning. Tväslövs kyrka.

Abraham Bandholtz

Född:1678-11-16 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1742-05-09 – Varbergs församling, Hallands län

Kavalleriofficer


Band 02 (1920), sida 631.

Meriter

Bandholtz, Abraham, f. 16 nov. 1678 i Norrköping, d 9 maj 1742 i Varberg. Föräldrar: handelsmannen i Norrköping Hartvig Bandholtz och Elisabet Lothigia. Ryttare vid livregementet 1700; korpral; kvartermästare; adjutant 1702; kornett därstädes 8 apr. 1703; äldste kapten vid baron G. A. Taubes dragonregemente 12 dec. s. å. (erhöll konfirmationsfullmakt 26 maj 1704); major därstädes 2 febr. 1709; erhöll överstelöjtnants titel 26 aug. 1723 (med tur från 26 juni 1722) samt ryttmästares indelning vid södra skånska kavalleriregementet 1 sept. 1723; adlad 4 aug. 1727; major vid regementet 28 febr. 1729; överstelöjtnant i regementet 1735; överste och kommendant på Varbergs fästning 17 febr. 1737.

Gift (1712 i Galitj?) med Maria Baumhauer, f. i Brabant, d 5 dec. 1745, i hennes andra gifte.

Biografi

B. var en tapper och dugande officer, som deltog i alla Karl XII:s fälttåg till 1709, varunder han särskilt utmärkte sig på »partier» och vid Posens försvar 1704. Han blev fången vid Perevolotjna 1 juli 1709, vistades under de första åren av fångenskapen (åtminstone till sept. 1713) i Moskva, där han levde under ytterst knappa omständigheter, och sedermera i Galitj, varifrån han med sin hustru återkom 7 maj 1722. Han var på äldre dagar mycket sjuklig och åtnjöt upprepade gånger tjänstledighet för hälsans vårdande. Ätten utslocknade med honom.

Författare

P. Sörensson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: Biographica, adelsbrevet, militaria: ansökn. och meritförteckn. samt skrivelser från kommendanter i Varberg, rullor och andra handl. rör. de sv. fångarna i Ryssland (St. nordiska kriget), allt i RA; Karol. krigares dagböcker, 6 (1912); C. G. Platen, Kongl. skånska dragonregementets historia (1901); A. A. von Stiernman, Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel, 2 (1755).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Abraham Bandholtz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19026, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Sörensson.), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19026
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Abraham Bandholtz, urn:sbl:19026, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. Sörensson.), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se