Beck, släktBand 02 (1920), sida 792.

Biografi

Beck, släkt, som 1840 inflyttade till Sverige från Rhenländerna med bokbindaren Franz B. (se nedan 1), vilken 1843 grundlade en ännu bestående bokbindarverkstad, sedan 1876, då sonen Viktor B. (se nedan 2) inträdde i firman, kallad F. Beck & Son. En dotter till Frans B. är målarinnan och textarinnan Julia B. (f. 1853, d 1935), vilken 1872–78 var elev vid konstakademin och samtidigt utförde textningar och mönster för bokband, album och dylikt för faderns verkstad. Hon fortsatte därpå sin konstnärliga utbildning i Paris och är sedan 1880-talet bosatt i Frankrike, där hon än verksam som porträtt- och landskapsmålarinna.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Beck, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19096, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19096
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Beck, släkt, urn:sbl:19096, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se