J Victor Beck

Född:1852-03-12 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1934 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län

Bokbindare


Band 02 (1920), sida 794.

Meriter

2. Johan Victor Beck, den föregåendes son, f. 12 mars 1852 i Stockholm. Genomgick tekniska skolan. Utbildade sig i faderns verkstad; erhöll 1869 hantverksföreningens stora silvermedalj för sitt gesällprov; besökte med understöd av statens resestipendium utställningarna i Köpenhamn 1872 och i Wien 1873. Delägare i faderns verkstad 1876. Erhöll diplom som hedersmästare i Berlins bokbindarförening 1881 samt guldmedalj å utställningarna i Paris 1894, i Lybeck 1895 och i Stockholm 1897.

Gift 28 maj 1887 med Augusta Maria Kraak, f. 24 nov. 1865, dotter till direktören August Kraak i Ulricehamn.

Biografi

B. fick tillfälle att giva faderns verkstad och de svenska yrkesmännen över huvud del av de nya impulser till bokbinderiets höjande genom strängare anspråk på stil och material, vilka i utlandet börjat framträda i samband med den allmänna rörelsen för konstindustrins utveckling. Vid utställningen i Wien 1873 lärde han känna lädermosaiken, som efter långvarig glömska återupptagits av vissa bokbindare där, och odlade själv länge med förkärlek denna teknik, som då den såsom hos B. är äkta mosaik och ej en mera vanlig imiterande applikation, är synnerligen krävande men också ger ytterst smidiga och eleganta resultat. En annan i Wien nyuppväckt dekorationsteknik, som B. upptagit och infört i Sverige, är läderplastiken, vilken så småningom utträngt lädermosaiken. B. har alltid haft en mindre verkstad och nästan uteslutande specialiserat sig på prakthand, vilkas dekoration han utför med egen hand. De konstnärliga mönstren till banden ha i regel komponerats av Sofia Gisberg. Vid firmans 50-årsjubileum 1893 utgav B. en liten minnesskrift, vari han även tecknat »spridda drag till bokbinderiets i Sverige historia åren 1843—1893».

Författare

Maja Lundqvist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt skrift: Bokbinderifirman F. Beck & Son 1843—1893. Sthm 1893. 21 s., 1 portr., 28 pl.

Källor och litteratur

Källa: Ovan anf. minnesskrift.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Victor Beck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19100, Svenskt biografiskt lexikon (art av Maja Lundqvist.), hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19100
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Victor Beck, urn:sbl:19100, Svenskt biografiskt lexikon (art av Maja Lundqvist.), hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se