Gösta H Stenman

Född:1888-09-13 – Finland (i Uleåborg)
Död:1947-03-19 – Finska församling, Stockholms län

Journalist, Gallerist


Band 33 (2007-2011), sida 351.

Meriter

Stenman, Gösta Herman, f 13 sept 1888 i Uleåborg, Finland, d 19 mars 1947 i Sthlm, Finska. Föräldrar: handlanden Gustaf Henrik S o Adéle Hjulberg. Studentex vid univ i Hfors 08, journalist o medarb i Finska notisbyrån, konsthandlare i Hfors 13-27, innehavare av Stenmans konstsalong 13-19, av Stenmans konstpalats 19-27, allt i Hfors, konsthandlare i London 27-30, inflyttad till Sverige sept 30, förest för ekon fören "U.P.A." (konsthandel), Sthlm, 32, för Stenmans konstsalong (ab från 46) från 34, sv medborgare 10 maj 35, hovintendent 37.

G 12 febr 1911 i Hfors, Södra sv förs, m Bertha Maria Andersson, f 9 juni 1890 i Borgå, Finland, d 5 sept 1969 i Sthlm, Finska, dtr till polismannen Anders Wilhelm A o Anna Sofia Wickman.

Biografi

Med en bakgrund som journalist, konstkritiker och även mindre lyckad konstnär var Gösta S en förgrundsfigur inom den moderna konsthandeln i Finland och Sverige. Han öppnade sitt första galleri i Hfors 1913 och etablerade sig i Sverige 1930.1 Hfors fanns det fem konstgallerier eller snarare konsthandlare med utställningsverksamhet, när han började sin galleriverksamhet där. I Sthlm blev S 1932 föreståndare för en konsthandelsförening och 1934 för Stenmans konstsalong, belägen i fastigheten Storgatan 10. Efter S:s död fortsatte hustrun Bertha verksamheten till sin bortgång, och även äldsta dottern Maj-Lis (Maja), g Rydman, drev en tid ett galleri med samtidskonst i fastigheten, kallat Stenmans dotter. Där ställde t ex Siri Derkert ut 1939 och 1944.

S förenade i sin verksamhet den nationella och den internationella konsten, liksom både gammal och modern konst. Själv samlade han på renässanskonst, men till hans favoriter hörde även många samtidskonstnärer som Tyko Sallinen, Jalmari Roukokoski och Helene Schjerfbeck i Finland och Åke Göransson (bd 17), Esther Kjerner (bd 21) och Eva Bagge i Sverige. Han stod i spetsen för den unga konsten utan att tränga undan sin kärlek till Rem-brandt och andra stora äldre mästare, t ex italienarna Giorgone eller Francesco Gu-ardi. S var sin tids reformivrare, en passionerad sökare med intuitiv känsla för den konstnärliga kvaliteten. Han skrev ett stort antal katalogförord till sin galleriverksamhet och 1937 en memoarbok om sina konstupptäckter.

S:s namn är starkt förknippat med Helene Schjerfbecks, den konstnär som han envist lyfte fram och alltid försvarade. I Hfors ordnade han 1917 tillsammans med Schjerfbecks levnadstecknare hennes första separatutställning, och 1937 slog.hon igenom i Sverige med en utställning hos S. Kritiker och allmänhet överrumplades av denna "sensationella exhibition", och konstkritikern Gotthard Johansson skrev om utställningen: "Här står man inför den stora konsten, här är heligt rum" (SvD 13 sept 1937). S hade då sedan 20 år tillbaka envetet köpt upp alla verk av Schjerfbeck som han kommit över. Han var helt övertygad om hennes särart, och det var också han som uppmuntrade henne att fortsätta med sina starka och utlämnande självporträtt.

Som konsthandlare hade S förebilder i framför allt Frankrike. Han tog starka intryck av Paul Durand-Ruel, som var verksam i Paris från 1865, och Ambroise Vollard med konsthandel från 1895, även den i Paris. Den senare var viktig för presentationen av modernister som Cézanne 1895, Picasso 1901 och Matisse 1904. Den förre påverkade genom sina konstnärskontrakt, ett system som även S introducerade med några av sina konstnärer. S:s kontrakt med Tyko Sallinen skall dock ha tillkommit på konstnärens initiativ, troligen omkr 1915 när Sallinen återvänt från USA. Samma system med kontrakt hade S tidvis under perioden 1937-46 med Schjerfbeck, som därmed utan dåligt samvete kunde avvisa närgångna köpare och hänvisa dem till S.

S:s konstnärliga hjärta fanns hos Rembrandt. Han var mer eller mindre besatt av tanken att finna en dittills okänd Rem-brandtmålning i lådorna vid Seines kajer eller i loppmarknadens myller av objekt och trodde att den skulle finnas just i Frankrike. Men det var i London han överraskande fann målningen, som senare ändå visade sig vara falsk. Det var den upptäckten som renderade honom titeln hovintendent 1937 och en vänskap i konstens tecken med kronprinsen, sedermera kung Gustav VI Adolf.

S:s gärning som konsthandlare och konstmecenat satte outplånliga spår i det sv och finska konstlivet under 1900-talets första hälft. Han var här sin tids ende konsthandlare av internationellt format. S styrde sin verksamhet med ett envist förtroende för de konstnärer han trodde på och hade en osviklig känsla för den tidlösa konsten.

Författare

Lena HolgerSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från S i KB, RA o UUB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten (egna verk): Mästare och imitatörer. Sthlm: Schildt, 1937. 263, [3] s, [16] pl-bl, ill.

Utställningskataloger (med företal av G S): Nedan förtecknas de utställningskataloger med företal undertecknade av G S som återfunnits, vilka utgivits av Stenmans konstsalong under hans livstid. Uppgifter om företalen anges normalt endast då de försetts med rubrik. Sannolikt har han även sammanställt och redigerat katalogtexterna, men då detta-ej har kunnat beläggas har de kataloger som saknar företal av G S utelämnats, även om det är möjligt att katalogtexterna också i dessa är redigerade av honom. Beträffande utgivningsuppgifterna framgår det endast av ett stiliserat "S" ibland åtföljt av adressuppgift vem utgivaren är. Samtliga kataloger är tryckta av Trollhättans (nya) tryckeri om ej annat anges. Katalogerna saknar helt uppgift om tid och plats för utställningen ifråga. Med tanke på att i flera fall enskilda konstnärer ägnats kataloger utgivna med korta tidsmellanrum och med varierande verkförteckningar (se exempelvis de 9 katalogerna ägnade H Schjerfbeck utg 1937-45) är det möjligt att vissa av dem avser utställningar som hållits i annan regi än Stenmans, men att sådana fall verkligen förekommit kan bara visas i de fall det framgår att katalogen gjorts för utställningar som hållits i Eskilstuna (se exempelvis Från gotik till Louis XVI, 1939). -Gamla mästares landskap och handteckningar. Några jaktbilder. Sthlm [1934]. 32 s. [Den delvis kommenterade katalogen omfattar 141 verk.] - Gamla stilleben. Några jaktbilder. Sthlm 1934. (Svanbäck). 12 s, 16 pl-bl, ill. [Den kommenterade katalogen omfattar 35 verk.] - Kring Rembrandt och Tintoretto. Trollhättan 1935. 12 s, 16 pl-s, ill. [Den kommenterade katalogen omfattar 47 verk.] - 66 gamla mästare. Trollhättan 1936. 23, [2] s, 41 pl-s, ill. [Kommenterad katalog.] - Gamla mästare från Gösta Stenman. Trollhättan 1937. 21 s, [1] pl-bl. [Den kommenterade katalogen omfattar 54 verk.] - Helene Schjerfbeck. Trollhättan 1937. 7 s, [1] pl-s. [Katalogen omfattar 93 verk.] -Stora mästare och små. Trollhättan 1937. 21, [2] s, 21 pl-s, ill. [Den kommenterade katalogen omfattar 58 verk.] - Gustavianskt, gamla mästare. Trollhättan 1938. 16 s, [1] pl-bl. [Den kommenterade katalogen omfattar 40 verk.] - Helene Schjerfbeck. Trollhättan 1938. 8 s. [Katalogen omfattar 80 verk.] - Helene Schjerfbeck. Trollhättan 1938. 7 s, [1] pl-bl. [Katalogen omfattar 47 verk.] - Stenmans. 1913-1938. Trollhättan 1938. 40, [1] s, 32 pl-s, ill. [Den kommenterade katalogen omfattar 89 verk.] - T.K. Sallinen. Akvareller 1915-1928. Trollhättan 1938. 10 s. [Katalogen omfattar 110 verk. Omtr 1939. Stenmans har sedermera (1945 o 56) utg ytterligare två kataloger ägnade T K S. Den första av dessa, Sallinens ungdom, har ett förord signerat M Rydman, o har därför ej medtagits.] - Tredje utställningen från Gösta Stenman. Trollhättan 1938. 21 s, [1] pl-bl. [Kommenterad katalog för utställning hållen i Eskilstuna, omfattar 52 verk.] - Från gotik till Louis XVI. Gamla mästare i urval. Trollhättan 1939. 22 s, [1] pl-bl. [Kommenterad katalog för utställning hållen i Eskilstuna, omfattar 49 verk.] - Gamla mästare. Trollhättan 1939. 17 s, [1] pl-bl. [Anon, kommenterad katalog. Medtagen eftersom den delvis är identisk med föregående (bl a samma pl-bl). Omfattar 42 verk.] - Helene Schjerf-becks grafik. Trollhättan 1939. 10 s, ill. [Katalogdelen (s 5-10) återger med kommentarer 5 grafiska blad av H S samt en handteckning.] - Från Tizian till Hubert Robert. Trollhättan 1940. 30 s, [1] pl-bl. [Kommenterad katalog för utställning tillägnad Nationalmusei vänner, omfattar 54 verk.] - Helene Schjerfbeck. Re-prisutställning. Trollhättan 1940. 12 s, [1] pl-bl. [Företalet (s 3-5) undert av H Ahtela (sept 1939) med kort tillägg av G S. H A:s förord ingick ursprungligen i en annan katalog från Stenmans, Helene Schjerf-becks U. S. A.-kollektion (1939). Katalogen omfattar 115 verk.] - Esther Kjerner. Trollhättan 1941. 12 s, [ 1 ] pl-bl. [Företalet med rubr Till en bortgången vän undert av G S. Katalogen omfattar 56 verk.] - Esther Kjerner. Trollhättan 1941. 10, [2] s, [1] pl-bl. [Företalet identiskt med föregående. Katalogen omfattar 110 verk.] - Eva Bagge. 1895-1941. Trollhättan 1941. 11, [2] s, [7] pl-s, ill. [Katalogen omfattar 135 verk.] - Juho Mäkelä. Trollhättan 1941. [7] s. [Katalogen omfattar 39 verk.] - Åttitalsmåleri. Trollhättan 1941. 13 s, [1] pl-bl. - Eva Bagge. 1895-1941. Trollhättan 1942. 8 s, [1] pl-bl. [Katalogen omfattar 100 verk.] - Gamla mästarmålningar. Trollhättan 1942. 34, [1] s, 31 pl-s, ill. [Den kommenterade katalogen omfattar 94 verk.] - Helene Schjerfbeck. Hyllningsutställning. Trollhättan 1942. 12, [1] s, 13 pl-s, ill. [Med anledning av H S:s 80-årsdag. Katalogen omfattar 110 verk.] - Helene Schjerfbecks grafik. Trollhättan 1942. 9 s, ill. [Katalogdelen (s 5-9) återger med kommentarer 5 grafiska blad av H S.] - Berndt Lindholm. Trollhättan 1943. 8, [1] s, [17] pl-s, ill. [Katalogen omfattar 106 verk.] - Esther Kjerner. Sthlm 1943. (Caslon press boktr). 14 s, ill. [Företalet med rubr Till en bortgången vän undert av G S. Katalogen omfattar 65 verk).] - Esther Kjerner. [Omsl:] 1891-1943. Sthlm 1943. (Nordisk rotogravyr). 12 s. [Företalet undert av G S o daterat Mösseberg i jan 1943. Katalogen omfattar 117 verk.] - Eva Bagge. Trollhättan 1943. 12, [1] s, [11] pl-s, ill. [Katalogen omfattar 147 verk.] - Äldre svenskt måleri. Trollhättan 1943. 12, [1] s, [17] pl-s, ill. [Katalog för utställning hållen i Eskilstuna, omfattar 118 verk.] - Esdier Kjerner. Trollhättan 1944. 20 s, [4] pl-s, ill. [Företalet undert av G S o daterat Mösseberg i jan 1943. Katalogen omfattar 108 verk.] - Eva Bagge. Trollhättan 1944. 9, [2] s, [6] pl-s, ill. [Katalogen omfattar 101 verk.] - Eva Bagge. Trollhättan 1944. 11, [2] s, [6] pl-s, ill. [Katalogen omfattar 147 verk. Det finns även senare kataloger ägnade E B utg 1945-60. Den första av dessa har ett förord av G Boéthius o har därför ej medtagits.] - Från Hilleström ull Schjerfbeck. Norrlandsutställningen 1944. Hovintendent G S gm Erik Fock. Trollhättan 1944. 13 s, [5] pl-s, ill. - Helene Schjerfbeck. Trollhättan 1944. 13, [2] s, 20 pl-s, ill. [Katalogen omfattar 134 verk.] -Samling Ane Gyllenberg. Trollhättan 1944. 17, [2] s, [7] pl-s, ill. - Esther Kjerner. Trollhättan 1945. 15, [2] s, 28 pl-s, ill. [Företalet undert av G S o daterat Sthlm 1 jan 1945. Katalogen omfattar 227 verk.] - Helene Schjerfbeck. Trollhättan 1945. 12, [1] s, 17 pl-s, ill. [Katalogen omfattar 134 verk. Stenmans har senare (1946-62) publicerat ytterligare 4 kataloger ägnade H S. Den första av dessa, Helene Schjerfbeck in memoriam har ett förord undert av M Rydman-von Wachenfeldt o har därför ej medtagits.] - Esther Kjerner. Trollhättan 1946. (Trollhättans tr). 12, [1] s, 14 pl-s, ill. [Katalogen omfattar 145 verk. Stenmans har sedermera (1948-61) publ ytterligare 5 kataloger ägnade E K.] - Gamla tiders mästare. Trollhättan 1947. 32, [1] s, 41 pl-s, ill. [Den kommenterade katalogen omfattar 72 verk.]

Redigerat: Stenmans konstrevy. Hfors 1919-21. [Ej granskad.]

Källor och litteratur

Justitiedep:s konseljakter 24 aug 1934, nr 18, o 10 maj 1935, nr 31, RA.

B Arell, Karl Hedman: konstsamlare, konstpolitiker o donator (1988); N-G Hahl, Saml G S: finländsk konst: beskrivande kat (1932); L Holger o B Arell, Stenmans Konstsalong i Storgatan 10 (Industrivärlden/Poeform 1991), s 32-39; G Johansson, G S död (SvD 20 mars 1947); E Krohn, Upptäckare i konstens värld: G S (1970); C Nyberg, Ane Gyllenberg som konstsamlare o saml:en i Villa Gyllenberg (2002); dens, Konsthandlare G S (1888-1947): konstlivet i Hfors resp Sthlm under S:s tid (2003); SMoKHänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gösta H Stenman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/20142, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lena Holger), hämtad 2019-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:20142
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gösta H Stenman, urn:sbl:20142, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lena Holger), hämtad 2019-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se