C Rudolf Z Abelin

Född:1864-05-30 – Malmö stad, Skåne län
Död:1961 – Västra Karups församling, Kristianstads län

Pomolog, Trädgårdsman


Band 01 (1918), sida 9.
Se pdf av tryck.

Meriter

3. Carl Rudolf Zacharias Abelin, den föregåendes son, f. 30 maj 1864 i Malmö. Studerade vid Beskowska skolan i Stockholm och vid h. allmänna läroverken i Linköping och Norrköping; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 7 juni 1884; studerade vid universitetet i Uppsala 1884–85; utbildade sig i trädgårdsskötsel i Rosenborgs anläggningar vid Köpenhamn åren 1885–87 samt under upprepade resor i Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Tyrolen, Italien, England och Ryssland åren 1891–1913.

Gift 1) 17 sept. 1892–maj 1908 med Ellen Hilda Signe Maria Scherini, f. 2 mars 1873, dotter av grosshandlaren, spanske v. konsuln i Norrköping Josef Leonard Scherini; 2) 30 maj 1909 med Signe Margareta Kristina Ziedner, f. 19 juli 1883, dotter av medarbetaren i Dagens nyheter Edvin Ziedner.

Biografi

En ögonsjukdom nödgade A. att avbryta studierna i Uppsala, vilka omfattade latin, historia och statskunskap. Han ägnade sig då åt trädgårdsodlingen; efter de utländska studierna anlade han å lägenheten Norrviken nära Åby station huvudsakligen frukt- och vinodlingar, vilka blevo bemärkta för sin höga kultur. Mot slutet av 1890-talet uppträdde han i föredrag och skrifter såsom reformator inom fruktodlingen; hans angrepp mot de svenska trädskolorna och trädgårdsundervisningen föranledde häftiga strider och mycken polemik i pressen. Vid Norrviken tog han initiativet till den kvinnliga undervisningen i trädgårdsskötsel, utbildade de första trädskötarna samt stiftade den första fruktodlarföreningen i Sverige, vilken medfört en fullkomlig (numera allmänt antagen) omkastning i fruktens sortering och packning. Vidare har han verkat för fruktträdens besprutning och rationella vård samt jämte baron T. Adelswärd anlagt trädgårdsskolan vid Adelsnäs och de vidsträckta anläggningarna vid Västantorp nära Åtvidaberg.

A: s verksamhet har föranlett mycken diskussion och skarpt motstånd inom fackintresserade kretsar men dock småningom nått erkännande; för den svenska fruktodlingens utveckling har hans insats givetvis ägt betydelse.

År 1906 anlade A. nära Båstad i Skåne Norrviken n:o 2, omfattande betydande anläggningar för odling av alla sorters frukt och nötter. Under de senare åren har han utvecklat en nitisk verksamhet som trädgårdskonsulent i vitt skilda delar av landet ävensom utomlands och därvid tagit hänsyn till såväl ekonomiska som estetiska önskemål.

Författare

C. Forsstrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Fruktodlingsfrågan 1899. Återblick, önskemål. Kristianstad 1900. 72 s. (Anon.) — Om frukt och fruktträdsodling. En handbok för Sveriges fruktodlare. Sthm 1902. VII, 259 s. 2: a uppl. Sthm 1906. 323 s. -j- 24 pl. — Den mindre trädgården. En bok för täppan och torpet. Sthm 1902. 132 s. 6:e uppl. Sthm 1914. 167 s. (Även i norsk och finsk uppl.) — Villaträdgården. En bok för sommarställen och stadsgårdar. Sthm 1903. 174 s. + 8 pl. 2: a uppl. Sthm 1915. 193 s. — Trädgården inomhus — i krukor och jord, i glas och vatten —. En bok för kvinnan och hemmet. Sthm 1904. 184 s. -4- 15 pl. 2: a uppl. Sthm 1910. 228 s. + 18 pl. — På sluttande plan. Politiskt-sociala tankar. Sthm 1905. 56 s. — Lekstugans trädgård. En sommarbok för ungdom och smått folk. Sthm 1906. 182 s. —— 1 pl. — Koloniträdgården. En bok för stadsbor och industrisamhällen. Sthm 1907. 96 s. + 1 pl. — Privatträdgårdens kalender. En minnesbok för icke-fackmän. Sthm 1911. (4), 73 s. — Herrgårdsträdgården. En principbok om och för de större trädgårdarne på landet. Sthm 1915. 200 s. — Uppsatser i Dagny (1890, 92), Bonniers månadshäften (1907) och i dagliga tidningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Rudolf Z Abelin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5493, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2023-01-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5493
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Rudolf Z Abelin, urn:sbl:5493, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Forsstrand.), hämtad 2023-01-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se