J. F. Adelheim.Gravyr. Statens hist. museum (Museiverket), Helsingfors.

Johan Fredric Adelheim

Född:1777-04-15
Död:1806-12-27

Bruksidkare


Band 01 (1918), sida 77.

Meriter

Johan Fredric Adelheim, f. 15 apr. 1777, d 27 dec. 1806. Föräldrar: hovjunkaren Erik Adolf Adelheim och Fredrika Lovisa Hamilton. Fänrik vid Västmanlands regemente 20 apr. 1785; student i Uppsala 24 febr. 1792; avlade juridisk examen 10 juni 1793 och bergsexamen 10 dec. 1795. Auskultant i bergskollegiet 17 dec. s. å.; avreste i maj 1798 till Tyskland i sällskap med Benjamin Höijer, för att »vara en kappsäck i dennes händer, som han med trygghet kunde skicka vart han ville»; synes under resan ha studerat järnhanteringen; återvände till Sverige s. å.

Gift 20 aug. 1802 med Anna Charlotta Ehrenpreus, f. 17 jan. 1780, d 12 dec. 1805, dotter till kaptenen Göran Ehrenpreus.

Biografi

A. tillhörde i Uppsala den Höijer-Silverstolpeska kretsen. Vid riksdagen 1800 anslöt han sig till den unga adelsoppositionen. Liksom ett antal av sina ståndsbröder avsade han sig vid det bekanta uppträdet på riddarhuset 29 maj adelskapet och återtog därpå släktnamnet Borgström. — Sin egendom Munkfors bruk måste A. 1806 sälja till Göteborgshandlanden Björnberg. Efter hustruns död, 1805, blev han fullständigt nedbruten och tog slutligen livet av sig medelst opium. A. skattades ej högt av samtiden. Järta kallar honom i brev till Höijer en »ostadig stackare». Själv plågades han av sitt vankelmod.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Biographica, RA; J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637—1857 (1909); M. J. Crusenstolpe,Karakteristiker (1851); B. Liljenkrantz, Benjamin Höijer (1912); EL Schtick, Ur Geijers brefväxling (Sv. memoarer och bref, 1, 1903).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Fredric Adelheim, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5526, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2022-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5526
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Fredric Adelheim, urn:sbl:5526, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2022-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se