N Otto Ahnfelt

Född:1801-10-31 – Gullarps församling, Skåne län
Död:1837-01-01 – Knästorps församling, Skåne län

Teolog, Bryolog


Band 01 (1918), sida 330.

Meriter

1. Nils Otto Ahnfelt, f. 31 okt. 1801 i Gullarps socken, d 1 jan. 1837 i Knästorp. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Ahnfelt och Elisabet Margareta Florman. Genomgick Lunds läroverk; student i Lund 18 juni 1816; disp. 11 okt. 1817 (Epigrammata Platonis Græce et Svethice, p.I, pres. H. Reuterdahl); avlade filol. kand. examen 15 juni 1819; fil. kand. 13 maj 1820; disp. 12 juni s. å. (Principia calculi differentialis, ex theoria functionum derivata, p. II, pres. K. E. Kjellin); fil. magister 22 juni s. å.; företog 1826 en botanisk studieresa till Norge. Docent i dogmatik vid Lunds universitet 24 juli 1821; utgav 1832 tidningen Gefion; hade anställning som informator för en baron Blixen-Finecke i Greifswald 1832–36. — Ogift.

Biografi

A. är, ehuru till ämbetet teolog, mest känd som bearbetare av de sydsvenska mossorna, vilket gav biskop Thomander anledning att vid hans begravning säga: »till en vetenskap hade han förpliktat sig, men en annan idkade han med förkärlek». Hans »Dispositio Muscorum Scanise Hypnoideorum» står på höjdpunkten av dåtidens bryologiska vetande och innehåller flera egna rön. A: s länge saknade värdefulla samling av mossor återfanns 1912 bland farmaceutiska institutets i Stockholm samlingar. Ett algsläkte, Ahnfeltia, och en mossart, Physiomitrium Ahnfeltii, hava efter honom uppkallats. — A. hade livliga filosofiska och vittra intressen; särskilt var han en stor beundrare av Jean Paul. I kamratkretsen spelade han en stor roll. Han var med vid akademiska föreningens stiftande och blev dess andre ordförande. Liksom sin broder Paul Gabriel tillhörde han den Wieselgren-Thomanderska kretsen och deltog såsom utgivare av tidningen Gefion i de förbittrade striderna om återbesättandet av domprostbefattningen efter Kristian Wåhlin (1832).

Författare

H. W. Arnell.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De perhibito Stoicorum Christianos imitandi studio dissertatio. Lund 1821. 4: o 16 s. — Dispositio Muscorum Scania; Hypnoide-orum. Lund 1835. 24 s. (Diss.) — A. har därjämte biträtt vid bearbetningen av mossorna i E. Fries' Stirpium agri Femsioensis index, Lund 1825—26, och samme förf:s Novitia; flora; Suecicas, 2: a uppl., Lund 1828.

Utgivit: Tidn. Gefion. Lund och Malmö 1832.

Källor och litteratur

Källor: P. G. Ahnfelt, Studentminnen (1857); Otto Ahnfelt, Ur mina minnen, 2 (1907); Hj. Möller, Ett gammalt skånskt mossherbarium återfunnet (Bot. notiser, 1912); J. H. Thomander, Vid theologias docenten magister Nils Otto Ahnfelts jordfästning i Knästorps kyrka d. 9 jan. 1837 (1837).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
N Otto Ahnfelt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5633, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. W. Arnell.), hämtad 2024-05-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5633
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
N Otto Ahnfelt, urn:sbl:5633, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. W. Arnell.), hämtad 2024-05-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se