Ale

Född:500-talet
Död:500

Kung


Band 01 (1918), sida 374.

Meriter

Biografi

Ale, Adils' farbroder (se Adils), svensk konung av Ynglingaätten, omtalas i Beowulfskvädet som »den frejdade fursten och den ypperste av de sjökonungar, som i Svearike utdelade skatter». Segerherre över götarna, blev han själv till slut (vid 500-talets mitt) fördriven från makten av Adils med dessas hjälp. Minnet av A. har i den norsk-isländska traditionen nästan helt förbleknat till förmån för brodern Ottar, enär nämnda tradition beträffande de svenska fornkonungarna vilade på ett i allmänhet ogrenat stamträd, av vilket A. tillhörde en sidolinje. Men Thjodolf kallar i »Ynglingatal» Adils »Ales fiende», och Snorre berättar, att den enligt hans uppfattning norske konungen »Ale den uppländske» föll för Adils i en ryktbar strid på Vänerns is.

Författare

S. Lindqvist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: P. Fahlbeck, Beovulfsqvädet såsom källa för nordisk fornhistoria (Antiqv. tidskr., 1884); H. Schück, Studier i Ynglingatal (ULJÅ 1907. Progr.).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ale, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5650, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2019-12-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5650
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ale, urn:sbl:5650, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2019-12-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se