Knut Folkesson

Död:1348

Riksråd, Riddare


Band 01 (1918), sida 395.

Meriter

4. Knut Folkesson, son av Folke Algotsson och den rövade Ingrid Svantepolksdotter, gifte sig före 1319 med Margareta, dotter av Torgils Knutsson. Han synes ha varit rådsherre med titel väpnare 1320, riddare 1323. Ständigt vid Magnus Erikssons hov, förefaller han att ha varit en av Birgittas bittraste antagonister. Enligt en anteckning i Kungliga bibliotekets exemplar av »Vita Brynolphi» är det han, som avses, då Birgitta talar om »sin huvudfiende», som »slog vatten över Kristi brud, då hon gick på en trång gata». På grund därav antar man ock, att det är K., som avses, då Birgitta i Skara domkyrka uppröres av att den helige Brynolf, vars grav låg nära K:s, skall ligga på en ringare plats, än han borde. Enligt berättelse av ett vittne i Brynolfsprocessen skall en ande ha uppenbarat sig och klandrat, att Brynolf låg bredvid Knut »det där smutsiga svinet». Någon större politisk roll torde K. icke ha spelat förrän omkr. 1343, då han fick Blekinge i förläning på tre år. Han synes ha avlidit 1348, i varje fall före 1351, enligt Birgitta av näsblod.

Biografi

Författare

Nat. Beckman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: se under A. 1.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Knut Folkesson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5661, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5661
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Knut Folkesson, urn:sbl:5661, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se