Peter Algotsson

Död:1299

Kansler, Präst


Band 01 (1918), sida 395.

Meriter

3. Peter Algotsson, den föregåendes bror, möter första gången 1278, då han som kanik i Skara tillhör den valnämnd, som utser brodern Brynolf till biskop. Han kungör valet och ger därvid sig själv namnet »legiferi», lagmanssonen, men han undertecknar med fadersnamnet Algoti. Redan följande år är han konungens kansler. Sannolikt hade han studerat i Paris, vilket kan slutas av att de norska källorna regelbundet kalla honom magister. Med anledning av brudrovet flydde P. till Norge; i detta land blev han en konungens högt betrodde ämbetsman, som användes också i mycket viktiga diplomatiska beskickningar till Skottland och England, varunder han även vann den skotske konungens ynnest. När han dog, vet man ej bestämt. En nära samtidig isländsk annaluppteckning säger, att år 1299 dog »Peter, biskop i Skarn i Götland», vilket möjligen kan avse P., Skarabiskopens broder. "Vilken betydelse P. haft för Magnus Ladulås' lagstiftningsarbete, kan icke noggrant bestämmas. Sannolikt har han en avsevärd andel i t. ex. edsöreslagarnas formella redaktion.

Biografi

Författare

Nat. Beckman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: se under A. 1 samt beträffande Peter Algotsson särskilt: Diplomatarium Norvegicum, D. 19, s. 401 o. följ.; s. 420 o. följ. (brev från hans mission till England 1292).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Peter Algotsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5662, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2022-08-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5662
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Peter Algotsson, urn:sbl:5662, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2022-08-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se