Mattias Andreæ Alsbeckius

Född: – Stora Tuna församling, Dalarnas län (i Alsbäcks by.)
Död:1642

Präst, Skolman


Band 01 (1918), sida 549.

Meriter

Alsbeckius (Alzbeckius, Alsbechius), Mattias Andreæ, f. i Alsbäcks by i Stora Tuna, d 1642 (begraven 18 apr.). Bondson. Kollega i Västerås skola 1627; inskriven vid Uppsala universitet i aug. s. å. under namnet Matthias Andrese Tunsemontanus; prästvigd 7 sept. 1630. Conrector och rhetorices lector vid Västerås gymnasium s.å.; var även musikledare, »om han än föga förstod sig därpå»; for åter till Uppsala 1632 och disp. där pro gradu 11 febr. s. å.; fil. magister 18 mars s. å.; lektor i matematik vid gymnasiet och notarius capituli s. å.; lektor i grekiska 1639; kyrkoherde i Skerike 1640; gymnasiets rektor s.å.

Gift 1631 med Elisabet Larsdotter, vars fader var kyrkoherden i Västerås-Barkarö Laurentius Erici Dalekarlus eller Chalcander.

Biografi

Biskop Johannes Rudbeckius i Västerås hade som förutvarande professor i matematik särskilt intresse för att skaffa goda matematiklektorer till Västerås gymnasium. Han lagade ofta, att dugliga lärare, såsom t. ex. A., genom understöd från domkapitlet sattes i tillfälle att i Uppsala avsluta sina akademiska studier. A:s' viktigaste efterlämnade arbete utgöres av en s. k. computus ecclesiasticus (= kyrklig beräkning), en lärobok, genom vilken man kunde utfinna, när de rörliga kyrkliga högtiderna, såsom påsk och pingst, inträffade. Beräkningen gick närmast ut på att — med tillhjälp av söndagsbokstav, gyllental och epakt — på enklare vis än det strängt astronomiska uträkna påskterminen, som sedan lades till grund för de övriga högtiderna. A. följer naturligtvis den julianska tideräkningen. A. har vidare utgivit en del avhandlingar på latin, samtliga uppställda som en följd av teser; han synes, i olikhet med vad som vanligen förekom på 1600-talet, själv ha skrivit även de båda avhandlingar, som bära hans namn som respondent. I de båda under A: s' presidium ventilerade och av honom författade avhandlingar, som han utgav som lektor i matematik, sysslar han dels med direkt astronomiska spörsmål, dels med mera metafysiska spekulationer och bibliska paralleller. Bland korollarierna till dessa avhandlingar förekomma sådana frågor som: Dansar solen på påskdagsmorgonen? Nej. Frågas, om första skapelsedagen börjat på aftonen eller vid morgonrodnaden. Det förra bejakas. A. visar sig dock vara för sin tid beläst och kunnig; man kan spåra förebilder till hans lärobok och avhandlingar hos flera utländska författare.

Författare

E. Philip.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Disputatio de philosophia in genere. Upps. 1631. 4: o 6 bl. (Gymnasialdisp., Västerås, prass. Simon Benedicti Arb[ogiensis].) — Disputatio philosophica de natura et constitutione physices. Upps. 1632. 4:oi 8',bl. (Gradualdisp., prass. L. Stigzelius.) — Disputatio physico-mathematica de sole. Västerås 1636. 4: o 6 bl. (Gymnasialdisp.) — Disputatio physico-mathematica de luna. Västerås 1636. 4: o 6 bl. (Gymnasialdisp.) — M^volöytov sive Computus ecclesiasticus in faciles et breves quaestiones redactus, anni, calendarij, cisio-jani,- cyclorum, festorum, intervallorum, numeri epac-tarum atque eclipsium rationem continens; studiosas juventuti utilis & neces-sarius. Västerås 1639. 8, 60 bl. Ny uppl. Strängnäs 1675. 52 bl.

Källor och litteratur

Källor: E. M. Dahlin, Bidrag till de matem. vetenskapernas historia i Sverige före 1679 (1875); B. R. Hall, Johannes Rudbeckius, 1 (1911).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Mattias Andreæ Alsbeckius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5725, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Philip.), hämtad 2020-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5725
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Mattias Andreæ Alsbeckius, urn:sbl:5725, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Philip.), hämtad 2020-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se