Carl Herman W Andersén

Född:1835-07-01 – Skatelövs församling, Kronobergs län
Död:1864-01-10

Zoolog


Band 01 (1918), sida 663.

Meriter

Andersén, Carl Herman Wilhelm, f. 1 juli 1835 i Skatelövs församling, d 10 jan. 1864. Föräldrar: inspektören Johannes Andersén och Maria Petersson (Persson). Student i Lund 23 mars 1853; fil. kand. 26 maj 1860; disp. 21 nov. s. å.; fil. magister 31 maj 1862; bevistade naturforskarmötet i Köpenhamn 1860; besökte i vetenskapligt ändamål Stockholm och Gottland sommaren 1861. E. o. amanuens vid Lunds universitets zoologiska museum 3 apr. 1861; docent i zoologi vid Lunds universitet 2 dec. 1862; amanuens vid zoologiska museet 1863. — Ogift.

Biografi

Sällan har, säger minnesrunan över A. i Lunds veckoblad, döden ändat ett mera verksamt liv än denne unge vetenskapsidkares. Och dock hann blott en ringa del av de rika löften, hans stora anlag för vetenskaplig forskning givit, infrias, innan döden, genom lunginflammation, nådde honom i hans fädernehem Torp i Skatelövs socken. Av hans skrifter torde avhandlingen om nordiska akarider (spindeldjur) vara viktigast. Detta arbete, det första om svenska akarider sedan Linné och Karl De Geer, utökar antalet kända arter för Sverige från 21 till 137 och lämnar en framställning om deras förekomst, levnadssätt, statistiska förhållanden m. m. Inom studentkåren intog A. en ledande ställning, bl. a. som förmanssuppleant, och nedlade mycket arbete för förverkligandet av akademiska föreningens idé. »Ett vackert minne av sin verksamhet såsom medlem av denna förening har han efterlämnat i Lunds studentkalender 1863–64, ett företag, som slutligen bragtes till verkställighet, till en stor del genom hans kraftiga och nitiska biträde». A. deltog även i stiftandet av »förening för Smålands minnen».

Författare

S. Bock.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om de lackröda spetsarne på armpennorna hos sidensvansen (VA Öfversigt, Arg. 16, 1859, s. 219—231). — Om blötdjurens plats i systemet. 1—2*. Lund 1860, 61. VIII, 119 s. (H. 1 utg. som gradualavh.) — Kort framställning af zoologins historia före Linné. Lund 1861. 52 s. — En orrlek med Icommentarier (Nord. univ.-tidskr., Årg. 7, H. 2, 1861, s. 25—52; även på tyska i Zeitschr. f. d. ges. Naturwissenschaften, Bd 19, 1862, s. 213 —242; ursprungl. tvänne föredrag i akad. fören. i Lund okt. 1860). — Sällskaplighet bland ryggradsdjur (VA Öfversigt, Årg. 19, 1862, s. 447—456). — Om Spetsbergsrenen, Cervus tarandus, forma Spetsbergensis (ibid., s. 457— 461). — Ur sociala afdelningens krönika (Lunds student-kalender, Arg. 1, 1863, s. 11—31). — Om falkjagten (ibid., s. 167—186). — Bidrag till kännedomen om nordiska acarider (VA Öfversigt, Årg. 20, 1863, s. 181—193). — Anteckningar om jagten med falkar (Sv. jägarförbundets nya tidskr., Arg. 2, 1864, s. 3—18; anon.).

Källor och litteratur

Källor: Lunds universitetskanslers konc. o förteckn.), RA; nekrolog i Lunds veckoblad 16 1862 (meritförteckn.)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Herman W Andersén, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5779, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Bock.), hämtad 2020-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5779
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Herman W Andersén, urn:sbl:5779, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Bock.), hämtad 2020-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se