John Fredrik Anderson

Född:1848-12-30 – Jämshögs församling, Blekinge län
Död:1927

Samlare, Brobyggare


Band 01 (1918), sida 683.

Meriter

Anderson, John Fredrik, f. 30 dec. 1848 i Jämshög. Föräldrar: torparen Anders Tore Anderson och Inga Sunessom Vallpojke; fabriksarbetare; kom som. sjöman.till Amerika 1869; erhöll där anställning vid ett brobygge över Missourifloden i Omaha, Nebraska, för Union-Pacificjärnvägen; byggde brofästen for South street bridge i Philadelphia 1872; utförde grundläggningsarbeten för Iron mountainjärnvägens bro över Arkansas-floden vid Little rock 1873; anställd av venezuelska staten 1876; byggde broar i England s. å.–1879; arbetsledare vid tunneln under Hudsonfloden mellan New York och Jersey city 1879–82; byggde för Texas Pacificjärnvägen bron över Atchafalayäfloden i Louisiana 1882–84; förestod 1884–95 firman Anderson & Barr, vilken utförde många byggnadsarbeten, däribland grundläggningsarbetena för bron över Ohiofloden i Cairo, för Merchants bridge över Missourifloden i S: t Louis, för bron över S: t Johnsfloden i Jacksonville, Florida, samt för Hawkesburybron i New South Wales i Australien, dräneringstunnlar i Brooklyn och en fyrbåk i Delawarebukten på en fjorton fot bred bank, belägen tjugutvå engelska mil från fastlandet; började 1891 gruvdrift i stor skala på Kuba och utförde därav föranledda vidsträckta järnvägs- och dockanläggningar; överflyttade 1897 till Sverige och var där bosatt i Djursholm från 1898 samt i Båstad från 1907; amerikansk v. generalkonsul i Köpenhamn 1915.

Gift 19 maj 1880 med Cecilia Andersson, f. 19 maj 1855 i Jonstorps församling.

Biografi

Bland de företag, som A. varit ledare av, hava flera väckt stor uppmärksamhet samt blivit beskrivna både i amerikanska och europeiska tekniska tidskrifter, och av honom konstruerade apparater och maskiner för bro-och tunnelarbeten ha med framgång bestått provet. Särskilt anmärkningsvärd är den bro — Hawkesbury bridge —, som A. under åren 1886—88 uppförde i New South Wales; han lät där sänka »piers» till ett djup av 155 fot under vattenlinjen och 108 fot under flodbädden, då den djupaste sänkning i världen. Stora svårigheter voro förknippade med detta företag och arbetet kunde endast tack vare A: s egna uppfinningar genomföras. Ett annat mästerverk anses Atchafalaya-bron vara. Dess längd är 1,045 fot, dess grundvalar ligga vid högvattenstånd 120 fot under vattnet och de flesta ingenjörer tvivlade på företagets möjlighet. Vackra prov på A:s originella och praktiska metoder erbjuda även grundläggningsarbetena för Washingtonbron i New York. Flodbottnen var här ganska ojämn, och stora uppröjningsarbeten måste göras, innan den massa, som skulle utgöra grunden, kunde börja nedsänkas. Detta skedde medelst en väldig »caisson», innehållande tre olika avdelningar, som genom en till vattenytan nående tub fylldes med sand och cement; för att neddriva massan användes komprimerad luft. Huvuddelen av bron består av tvenne väldiga valvbågar av stål, de mindre bågarna äro uppförda i samma stil men av granit och cement. Brons längd är 2,380 fot, varav de båda metallbågarna upptaga 1,060. Detta stora arbete avslutades på uppseendeväckande kort tid. — De elementära kunskaperna inom ingenjörskonsten har A. själv förvärvat, understödd med råd och ledning av de ingenjörer, under vilka han till en början arbetade. Sina framgångar har han vunnit tack vare den omfattande begåvning, den stormande, av svårigheterna endast eggade energi och den sega flit, som fordras av en autodidakt på områden, där fackutbildningen står högt och alltjämt utvidgas.

Författare

H.E. Westerberg med bidrag av K. G. Lindblom.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

A. har under sina vidsträckta resor hopbragt stora och mycket värdefulla samlingar av konstsaker, vapen, etnografiska föremål m.m. Då han flyttade till Köpenhamn, bortskänkte eller sålde han emellertid största delen därav, varvid bl. a. riksmuseet, kulturhistoriska museet i Lund samt museerna i Malmö och Kristianstad ihågkommos med storartade gåvor. Till riksmuseet skänkte A. sålunda sin stora samling från Ceylon, vars förnämsta del utgöres av en utomordentligt rik, och representativ kollektion av singalesiska masker, enligt uppgift av samlaren den största existerande, större än Berlinmuseets. Flera av dessa masker äro praktpjäser av manshöjd, vilkas likar man numera, såvitt det gäller äkta pjäser, näppeligen kan komma över. British museum lär också vid flera tillfällen ha gjort energiska försök att förvärva samlingen.

Källor och litteratur

Källa: Who's who in America, 1916—17; Generalkonsul T. F. Andersons samlingar. Auktion i Lund dec. 1916 (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
John Fredrik Anderson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5786, Svenskt biografiskt lexikon (art av H.E. Westerberg med bidrag av K. G. Lindblom.), hämtad 2023-03-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5786
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
John Fredrik Anderson, urn:sbl:5786, Svenskt biografiskt lexikon (art av H.E. Westerberg med bidrag av K. G. Lindblom.), hämtad 2023-03-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se