Per Anderson

Född:1861-02-03 – Gunnarskogs församling, Värmlands län
Död:1942

Industriman


Band 01 (1918), sida 685.

Meriter

Anderson, Per, f. 3 febr. 1861 i Gunnarskog. Föräldrar: hemmansägaren Anders Person och Maria Erlandsdotter. Genomgick ortens folkskola och arbetade flera år inom smedsyrket; ledamot av kommunalfullmäktige (från 1911 stadsfullmäktige) i Arvika 1888 (stadsfullmäktiges ordförande 1911); grundlade en fabrik för tillverkning av lantbruksmaskiner i Arvika 1894; ledamot av riksdagens andra kammare 1909–11, av patentlagstiftningskommittén 14 maj 1909 och av Värmlands läns landsting 1912; ordförande i handelskammaren för Värmland, Dal och Bohuslän 1913; suppleant i sociala rådet s. å.; sakkunnig i fråga om höjandet av jordbrukets produktion 7 dec. 1917; ordförande i bränslekommissionen 26 apr. 1918. RVO 1906.

Gift 29 okt. 1886 med Ida Andersson, f. 21 apr. 1866, dotter till hemmansägaren Anders Nilsson i Arvika socken.

Biografi

Det industriföretag, som gjort A. bemärkt, började i begränsad skala men utvidgades alltmer. Sålunda producerades under första året endast omkring ett halvt tusental maskiner, medan tillverkningen under 1916 resulterade i cirka tjugutvå tusen maskiner för slätter och skörd — såsom självbindande och själv-avläggande skördemaskiner samt slåttermäskiner — jämte jordbearbetnings- och såningsmaskiner, vidare plogar och olika slag av redskap, som icke äga maskins karaktär. Etablissemanget hörde sistnämnda år till de största inom sin bransch i Europa, och över två tredjedelar av produktionsresultatet exporterades. Denna utveckling har ägt rum under A:s ledning. Ifrån början A: s individuella företag, övergick anläggningen 1899 till det av honom dirigerade aktiebolaget Arvika verkstäder, vilket företag i mars 1916 uppgick i aktiebolaget Arvika-verken, bildat med ett minimikapital av fem millioner kr. A. var detta nya bolags verkställande direktör under 1916 men frånträdde vid 1917 års ingång denna befattning och utövar sedan dess ordförandeskapet inom styrelsen. År 1897 bildade A. Arvika elektriska aktiebolag, vilket levererar elektrisk energi för såväl kraft som belysning inom staden med omnejd. — A. har i stor utsträckning tagits i anspråk även för offentliga värv. I riksdagen tillhörde han det moderata partiets nykterhetsvänliga, frireligiöst orienterade medlemmar. Under sista tiden har han erhållit betydelsefulla uppgifter i de av de utomordentliga förhållandena under världskriget föranledda kommissionerna.

Författare

E.H. Thörnberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Per Anderson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5788, Svenskt biografiskt lexikon (art av E.H. Thörnberg.), hämtad 2023-02-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5788
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Per Anderson, urn:sbl:5788, Svenskt biografiskt lexikon (art av E.H. Thörnberg.), hämtad 2023-02-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se