Sven Anderson

Född:1846-08-24 – Gnosjö församling, Jönköpings län
Död:1920

Skulptör


Band 01 (1918), sida 681.

Meriter

Anderson, Sven, f. 24 aug. 1846 i Gnosjö församling. Föräldrar: lantbrukaren Anders Danielsson och Kajsa Arvedsdotter. Studerade 1868 vid tekniska skolan i Stockholm, huvudsakligen skulptur och gravyrkonst, vid konstakademins principskola 1869–72 samt vid dess antikskola 1872–76; arbetade även sistnämnda tid å bildhuggaren Fritjof Kjellbergs ateljé samt sysslade jämväl på egen hand med porträtt- och ornamentsbildhuggeri; studerade 1889–90 med understöd av riksdagen i München, Florens och, huvudsakligen, Rom, samt under återresan även i Köpenhamn. RVO 1913.

Gift 23 sept. 1903 med Elin Nilsson, f. 7 okt. 1862, dotter till lantbrukaren Sven Nilsson i Filborna, Hälsingborgs lantförsamling.

Biografi

A. härstammar från en gammal bondesläkt. Redan under uppväxtåren fingo hans praktiska anlag utbildning i den verkstad för tillverkning av lantbruksmaskiner, som fadern skötte jämsides med lantbruket. Den skicklighet, A. visade i träskulptur, smide och metallgravyr, gjorde att han uppmanades resa till Stockholm för att där utbilda sig. Redan tidigt väcktes hos honom tanken på att porträttera svenskar, som framträtt inom olika områden. Början gjordes med ledamöter av riksdagen, därpå följde serier av vetenskapsmän, militärer, publicister m. fl. En byst av Erik Josias Sparre inledde år 1875 raden av politiska porträtt, vilka numera uppgå till omkr. 115 stycken, de flesta reliefer men även några byster. Redan 1886 kunde A. av denna i sitt slag enastående samling överlämna ett sjuttital såsom gåva åt riksdagen, som visade sin erkänsla därför genom att 1889 tilldela honom ett resestipendium på 3,000 kr. — det enda, som riksdagen tilldelat någon konstnär — för en studieresa utomlands. Tilläggas bör, att en del av dessa porträttskulpturer år 1911 götos i brons på riksdagens bekostnad, varjämte A. år 1911 fick emottaga ett belopp av 6,000 kr. av riksdagen. Efter sin studieresa vistades A. under ett tiotal år i Lund, huvudsakligen sysselsatt med att utföra porträtt av bemärkta vetenskapsmän vid det sydsvenska universitetet. Resultatet av detta arbete, fjorton reliefer och två byster, överlämnades som gåva åt universitetet. Sedan dess har konstnären varit bosatt i Malmö, under fortsatt utövande av sin konst. A. intager en viss särställning bland svenska konstnärer. Det har varit hans avsikt att skapa ett svenskt porträttgalleri av sin tids mera bemärkta män, och trots sin ofta brydsamma ekonomiska ställning har han utfört flertalet av dessa arbeten utan någon ersättning. Som konstnär utmärker sig A. för betydande teknisk skicklighet, förenad med utpräglat sinne för linjer och form. Detta gör, att hans arbeten vanligen kännetecknas av slående porträttlikhet, ej sällan parad med god karaktäristik. Ett vackert prov på A:s skicklighet erbjuder en byst i brons av professor K. W. Blomstrand. Med sin raffinerade teknik och utsökta karaktäristik fyller den även högt ställda fordringar på god porträttskulptur. Till hans bästa arbeten höra även reliefer av entomologen K. G. Thomson och professorerna G. Ljunggren och M. K. Löwegren, alla i Lund, samt en byst av lektor M. K. D. Eurenius i Malmö. Bland övriga skulpturer, som A. utfört, må nämnas en byst av redaktör Axel Danielsson, uppställd i Folkets park i Malmö, och en annan, föreställande konsul Göran Hammar i Halmstad, i sistnämnda stads Tivoli.

Författare

O. Rydbeck.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven Anderson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5789, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. Rydbeck.), hämtad 2020-11-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5789
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven Anderson, urn:sbl:5789, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. Rydbeck.), hämtad 2020-11-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se