Carl Johan (Charles John) Andersson

Född:1828-03-05 – Norra Råda församling, Värmlands län
Död:1867-07-06 – Namibia (nära gränsen till Angola.)

Samlare, Upptäcktsresande, Konservator


Band 01 (1918), sida 705.

Meriter

Andersson, Carl Johan (Charles John), f. 5; mars 1828 i Norra Råda, d 6 juli 1867. Föräldrar: den engelske björnjägaren Llewellyn Lloyd (se denne) och Kajsa Andersdotter. Genomgick Vänersborgs läroverk; student i Lund 2 okt. 1847; utbildade sig till samlare av naturföremål;och skicklig konservator; begav sig 1849 till England för att genom försäljning av samlingar få medel att tillfredsställa sin lust för forskningsresor och inledde därmed den bana, på vilken han inom några år skulle bliva bemärkt och vinna anseende såsom en av Afrikaforskningens pioniärer och märkesmän.

Gift med en miss Ainchinson från Kapstaden.

Biografi

Sedan A. i Hull sammanträffat med några ishavsfarare och fångstmän, tänkte han först företaga en färd till Island, men av en bland sin faders jaktkamrater, sir Hyde Parker, blev han i London föreställd för mr Francis Galton, som just stod i begrepp att företaga en expedition till Sydafrika, och antog med glädje dennes anbud att följa med. Avresan från England skedde på våren 1850 och ankomsten till Kapstaden 7 aug. s. å., varefter expeditionen i slutet av samma månad från Walfish bay bröt upp norrut för att genom Damaralandet och via Ovambo söka framtränga till den kort förut av Livingstone upptäckta sjön Ngami. Efter ett par års förlopp återvände Galton från Ovambo, men A. fortsatte under många äventyr och svårigheter och lyckades 1854 uppnå norra sidan av nämnda sjö. Han anträdde därpå återfärden till Kapstaden och begav sig till Europa, där han utgav den första av sina resebeskrivningar, som väckte stort uppseende. Jämte spännande jaktskildringar innehöll den nämligen värdefulla upplysningar om land och folk, till fullständigande av Livingstone's meddelanden. Redan på hösten 1856 återvände A. till Afrika för att från Kapstaden i sällskap med mr F. Green företaga en jakt- och upptäcktsfärd till det avlägsna okända inre, men då han efter ankomsten till Kapstaden erfor, att Green redan begivit sig av, och hans tillgångar voro otillräckliga för bekostandet av en egen forskningsfärd, antog han ett anbud att taga inseendet över några gruvor på gränsen mellan Stora Namaqua- och Damaralanden. Han trivdes emellertid ej med denna verksamhet utan lämnade den, då kontraktstiden var slut. Sedan han erfarit, att Green, som nu återkommit, förgäves försökt att framtränga till Kunenefloden, utrustade han en expedition med syfte att uppsöka denna flod samt utföra omfattande undersökningar av Damara- och Ovambolanden och därigenom söka fullständiga Livingstone's forskningar under hans märkvärdiga färd mellan Sesheke och San Paolo de Loanda. Den från mars 1857 till apr. 1860 pågående resan blev rik både på spännande äventyr med fientliga infödingar och vilda djur och på intressanta geografiska upptäckter, vilka A. skildrat i sin andra resebeskrivning. Efter återkomsten till Kapstaden gifte han sig och bosatte sig därpå vid Otjimbingue i Damaralandet men ådrog sig i det snart efteråt mellan damarerna och namaquaerna uppkomna kriget de senares fiendskap, därför att han bidragit till damarernas seger, och flyttade 1866 "längre norrut och uppslog sina bopålar vid Kunenefloden. Här hoppades han genom handelsförbindelser mellan portugiserna norr om floden och de vita elefantjägarna söder därom vinna sitt uppehälle men bortrycktes på en av sina färder, vid Ondonga, en dagsresa från konung Najumas residens, av döden och begrovs i öknen av sin följeslagare, svensken Axel Eriksson. A. har efterlämnat miunet av en oförskräckt, oegennyttig och anspråkslös man, med sällsynta förutsättningar för upptäcktsresandens mångsidiga och farliga värv.

Författare

C. FORSSTRAND.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: A journey to lake 'Ngami, and an itinerary of the principal routes leading to it from the West Coast, with the"latitudes of some of the chief stations. U. o. 1854. 18: o. (Särtr. ur The South African wmmercial advertiser and Cape Town mail.) — Lake Ngami, or explorations and discoveries during four years wandering in the wilds of South Western Africa. London 1856. XVIII, 546 s., 16 pl., 1 karta..— Sjön Ngami. Forskningar och upptäckter under fyra års vandringar i sydvestra Afrika. Från engelskan af Gustaf Thomée. Sthm 1856. VIII, (10), 503 s., 16 pl.,-1 karta. 2: a uppl. Sthm 1862. VII, 295, (6) s., 16 pl., 1 karta. (Även i tysk övers. Leipzig 1858.) — The Okavango river. A narrative of travel, exploration and ädventure. London 1861. XXII, 364 s., 17 pl. —Floden Okavango. Resor och jagtäventyr. På svenska af Gustaf Thomée. Sthm 1861. XII, 312 s., 16 pl. (Även i tysk och norsk övers. 1863.) — Notes on the birds of Damara Land and the adjacent countries of South West Africa. Arranged änd ed. by J: H. Gurney, with . some additional notes... and an introductory chapter containing a sketch of the author's life . . . London 1872. XLVIII, 394 si, 1 karta, 4 pl. — The lion and the elephant. Ed. by L. Lloyd. London 1873. XII, 386 s., 4 pl. — Notes of travel in South Africa. Ed. by L. Lloyd. London ;1875. XIII, 338 s., 1 portr.

Källor och litteratur

Källor: Uppgifter i A:s resebeskrivningar, i tidningar och tidskrifter.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Johan (Charles John) Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5795, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. FORSSTRAND.), hämtad 2021-10-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5795
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Johan (Charles John) Andersson, urn:sbl:5795, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. FORSSTRAND.), hämtad 2021-10-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se