Johan Anders Oskar Andersson

Född:1813-12-08 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1866-01-13 – Malmö stad, Skåne län

Skådespelare, Översättare, Dramatiker


Band 01 (1918), sida 695.

Meriter

Andersson, Johan Anders Oskar, f. 8 dec. 1813 i Stockholm, d 13 jan. 1866 i Malmö. Student i Uppsala 6 dec. 1831; avlade kameralexamen 3 dec. 1833 samt hovrättsexamen dec. 1834. E. o. notarie i Svea hovrätt 1835; tjänstgjorde i K. M:ts kansli; lämnade tjänstemannabanan i senare hälften av 1830-talet; debuterade å K. teatern såsom Filip i »Johanna af Montfaucon» 29 sept. 1837; spelade rollen andra gången 1 okt. s. å., varefter han omedelbart anställdes vid O. U. Torsslows sällskap; hade egen trupp 1850–62 i Sverige (somrarna 1853–62 å Humlegårdsteatern i Stockholm) och Finland; ingick 1863 kompaniskap med skådespelarna W. Åhman och M. Pousette men drog sig samtidigt från scenen; författare och översättare för teatern.

Gift med Maria Kristina Jonsson, f. 27 jan. 1819 i Norrköping, d 13 apr. 1882 i Hälsingborg.

Biografi

I yngre dagar lyckades A. förträffligt i älskarroller, icke minst tack vare sin ståtliga figur och sitt fördelaktiga utseende; vid sitt eget ansedda sällskap utmärkte han sig i synnerhet såsom en bland den tidens mera framstående karaktärsskådespelare. Han var en begåvad och varmhjärtad man, som trots ett något excentriskt lynne åtnjöt allmän aktning, och hans trupp ansågs såsom en bland de främsta i Sverige. Med ett brinnande nit ivrade han för sin konst och utfäste 1856 och 1857 pris för de bästa originalpjäser för hans sällskap. Bland hans sceniska framställningar må erinras om titelrollen i »Don Cesar de Bazano», Karl Moor i »Röfvarbandet», Dunois i »Orleanska jungfrun», Filip i »Johanna af Montfaucon», Klingsberg i »Grefvarne Klingsberg», lord Lil-burne i »Natt och morgon», Claudo Frollo i »Ringaren i Nötre-Dame» och kardinal Montalto i »Klostret Castro». — Även A:s hustru ägnade sig åt teatern och var en god karaktärsskådespelerska. Efter att ha börjat sin sceniska verksamhet hos Deland ingick hon vid sin mans och sedermera vid hans bolagsmäns sällskap men lämnade teatern vid mannens död. Bland hennes förnämsta roller märkas markisinnan Pompadour i »Narcisse Rameau», drottningen i »Drottning Margarethas noveller», krögerskan i »På Gröna lund» och titelrollen i »Tant Bazu eller Den högvälborna fiskköperskan».

Författare

N. PersonneSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Originalarbeten i handskrift: »Våra hustrur», komedi i tre akter (1847). — »Gubbarne», komedi i två akter (1848).

Källor och litteratur

Källor: Förf: s -egna anteckningar; den samtida tidningspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Anders Oskar Andersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5803, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne), hämtad 2024-04-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5803
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Anders Oskar Andersson, urn:sbl:5803, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne), hämtad 2024-04-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se