Angantyr

Född:500-talet
Död:500

Kung


Band 01 (1918), sida 780.

Meriter

Angantyr, Adils' farfader (se Adils), svensk konung av Ynglingaätten. »Beowulfskvädet», som ofta nämner A. som en väldig, grånad kämpe, har bevarat en livfull skildring av hans sista strider.

Biografi

Till hämnd för tidigare vapenskiften inföllo två götiska kungabröder i Svealand. Den ene stupade i strid mot A., den andre, Hugleik, räddade spillrorna av sin broders här. A., som vikit inför övermakten, förföljdes av Hugleik och sökte skydd i en fornborg. Under den strid, som där utspann sig, dräptes han på vallen av den götiske kämpen Eofor (vildgalten). Dennes namn har givit anledningen till att A. i den isländska traditionen, där han dock benämnes Egil, säges hava under en jakt dödats av en galt eller oxe. Trots att den isländska och den engelska traditionen alltså ge Adils farfader olika namn, är det otvivelaktigt, att med dessa avses samma person. Vilketdera namnet, som är det rätta, kan ej med säkerhet avgöras. Hugleik omkom ej synnerligen lång tid efter A:s fall vid ett härtåg till Frisland, och då denna händelse genom frankiska hävdatecknares uppgifter kunnat dateras till tiden omkr. år 516, torde A. ha dött i början av samma århundrade. Han vilar efter all sannolikhet i en av Gamla Uppsala högar.

Författare

S. Lindqvist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: P. Fahlbeck, Beovulfsqvädet såsom källa för nordisk forn-historia (Antiqv. tidskr, 1884); B. Nerman, Vilka konungar ligga i Uppsala högar? (1913); dens, Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia (1914); H. Schiick, Studier i Ynglingatal (UUA 1907. Progr.).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Angantyr, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5830, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2021-09-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5830
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Angantyr, urn:sbl:5830, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2021-09-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se