Bo A I Setterlind

Född:1923-08-24 – Växjö landsförsamling, Kronobergs län
Död:1991-01-25 – Stockholms domkyrkoförsamling, Stockholms län (kbf i Strängnäs, Domk.)

Psalmdiktare, Poet


Band 32 (2003-2006), sida 97.

Meriter

Setterlind, Bo Alf Ingemar, f 24 aug 1923 i Växjö landsförs (kbf i Gbg, Vasa), d 25 jan 1991 i Sthlm (kbf i Strängnäs, Domk). Föräldrar: civilingenjören Nils Andreas Alfred S o Evelina Augusta Konradsson. Studentex vid Västerås h a l 4 maj 44, inskr vid UU 29 aug 46, studerade där 46-50. Poet, psalmdiktare.

G 1) 20 maj 1949(–50) i Uppsala, Domk, m Inga Margareta Stenmarck, f 22 sept 1923 i Malmö, S:t Petri, dtr till advokaten o hypoteksdirektören Nils Edvin Albert S o Margareta Antonie Heerklotz samt tidigare g Strandberg; 2) 21 okt 1956 i Sthlm, Hedv El, m Abigail Madelaine Josefine Grumme, f 19 juli 1925 där, Ty, dtr till ingenjören Carl Eduard G o Abigail Blenda Celina Debora Ekström.

Biografi

Ett dussin dikter av Bo S trycktes i kalendern Ny lyrik 1947, men bokdebuten skedde året därpå med diktsamlingen Månvagga. Den avvek från samtidens metaforrika modernism, och lyhörda recensenter, som Olof Lagercrantz, noterade ett nytt tonläge, exempelvis i dikten Sommarnatten med upptakten "Hjortar promenera ner till stranden./ Vattnet når kanotens röda skal./ Morgonfåglar locka. Spoven ropar./ Svanen sjuder i sin vita schal."

I fyra följande samlingar, utkomna med ett års mellanrum, vidareutvecklade S sitt lyriska register med naturlyrik och kärleksdikter som formellt oftast var bundna i rytm och rim. Samtidigt framträdde han skriftligt och muntligt i hård debatt mot den tidigare generationens fyrtiotalistiska formspråk och anklagade bl a Karl Vennberg för den "eländiga skvalprosa" han publicerat under beteckningen "poesi". Istället krävde S en återknytning till folkvisan och psalmen med rytm och rim, något som den föregående generationen i hög grad bekämpat. I sina diktsamlingar demonstrerade han sin nya, mer romantiska diktning och i debattboken Poeten och samhället (1954) gick han till direkt angrepp på den rådande "sociala poesin" och dess tydligaste representant, "mr Besserwisser", så fjärran från den rätta poesin.

S kom att förebåda upproret mot 1940-talets modernism med T S Eliot som försångare och fick sina efterföljare i gruppen Metamorfos med yngre poeter som Paul Andersson, Petter Bergman och Ingvar Orre, för vilka Rainer Maria Rilke ersatte Eliot. S:s proklamation av den nya romantiken blev giltig för det tidiga 1950-talet.

Den yttre konturen av S kom under 1950-talet att allt tydligare växa fram. Samlingen Dikter från San Michele (1954) dedicerade han "Till Konungen"; senare förklarade han att han menade "Till Gud", men dedikationen gav honom tillnamnet "Hovskalden". Iklädd slängkappa och barett framträdde S ofta i reklam och intervjuer, gärna under poetskylten utanför diktarhemmet i Strängnäs. Uppmärksamheten drogs på detta sätt från budskapet i hans böcker till det yttre uppträdandet. Under 1950-talet tillkom emellertid S:s mest spännande lyrik, exempelvis samlingen Jag har två själar (1957), där tveksamheten inför den helhjärtade omvändelsen får starka uttryck, som när tanken på en slutgiltig frid över allt förstånd "hänger som julgrannlåt i Helvetet". I hans kommande talrika samlingar finns ingenting av denna djärva kluvenhet. De ger istället rika exempel på hans religiösa hängivenhet, som också kom till uttryck i de tio psalmer med vilka han medverkade i 1986 års psalmbok.

S har även uttryckt sig i prosaböcker, först i kärleksromaner som Halleluja! (1951) och Alexandrine (1952). Barndomsminnen från hans faderlösa uppväxt i Västerås och Strängnäs återkallas i Pojken som trodde på djävulen (1962) och Mor Augustins diamanter (1968), medan senare prosaböcker återger reseintryck från exempelvis det tingfixerade USA eller Japan.

Någon entydig hållning har sällan präglat S:s uttalanden. Istället har han ofta kommit att framstå som en paradoxernas och motsägelsernas man, snar till satiriska utfall, snar till återtåg och förlåtelse - inom vissa givna gränser: Vad som aldrig får rubbas är respekten för poesins värde. Hotas den förvandlas S från sin fördrömdhet till en ytterst handlingskraftig person, beredd att organisera ett klartänkt och genomförbart försvar. Ett exempel på detta var hans insats när Boris Pasternak av sitt hemlands myndigheter hindrades att mottaga sitt Nobelpris. S gjorde då en helhjärtad satsning för att till Nobeldagen 1958 med mycket kort varsel få fram en sv tolkningsvolym Pasternaklyrik.

Som en privat författarförening för sig har S verkat för diktens ideella och ekonomiska värden. Och detta hör också till bilden av honom.

I en randanteckning till en av sina många böcker har S konstaterat: "Fisken har inte ekorrpäls. Det skulle se underligt ut." Utsagan sammanfattar på ett träffande sätt S:s egenart. Han förblev alltid sig själv utan att kränga på sig andra, mer modemedvetna skinn. Styrkan i hans suveräna hållning är uppenbar - det finns ett äkta Setterlindskt tonfall som når fram och gör åtminstone höjdpunkterna i hans lyrik levande. Ett exempel på detta är en ofta citerad dikt, speciellt i dödsannonser, med rubrik och slutrad formulerad i orden "Döden tänkte jag mig så". S framhöll alltid hur viktigt det var att det sista ordet "så" inte tolkades som "på detta sätt" utan som verbet "att så".

Författare

Björn JulénSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från S i GUB (bl a ull N Ferlin o E Taube), KB (bl a till Stig Carlson o P Lagerkvist), LUB (bl a till G Aulén) o i UUB (bl a till Harriet Hjort, I Lo-Johansson o B Sandelin samt många, ca 210 st, till S Stolpe).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: [10 dikter o en översättn] (Ny lyrik 1947, Sthlm 1947, s 119-138). - Månvagga. [Omsl:] Dikter. Sthlm 1948. 100 s. - Resa i ditt inre. Sthlm 1949. 76 s. [Dikter.] - Brev. Dikter. Sthlm 1950. 62 s. -Poeternas himmel. Sthlm 1950. 74 s. - Halleluja! [Omsl:] Roman. Sthlm 1951. 229 s. - Hjärtat och trafiken. Sista dikter o ett avsnitt reflexioner. Sthlm 1951. 82 s. - Alexandrine. Roman. Denna bok tillägnas diktarna av England. Sthlm 1952. 163 s. - Saliga Alexandrine... [text] (Diktaren om dikten, 27 poeter kommenterar egna dikter. Red av K Treffenberg, Sthlm 1952, s 82 f; ur föreg). - Metamorphosis. Bene-detto Croce in memoriam. Strängnäs 1953. [Folder] 6 s. - Hamlet i Strängnäs. Läsebok för amatörer. Sthlm 1953. 207 s. 2. uppl så. - "Redan då jag var 4 år ---" (Västerås Barnens dagblad 15-17 maj 1953 [rubr], Västerås 1953, s 12 f). - Dikter 1947-1952. Sthlm 1954. 157 s. (Den nya lyriken [omsl].) - Dikter från San Michele. En bok om Döden. Sthlm 1954. 91 s. - Poeten och samhället. Sthlm 1954. 72 s. - Tabu. Roman. Sthlm 1954.205 s. - Gud är min fader (A Ahl-berg m fl, Sagt i förtroende. Livsåskådning i personlig belysning, Sthlm 1954, s 82-88). - Flickan och hin-den. Nya dikter. Sthlm 1955. 86 s. [2. tr] s å. - Därför är jag monarkist. Sthlm 1955. 132 s. [Svar på V Mobergs Därför är jag republikan, 1954.] 2. uppl så.-Ett underligt sällskap och andra noveller. Sthlm 1955. 150 s. - Önskan ute på Atlanten ... Tillägnas passagerarna ombord m. s. Kungshoim[!] 27/10-4/11 1955. U o [tr på fartyget] 1955. 1 bl. - Åter i Strängnäs (FIB:s lyrikklubbs bibliotek nr 19. A Lundkvist m fl, Besök i barndomen ... red av A Lindström, Sthlm 1955 (utg 1956), s 31-36; från Expressen 1/4 1954). -Svävande över paniken. Dikter. Sthlm 1956.52 s. - Jag har två själar. Dikter. Sthlm 1957.106 s. - Revoltörens sång (Mot våldet, sv dikter publ med anl av Ungern--revolten 1956 i urval av B S, Sthlm 1956, s 37 f; från SvD 7/11 s å). - Dikter. I urval o med kommentarer av förf. Inl av Georg Svensson. Sthlm 1957. 119 s. (Bonniers folkbibliotek.) — Pandoras ask. En roman om den hemska lusten att fylla tomrum. Sthlm 1957. 308 s. [Nya utg:] 1960. 222 s. [FIB:s folkböcker, 178.] 1965. 225 s. - Bokförläggaren (Gerard, en antologi vid fyrtiotalets upptakt... red av A Runnquist o Georg Svensson, Sthlm 1957, s 9-11; dikt). - Herren är en. (Markus 12: 29) (Vad Kristus lärt mig, Sthlm 1957, s 129-131). - Skolavslutningen (Folkskolans läsebok: Roliga roller ... teater för klassrummet, Sthlm 1957, s 205-214; 2. tr 1960). - Kring krubban. En barnpjäs. Sthlm 1958.15 s. [Nyutg:] ... Ett litet julspel. [Strängnäs, tr] Västerås 1975. 31 s. - Här är Joppe! Upps 1958. 28 s. (Sagotimmen [omsl].) - Via tomheten. Sthlm 1958. 75 s. - Paus i snöskottningen och andra noveller. Sthlm 1958. 169 s. - Latinet (Bonniers folkbibliotek: S Järrel presenterar De bästa kåserierna, Sthlm 1958, s 141-143). - Ekarna. En fabel. Sthlm 1959. 10 s. (Bibliotheca Officins typographicas Skan- sen, Tom 1.) [Även bibliofiluppl.] - Fjorton dagar på jorden. Sthlm 1959. 86 s. [Prosalyrik.] - Den förvandlade blomman. [Omsl:] Dikter. Sthlm 1959. 90 s. - Avunden eller Tre djävlar och en flicka (P Edström m fl, Dödssynderna. Sju enaktare, Sthlm 1959, s 43-56). -Abigail Grumme (Hågkomster och livsintryck, N S, 1. Min svärmor. Tjugotvå sv män o kvinnor presenterar ... Red av G Michanek, Upps 1959, s 86-88). - Tidens krav (Kentaur, i red av L Forssell o B S, [1*,] 1959, Sthlm, s 118-120). - Ekegårdens sagor. Sthlm 1960. 92 s. - Det gömda Japan. Sthlm 1960. 4:o. 158 s. - Psalmer i atomåldern? En stridsskrift. Sthlm 1960. 62 s. (Studentrörelsens skriftserie [omsl: småskrifter], 23.) - Klockorna. Namn o poem på de fyrtiosju klockorna i klockspelet i Västerås stadshus. Sthlm 1960. 67 s. 2.-3. uppl Västerås 1972,1980. 71 s. - Att översätta ett libretto (Operan: Program [omsl], [Spelåret] 1959-60: 3, Sthlm 1960, s 2 f; nya utg: Bohéme, 1964, s 14 f, Spelåret 1965-66: 9. Bohéme, tr 1966, s 16 f, nya tr 1967, 1972). - De ensamma (Ung svensk prosa. Ud-valgt af Staffan Larsson, Fredensborg [1960], s 121-134; novell). - Det ljusnar. Dikter o psalmer. Sthlm 1961. 104 s. - Några ord att fästa på siden. Sthlm 1961. 43 s. [Dikter.] 2. omarb uppl: Japansk visit / Japanese visit. [Strängnäs, tr] Västerås 1975. 79 s. [Sv o eng parallelltext.] Overs: Japanska posata, Odza-ci 1996. - Kantat vid Timmermansordens 200-årsjubi-leum (Timmermansorden 1761—1961, minnesskrift Sthlm 1961, fol, s [109-112]). - Långt från vårt jordiska hem. Ett spel om en viktig händelse som vi håller på att glömma (Svenska radiopjäser 1961, Sthlm 1961, s 167-212). [Sep utg:] ... hem, om ... [Sthlm, tr] Falköping 1966. 63 s. - Rymdpionjären. Marionettspel. Med förord av M Meschke. Sthlm 1961. 61 s. - Herrens Moder. Dikter om jungfru Maria. Sthlm 1962. 58 s. [Omarb utg:] Maria och barnet. En lovsång i dikt. [Sthlm, tr] Solna 1970. 93 s. (Prop-rius pocket nr 12 [omsl].) - Usantropen / Flickan och konungen. Två kortpjäser. Gbg 1962. 57 s. ([Omsl:] Svensk samtidsdramatik, 4.) - Pojken som trodde på Djävulen ...Roman. Sthlm 1962. 253 s. [Ny tr] s å. [Ny utg:] ... Djävulen. En barndomsskildring. 1975. 231 s. [Bokklubben Svalan.] - Mors julkrubba (En signad jul, antologi av B S, Malmö [1962], s 99-106). - Dikter från Gotland. Sthlm 1963. 71 s. [Ny uppl Visby] 1969. 3.-4. uppl Visby 1971, 1974. 73 s. [Enl uppg.] - Stoft och skuggor. Några noveller o a prosastycken o en dikt. Sthlm 1963. 155 s. - Mitt språk. Dikter i urval 1948-1961. Med inl av G Tide-ström. Sthlm 1963. 108 s. (FIB:s lyrikklubb [omsl], Bibliotek, 90.) - Mellan byarna ([L Ardelius m fl,] 20 berättelser för film, Sthlm 1963, s 224-245). - Dies irae (Kristna lyriker, en antologi sammanställd av B S, Sthlm 1963, s 74 f). - Främling på stranden. Dikter. Sthlm 1964. 90 s. - Via dolorosa. Sthlm 1964.136 s. 2., omarb uppl: Se människan. 1971. 94 s. [Ny utg:] Via dolorosa. 1977. 109 s. Overs: Zie de mens, Boxtel 1974, 100 s. -Jag skall bli igenkänd (Livet efter detta. En intervjuserie av E Sjöquist, [Sthlm, tr] Falköping 1964, s 25-27). - Västmanland (Assar Jansson, Silver-ek och mistel, en beskrivning av Västmanlands län förr o nu ... utg av Westmanlands läns sparbank vid 100-årsjubileet[Västerås, tr] Sthlm 1964, 4:o, s5; enl uppg även 1965). - Den stund då du faller. Dikter. Sthlm 1965. 74 s. - Schola Strengnensis. Strängnäsmotiv. Sthlm 1965. 103 s. [Dikter.] 2., omarb uppl: Strängnäs motiv. [Strängnäs, tr] Västerås 1973. 79 s. -Författaren (En vänbok till Sven Stolpe, [Gbg, U-] Uddevalla 1965, s 7 f; dikt). - Syn på Katarina kyrkogård (Stockholms stads handelsgymnasium, Frans Schart-aus handelsinstitut, [omsl:] Schartau 100 år, Festskrift, [Sthlm, tr] Södertälje 1965, s 58 f). - Staden i min dikt (Mitt Uppsala, tjugu uppsalavänner ser på stan, red: R Henzel, Sthlm 1965, s 143-156). - Sime-ons lovsång / Svaret (Kyrkoårets poesi, en antologi sammanställd av B S, Sthlm 1965, s 31 f, 102). - Några blommor till Västerås ([Omsl:] Kungl. Dramatiska teatern [program]. Markurells i Wadköping ... Premiär 6 jan 1966, Sthlm 1965, s 12-16). - Två liturgiska kyrkospel. [Kyrie / Via dolorosa.] Sthlm 1966. 53 s, 8 s noter. - Madagaskar. Sthlm 1966. 209 s, 4 pl-bl. -Vaktparaden (Min bästa dikt, [saml 2,] vald av fyrtiotvå sv förf. Red av E Malm, Sthlm 1966, s 161-163). -Rapport från Madame Tussaud's vaxkabinett och tret-tiåtta andra dikter. Sthlm 1967. 76 s. - Gloria. Liturgiskt kyrkospel. Malmö [1967]. 4:o. (38) s. - Från natt till näktergal. I urval av förf. Förord av Lars Gustafsson. Sthlm 1967. 88 s. (Svalans lyrikklubb, 15.) [Ny uppl] 1969. 3., utökade uppl: ... näktergal, kärleks-dikteri... 1972.90 s. 4. uppl 1972. (Ibid, 415.) 5. uppl 1974. [Ny tr] 1975. [Väsentligt ändrad o utvidgad uppl:] Kärlekens lov ... kärleksdikter i urval. Sthlm 1983. 129 s. [Nya tr] 1983,1984. -Tal vid Bibelsällskapets offentliga årshögtid i Hedvig Eleonora kyrka söndagen den 2 april 1967 (Stadsmissionen Göteborg 15 år, Gbg 1967, s 25-32). - Besök på Gamla begravningsplatsen i Växjö (Smålands författarsällskaps kalender 1967: Barndom i Småland ... red avFFridell o I Wahlén, Växjö 1967, s 159-164). - Himlaspelets lov (Himlaspelet 14-23 juli 1967, Insjön 1967, s 5 f). - Ne-fertites visdom och andra dikter. Sthlm 1968. 65 s. -Mor Augustins diamanter. Roman. Sthlm 1968. 240 s. [Fortsättn av Pojken som trodde på djävulen, 1962.] -Dikter. Sthlm 1968. [Folder] 6 s. - Förnekarens bild. Dikter. Sthlm 1969. 90 s. [Ny tr] så. - Credo. Liturgiskt kyrkospel. Sthlm 1969. Tv-8:o. (31) bl. - Korset och stjärnan. Dikturval. Sthlm 1969. 71 s. (Verbum-se-rien.) - Du är den ende (Skönast är kärleken, en dikt-saml red av G Renborg, Sthlm 1969, s 178 f). - Ögon av aska. Dikter o tolkningar. Sthlm 1970. 53 s. - Den skalliga skalbaggen och andra texter. En liten bok för små o stora barn ... [Sthlm (tr i England)] 1970. 4:o. (27) s. - Vad julen väntar av mig? (En julhälsning från Carl Johans församling 1970, Gbg u å [folder]). -Himlen har landat. [Omsl:] Dikter. Sthlm 1971. 68 s. [Nya tr] 1972, 1975. - Det finns en glädje. Sthlm 1971. 45 s. (Lättläst-serien [omsl].) [Nya tr] 1971, 1972, 1973, 1975. [Annan utg] 1984. [Nya tr] 1984, 1989. - Simsons sånger [med kommentar] (FIB:s lyrikklubbs bibliotek, 151. Min Fröding, sv förf väljer sina favoritdikter, red av Stig Carlson, Sthlm 1971, s 98-100). - Landet i höjden. Dikter. Sthlm 1972. 86 s. [Nya tr] 1972, 1975 [enl uppg]. - Första minnet (Karlfeldt-samfundets skriftserie nr 4. Prins Wilhelm m fl, Karlfeldtdikter tolkade och belysta, Sthlm 1972, s 175-179). - Natt i huvudstaden (8 writers present: My bit of Sweden, Sthlm 1972, 4:o, s 31; prosa; sep ur Sweden now). - Poet i Peru. Sthlm 1973. 144 s. - Dikter. Sthlm 1973. 136 s. (Den svenska lyriken [omsl].) [Ny tr] 1974. 3., utök uppl: Dikter 1948-1978. 1980. 202 s. 4. d:o ... 1948-1984. 1986. 311 s. [Andra utg:] 1988. 413 s. (Svalans svenska klassiker.) Stryk molnet från din panna. Dikter 1948-1984. [Sthlm, tr] Falun 1992. 311 s. — Sverige / Sweden / Schweden. Text. G Trimboli ... G Algård, foto. Sthlm 1973. Fol. (137) s. [Sv, eng o tysk parallelltext.] 2.-5. uppl 1977, 1981, 1984,1986. - Gutamålets skald (Gustaf Larsson, skald, hembygdsforskare, fotograf [red:] S Hedin, [Visby] 1973, s 73-75). - Sådan tiden var. Fragment ur ett samtal om gamla skolan (Rudbeckianska skolan 1623-1973. Arosiensis, Jubileumsskrift utg av Sällsk Arosbröderna, Västerås 1973, 4:o, s 44-56; text, tills med E Sandberg). - En kärlekssaga (Julpost 1973: Julpost 50 år, Sthlm 1973, fol, s 44 f). - På detta stoftkorn. Dikter. Sthlm 1974. 59 s. [Ny tr] så. - Natt av ljus. Ett ljus- o ljudspel för Storkyrkan med text. [Sthlm] 1974. Fol. [Folder] 1 bl. [Engelsk version:] Sthlm 1976. (8) s. - Ljus föröver. [Västerås] 1974. (3) s. [Dikt] (God jul och Gott nytt år. Västerås hamn.) -Sex världar. Bollnäs 1974. 42 s. [Prosa. Bollnäs bokhandelsjulhälsning.] - Uppsala 20 år efteråt (B Teij-ler, Bibliographia Upsaliensis, d 1, [Hallstahammar 1974,] 4:o [duplic], s 131; från ca 1963). - Inskriptioner på kyrkklockorna (Kyrkan bygger-vidare — En krönika i ord o bild utg av Kyrkfrämjandet, Sthlm 1974, s 56). - Också fåglarna är fångar i sorgespelet. Dikter. Sthlm 1975. 59 s. [Ny tr] 1979. - Trohjärtat. Bekännelselyrik. Sthlm 1975.121 s. [Utvidgad o omarb:] Från hjärta till hjärta. Bekännelselyrik i urval o med förord av förf. 1980. 105 s. (Svalans lyrikklubb.) - Avunden (Lars Carlzon m fl, De sju dödssynderna, Sthlm 1975, s 25-29; prosa). - [Porträtt i ord] (Prins Eugens Waldemarsudde: Fritz Sjöström dec 1975 -jan 1976 [katalog], Sthlm 1975 [omsl], s 6). - Det ringer på dörren. Dikter. Sthlm 1976. 101 s. - Hjärtats ballader. Tonsatta av S Percy. 4:o. Sthlm 1977. 68 s. - Det andra Nya Zeeland. Aotearoa. Sthlm 1977. 163 s. - Vitalis och den honungshungriga lutspelaren. Tragisk fantasi (Författarnas litteraturhistoria, bok 1. Från Bibeln ull Goethe, [Sthlm, tr] Borgå 1977, s 304-306). - Att säga lokalvårdare i stället för städare är ett förräderi mot språket (Lars Johansson m fl, Svensk blandning: Övningar 2 Vux, Sthlm 1977, s 79 f; 2.-7. tr 1979, 1980, 1981, 1983, 1986, 1992). - Mörkret och lovsången. Ballader o dikter. Sthlm 1978. 115 s. - Fåröspeglingar (F Sjöström, Fåröspeglingar, Sthlm 1978, fol [skyddsomsl]). - Stryk molnet från din panna. Nya dikter o ballader. Sthlm 1979. 113 s. [Samma titel anv för Dikter, ovan 1973, utg 1992.] - Ryttaren från Södra Råda, Drömmens skepp och andra ballader ... med musik av S Percy ... Sthlm 1979. 87 s. - En sång om frihet (Diktaren om sin dikt, 1. 15 sv poeter skildrar sitt liv o sin diktning, Sthlm 1979, s 97-105). - [Enkätsvar] (Petits pays, grandes littératures? Small countries, great literatures? [Förtitel:] Une enquéte internationale du livré hongroisBudapest 1979, s 73). - Mörkret förgår. Sthlm 1980. 115 s. [Dikter.] 2. uppl så. - Mästaren (Rätt dll liv, d 2, [Älvsjö, tr] Lund 1980, s 7). -Svek och svikare. En rundfråga: "Sveket gör oss oansvariga" (Svek: Harold Pinter, Dramaten 1980, Lilla scenen [program], Sthlm 1980, s 8). - En sång om frihet, O Kaimös (M Theodorakis, Sånger ... Texter av B Behan ... [m fl], Sthlm 1980, s 126 f). -Jord och himmel. Dikter i urval. Sthlm 1981. 4:o. 94 s. - Strindbergs minne (Dramatens skriftserie nr 4 [A]. I ljuset av Strindberg, 46 smädelser, jubelkantater o sakkunnigutlåtanden - författarnas Strindberg, 7 decennier Strindberg på Dramaten, Sthlm 1981, [omsl,] s 57). -Till en musiker. Dikter. Sthlm 1982. 96 s. - Han vill få oss att sjunga (K Lönnå [utg o arr], Det finns en sång i varje hjärta, Malmö 1983, [omsl,] 4:o, s 2). - Under regnbågen. Minnesbård av namn ... / Korta data om de flesta namnen ... / Slutord [dikt] (Kring Timmermansorden. Till ... generalguvernör greve Diedric Cronstedt Sthlm 1983, s 44-54, 93). - Sveriges vackraste gata (Torg- och gaturum i några svenska städer [omsl], [Sthlm 1983,] 4:o, s 64 f; om Gyllen-hjelmsgatan, Strängnäs; från Stadsbyggnad s å). -Stjärnklart. Nya dikter. Sthlm 1984. 77 s. Övers: Stjör-nubjart, Reykjavik 1997, 84 s. - Trosvisst... bekännelselyrik i urval. Sthlm 1984. 125 s. - Frimurad (Sk. S:t Andreas logen Eugen Örebro 1884-1984, Jubileumsskrift, Örebro 1984, s 7). - Från dörr till dörr. Memoarer. [Sthlm, tr] Kristianstad 1985. 410 s. 2. uppl s å. [Ny utg, tr] Trondheim 1991. (Bonnier pocket.) -Fri-murarmålet. Demokratins dödgrävare angriper Jesu vänner Frimurarna i sv maktmedia 1985. Borås 1986. 166 s. - Den tid det tar att gå längs floden. Dikter. Sthlm 1986. 74 s. - Brevet från himlen (Brevet i svensk lyrik i urval av B S, Sthlm 1986, s 145). - Sju andliga sånger ... arr för bl kör av E Berntsen Aas. [Omsl.] Sthlm 1986. 8 s. [Texter.] (Gunnar Turesson, Sånger för kör 3.) - Skulle den, som lever i sitt hjärte-land, / glädjas mera i en stat med hjärndiktat?" ([Riksdagen 1986/87, Protokoll, Bihang, Sami 3. Motioner, 4.] So 108-111, s 12 [i So 110. Sten Svensson (m), Förslag till lag om dödens inträde, m. m. = Proposition 1986/87: 79]). - Ljugarn 22 juli 1967 [brev till Sven Lindner, med en dikt Vid Balaton] (Excelsi-or! Albert Bonniers förlag 150 år. En jubileumskavalkad i brev valda o kommenterade av D Hjorth .., Sthlm 1987, s 618 f). - Blomman i snön. Dikter. [Sthlm (tr i England)] 1988. 271 s. [Kärlekens lov, 1983 / Trosvisst, 1984.] - Hirundo. Dikter o psykiska blad. Sthlm 1988. 84 s. - Diktardrömmar. Växjö 1988 [omsl]. 8 s. ([Omsl:] Memoria, lokal tidskr med riksprofil, årg 3, 1988, nr 1.) - Det svenska frimureriet -en lovsång till Mästaren (Göta provinsial loge 1788-1988: Det senaste halvseklet, [Gbg, tr] Uddevalla 1988, s 9-12). — Från världens alla hörn. Egen prosa i urval. Sthlm 1989. 210 s. - Hymn. Text skriven för detta tillfälle: Kristi kärlek oss förenar ... (Beyond all boundaries, Över alla gränser. Ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka med anl av Påvens besök fred d 9 juni 1989 Upps 1989, [omsl,] s [8]). - Ros bland törnen tuktad. [Sthlm, tr] Arlöv 1990. 97 s. - Det klara glädjebud. Psalmer, hymner o sånger dll äldre me- lodier o till melodier av R Forsberg [m fl] ... Slite 1990. 56 s. - Amoroso, kärlekslyrik. Sthlm 1990.152 s. (MånPocket.) - Målaren och ängeln. Dikter. [Sthlm, tr] Borås 1991. 73 s. - Den inre himlen. Dikter. [Sthlm, tr] Borås 1992. 61 s. [Ny tr] 1993. -Jag ligger i mörkret hos dig. Dikter i urval av B Strömstedt. Sthlm 1993. 191 s. [Nya tr] 1993, 1995. Förord i: Det gamla och nya Strengnäs beskrifvit af L Hallman [1853], Sthlm 1971 (Suecica rediviva 20), Våra sånger fick vi med oss: Lyrik av 12 estniska skaldinnor i urval o övers av S Airik-Priuhka, Sthlm 1983, Den underbara vägen, en bok om det inre livet med Gud, sammanställd av P Åkerlund, Skellefteå 1985, [ny utg] Örebro 1994, M Under, Eftersken: Dikter o ballader i övers av S Airik-Priuhka, [S Andhé m fl,] Åtta kärleksbrev, Sthlm 1991. - Psalmer: Ps 622, 659, 662, 670, 683, 785, 803 (SOU 1975: 3-4, Utbildningsdep. Psalmer och visor, Tillägg till Den svenska psalmboken, Förslag avgivet av 1969 års psalmkommitté, d 1: 2-3 [Melodiutg resp Ackompanjemangsutg], Sthlm 1975, 8:o, 4:o [duplic], även i utg: ... psalmboken, Melodipsalmbok, Förslag 1975, 2.-5. uppl s å, 6. uppl 1976, ... Ackompanjemangsutg ... 1975, 4:o); Ps 623, 652, 671, 743 (Utbildningsdep, Ds U 1976: 11. Psalmer och visor [1.] 76, Tillägg till Den sv psalmboken, d 1, Betänkande avgivet... Sthlm 1976, 4:o [duplic], även i utg: Psalmer ... d 1, 1976, Ny tr 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, Ackompanjemangsutg 1976, 4:o, [2.-3. tr] 1977,1979, 4.-5. tr 1981,1984,... [Storstils-utg] 1979, [utg även tills med 2, nedan,]... Sättningar för kör o instrument, d 1-2 = Koralmusik 4-5, utg. Harald Göransson, 1980, 4:o), Ps 757, 790, 825, 848, 853, 862 (SOU 1981: 51, Kommundep. Den sv psalmboken, bd 3. Förslag till Psalmer och visor, d 2, Betänkande av 1969 års psalmkommitté, Sthlm 1981); Ps 757, 786, 815, 834, 838, 844 (Psalmer och visor [2.] 82, Tillägg till Den sv psalmboken, d 2, 1982, Ackompanjemangsutg 1982, Ny tr 1983, 1984 [Storstilsutg] 1983), [utg även tills med 1 nedan]; Ps 623, 652, 671, 743, 757, 786, 815, 834,838, 844 (Psalmer och visor, d 1-2, 76/82, Tillägg [1-2,] 1982, Ny tr 1983, 1984, [allt enl uppg,] ... 76*82, Tillägg Textutg, Gbg 1983, 2.-3. tr s å, 4. tr 1984; Ps 17, 49, 236, 287, 303, 309, 359, 468, 486, 635 (SOU 1985: 16, Civildep. Den sv psalmboken, [omsl: texter o melodier samt förslag till supplement,] Slutbetänkande av 1969 års psalmkommitté, vol 1); Ps 17, 49, 236, 287, 303, 309, 357, 461, 480, 633 (Den sv psalmboken, antagen av kyrkomötet år 1986, Sthlm 1986, även: [Melodipsalmbok,] 1986, Textutg, 1986, Storstil [sutg] 1989, alla i många senare utg); Ps 17, 49, 236, 287, 303, 309, 341, 387, 553, 739 (Psalmer och sånger: Adventistsamfundet, Fribaptistsamf, Helgelseförbundet, Metodistkyrkan t Sverige, Sv alliansmissionen, Sv bapdstsamf, Sv Frälsningsarmén, Sv missionsförb o Örebromissionen, 1987); Ps 471,491 (Cecilia, katolsk psalmbok, 3. fullst omarb uppl med ekumenisk psalmboksdel, Sthlm 1987). - Bidrag i: Gymnasisten, utg av Sveriges kristliga gymnasiströrelse, 1948, Lund, nr 5-9, Ergo, 1949: 12, Upps, 4:o, Femtital, 1951: 4, Sthlm, Sol, [utg av Svenska missionsförb,] 1951, Sthlm, Paletten, utg av Göteborgs konstnärsklubb, 1953, Gbg, 4:o (enkät- svar), Vår lösen, 1953,1963,1965-66, Upps, 4:o, Perspektiv, 1954 (enkätsvar), 1955, Norrtälje, 4:o, Kristet forum, 1954 (enkätsvar), 1956, 1959, Motala, OoB, 1954, 1958, 1960, Sthlm, BLM, 1955-58, 1961-62, Sthlm, 4:o, Upptakt, 1957: 3, Sthlm (enkätsvar), Röster i radio (-TV), 1957: 18, 1960: 45, 1974: 2, 1975: 31 (intervju), 1987: 53,1988: 40, Sthlm, 4:o, Vintergatan, Sveriges författareförenings kalender, 1958, Sthlm, Stockholms stiftsbok, 1958, Sthlm, Vecko-journalen, 1958: 38 o Julnr, 1976: 7, Sthlm, 4:o, Fönstret, ABF:s tidn, 1960, Sthlm, 4:o, Från ådalar och fjäll, 1961, Örnsköldsvik, Vår kyrka, 1961, 1966,1968, 1970, 4:o, 1980, Västerås stiftsbok, 1961-62, 1981/82, Västerås, Utflykt, tidskr för fritiden, 1962, A o B (Resouppl): 4, Sthlm, 4:o, Lyrikvännen, 1962: 5,1979:1, Sthlm, Clar-té, 1964: 1 (enkätsvar), Sthlm, Hundsport, Sv kennel-klubbens tidskr, 1964: 7/8, Sthlm, 4:o,Julglimten, utg av Södermanlands läns blindförening, 1966, Vetlanda, fol, Kom kära jul, 1966, Sthlm, 4:o, Allers, 1966: 49,1969: 36,1973: 33, 52, Hälsingborg, Julpost, 1966, 1971-72, 1975-76, Sthlm, 4:o, Svensk veckotidning 1966: 4, 36, 1971: 52, 1978: 24, Sthlm, fol, Femina, 1967: 15, 1972: 43, Hälsingborg, Svalans lyrikklubb, [medlemstidn,] 1967: 1, Sthlm, 4:o, forts: Poeten, medlemsddn för Svalans 1973: våren, Sthlm, Till hembygden, Strängnäs stiftsbok, 1967, 1976, Strängnäs, Barnen och vi - en tidn om barn utg av Rädda barnens riksförb, 1966: 6,1968: 2, Sthlm, 4:o, Julhälsningar till församlingarna i Skara stift, 1968, Skara, Den svenska marknaden, 1969:10 (enkätsvar), Sthlm, 4:o, Julhälsning till Strängnäs och Aspö församlingar 1970, Strängnäs (enkätsvar), Ungdomsåret '72, en årsbok om ungdom, Sthlm 1971, Husmodern, 1971: 52 1/2, 1973: 40, 51, Sthlm, 4:o, Arosiensis, medlemsblad för (Sällskapet) Arosbröderna, 1971,1982,1983, Sthlm, Mixturen, musiktidn utg av Frikyrkliga studieförbundet, 1971/72: 2, Sthlm, 4:o, Religion och kultur, 1972, Upps, Utan gräns, organ för Svenska spiritu-alisters riksförb, 1971:2, Vällingby.Jorden runt, 1972, Sthlm, Sockenmagazinet, årsbok utg av Knifsta hembygdsgille, [omsl,] 1972,: [Upps,] 4:o, Ute och hemma, 1972: julnr, Sthlm, Barn och kultur, 1973: 5/6 (enkätsvar), 1978: 6, Lund, 4:o, Svenska prästförbun-det, meddelande, 1974: 3, Sthlm, Stridsropet, 1974, Sthlm, 4:o, De hundra kyrkornas ö, 1974, Visby, Graal, de sökande människornas tidskr, 1974: 10, Lidingö, MED: Mission, evangelisation, diakoni, 1974: 12, Sthlm, 4:o, Ljus i öster, 1974: 12, Sthlm, Arbetaren, 1974: 51/52, 1975: 6, Sthlm, fol, Byggnadsindustrin, 1974: 40, 1980: 33, Sthlm, Vi, 1975: 19, Sthlm, 4:o, Svenska journalen, 1976: 26, Vällingby, 4:o, ICAKuri-ren, 1976: 43, d 1, Västerås, fol, Rapport från Konferens i allmänna begravningsfrågor i Stockholm 1978, [Sthlm, tr] Tierp, 4:o, Kyrkhelg, tidn för evangelisation o information i Luleå stift, 1979: 7, Luleå, 4:o, Kompis, barntidning för Evangeliska fosterlandsstiftelsen, 1978: Julkompis, Sthlm, 4:o, STFÅ, 1979, Sthlm, Årsbok 1979 för Kristianstadsdistriktet av Svenska Röda korset, Kristianstad [omsl] u å, 4:o [duplic], Tal och kväden i Samfundet S-HT, 1979, 1982, Upps (pseud: Versalen), En hälsning dll församlingarna i ärkestiftet, 1980/81, Upps, Sv turistföre- ningens tidn Turist, 1981: 3, Sthlm, 4:o, Kyrkobladet, Huddinge, Trångsund, 1981: 1, [Huddinge], Stadsbyggnad, 1983, Sthlm, 4:o, KrVA, Handlingar o tidskr, 1983: 4, Sthlm, Frimuraren, tidskr för Svenska frimurare orden, 1985: Extranr, 1987, Sthlm, 4:o, Aurora, Romantiska förbundets tidskr, 1986:3,1989: 2/3, Tullinge, Sundbyberg [duplic], Äpplet, [utg:] Aktionsgruppen för kunskap i skolan, 1987: 4, Mariefred, 4:o, Kulturens värld, 1987: sept/nov, Sthlm, 4:o, Civila försvars tidningen, 1988: 8, Sthlm, 4:o, Månadens bok-nytt, 1988: 11, Sthlm, 4:o, Från gutabygd, årsskrift för den gotländska hembygdsrörelsen, 1989, Visby, Konstfrämjandets tidskrift Synpunkt, 1989: 3, Sthlm, SIA, Skogsindustriarbetaren, 1989: 25/26, Sthlm, 4:o, Svenska kyrkans tidning, 1991: 6, Sthlm, fol; övers av dikter i: The literary review, 1965/66: 2 (Sweden number), Teaneck, New jersey, Adam, international review, 1966, [: 2 =] nos. 304-306, London, Sweden now, 1972:4, Sthlm, 4:o, Tulimuld, eesti kiijanduse ja kultuuri ajakiri, 1971: 3, 1984: 3, Lund, Eesti kirik, 1983: 2, 1984: 3, Sthlm, Välis-Eesti, 1983: 3, Sthlm, fol, Jauna gaita, 1979: 2, Hamilton, Ontario, 4:o, o i tidn: La presse culture, 1968: 26/8, Tunis, Latvija, the Lat-vian newspaper for Canada and U.S.A., 1972: 5/2, To-ronto, Eesti päevaleht, 1983: 2/3, 1986: 24/9, Sthlm, Morgunbladsins lesbok, 1985,27/4, Reykjavik; vidare: VLT 1943-50 (närmare 50 i eget namn o minst ett 30-tal 1943-45 under pseud, oftast Bonifacius), 1953: 22/12, 1961: 18/2, 1963: julnr, 1969: 8/10, 1981: 10/2, Expressen 1949: 9/8, 3/11, 1954: 1/4, 1960: 13/8, 1961: 29/9, 1968: 29/8, 1974: 2/3, 1983: 29/7, 1987: 30/12, 1989: 13/4 (intervju), SvD 1951: 20/10, 1953: 16/8, 1954: 28/2, 13/6, 1956: 7/11, 1958: 31/10, 1971: 31/10, 1974: 22/12, 1979: 10/3, 1987: 18/1,19/2,18/12,1989: 9/4, SDS 1953:15/2,18/10, 27/12, 1955: 5/6,1987: 19/2, DN 1953:12/4, 13/12, 1958: 31/3, 16/11, 1979: 10/3, S-T 1953: 4/10, 1955: 29/5, 20/9,1957: 21/2, 7/3, 25/8, 1961: 21/7,Jönkö-pings-Posten 1956: 9/11, Svenska morgonbladet 1956: 12/11, Kvällsposten 1964: 26/1 (diskussionsinlägg), Malmö, Arbetet, 1967: 26/2 (d:o), 1987: 19/2, Malmö, Nya Wermlands-Tidningen 1967: Julbilaga, Karlstad, Sala Allehanda 1974: 17/6, Aftonbladet 1974: 3/11, Göteborgs Tidningen 1974: 23/12, Strängnäs Tidning, 1976: 24/12, Eskilstuna-Kuriren, 1976: 24/12, 1982: 24/12, Gotlands folkblad, 1979: 8/3, Visby, Göteborgs-Posten, 1987: 19/2, UNT, 1987: 19/2, Hallandsposten, 1987: 31/12, Halmstad, Folket, 1989: 7/8, Eskilstuna, Smålandsposten 1990: 7/12 (intervju). Betr arbetens närmare innehåll, strödda översättningar ur dem, tidskrifts- o tidningsartiklars titlar samt bl a klockinskripttoner, inspelningar o tonsättningar av dikter, vissa med texter f f g tryckta, se: B Teijler, B S, poet o psalmdiktare, en bibliografi ... t o m hösten 1989, Borås 1989, 253 s; dess nr 178, 205, 222, 277, 295, 296, 304, 849 o 1063 har inte kunnat identifieras.

Redigerat (urval osv): Närmare dig! Lyrik ur den sv psalmboken, i urval. Sthlm 1951. 4:o. 78 s. - Eviga böner. En bönbok, sammanställd. Malmö 1956. 155 s. [Ny uppl] 1958. 3.-4. uppl 1968, 1969. - Mot våldet. Sv dikter publ med anl av Ungern-revolten 1956, i ur- val. Sthlm 1956. 37 s. - Så talade Kristus. [Upps, tr] Sthlm 1957.94 s. [Föret.] - B Pasternak, Dikter, i urval. Sthlm 1958. 122 s. - Kentaur ... [1*.] Våren 1959. Sthlm 1959. 125 s. (Red tills med L Forssell.) - Såsom hjorten vid källan. En andaktsbok, sammanställd. Sthlm 1961. 92, (11) s. - Fågelpoesi. En antologi. Urval. Sthlm 1962.103 s. (FIBs lyrikklubb, Bibliotek, 77.) [Även bibliofiluppl.] - En signad jul. Antologi. Malmö [1962]. 105 s. - Kristna lyriker. En antologi sammanställd av B Setterlind. Sthlm 1963. 86 s. - Kyrkoårets poesi. En antologi, sammanställd. Sthlm 1965. 133 s. 2. uppl okänd. 3. omarb uppl: Den vägen. Kyrkoårets ... Älvsjö 1983. 120 s. - Sommarbukett. En diktantologi, komponerad. [Sthlm, tr] Malung 1966. 79 s. — Den mannen. Människosonen i nutida sv lyrik. En antologi, sammanställd. Sthlm 1967. Tv-4:o. 78 s. -Livselixir. Ett andligt apotek sammanställt. [Sthlm, tr] Falköping 1967. 137 s. - Om våren. En diktantologi, komponerad. [Sthlm, tr] Malung 1968. 78 s. - Pärlor av vishet. Ett urval levnadsregler. Sthlm 1968. 74 s. -Barn [omsl: i dikt och bild]. I urval. [Malmö, tr] Lu-zern. 80 s. (Bernces miniatyrer [omsl].) - Hav [omsl: i dikt och bild]. I urval. [Malmö, tr] Luzern. 80 s. (D:o.) - Katten [omsl: i dikt och bild]. I urval. [Malmö, tr] Luzern. 80 s. (D:o.) - Mor [omsl: i dikt och bild]. I urval. [Malmö, tr] Luzern. 80 s. (D:o.) - Månen [omsl: i dikt och bild]. I urval. [Malmö, tr] Luzern. 80 s. (D:o.) -Vin [omsl: i dikt och bild]. I urval. [Malmö, tr] Luzern. 80 s. (D:o.) - Nutida svenska romantiker. En antologi, sammanställd. Sthlm 1972. 149 s. - Evighetens våglängd. En antologi, red. Sthlm 1972. 112 s. (Svalans lyrikklubb, 440.) - Gud i folkets hjärta. Verser om Gud skrivna av sv folket 1971. Insamlat o utg av Berndt Gustafsson. Sthlm 1973. 55 s. [Enl B Teijler, i så fall: anon.] - Glädjen i Jesus. En antologi bekännelselyrik, red. Sthlm 1972. 85 s. 2. uppl 1974 (tr 1975). - I kärlek. Urval. Malmö 1974. 4:o. (72) s. 2.-3. uppl 1975, 1981. -Sång som lever. [Omsl: 45 andliga visor. Valda.] Sthlm 1978. Tv-4:o. 79 s. (Bonniers visböcker.) - Naturen i våra hjärtan, urval. [Malmö, tr] Lund 1979. 4:o. (84) s. 2.-3. uppl 1980, 1982. Media morte in vita sumus. Texter av lyriker o psalmister vilka recipierat såsom frimurare i sv FMO. En antologi utg av Svenska frimurare orden med anl av dess 250-åriga tillvaro 1985. Urvalet gjort av B S. Sthlm 1984. 4:o. (40) bl. - Med handen på hjärtat. Nutida sv romantiker. En antologi, sammanställd. Sthlm 1985. 214 s. [Ny utg (tr i Finland)] 1988.-Brevet i svensk lyrik, i urval. Sthlm 1986. 191 s. [Med anl av Postverkets jubileum.] - Lyriska klenoder. Dikter ur den sv lyrikskatten, i urval. [Sthlm, tr] Uddevalla 1987. 412 s.

Översatt: E Verhaeren, Å denna prakt (Ny lyrik 1947, Sthlm 1947, s 131 f, från franska); G Trakl, Dikt från myren (B S, Månvagga, 1948, s 85, från tyska); dens, Vinternatt (B S, Resa i ditt inre, 1949, s 39-43, prosadikt, d:o); J Roumain, Två dikter (B S, Brev, 1950, s 31-33); B Pasternak, Skrock / "Nymålat" / Livet, min syster / Barndom / På sjukhuset (dens, Dikter i urval av B S, Sthlm 1958, s 26, 33, 34 f, 51-56, 107-109); G Giacosa o L Illica, Bohéme, Opera i fyra akter ... Fritt efter La vie de bohéme av H Murger ... Musik av G Puccini, Sthlm 1960,115 s [Bonniers operabibliotek]; Dante Alighieri, Den gudomliga komedin, första sången, i tolkning (Röster i radio, årg 32, 1965, Sthlm, 4:o, nr 8, s 14 f); J. W. [v] Goethe, Vandrarens nattsång [Uber allén Gipfeln ...] (BLM, 35, 1966, s 162, andra tolkn i B S, Himlen har landat, dikter, 1971 s 52: [... nattvisa], o B S, Mörkret förgår, 1980, s 50, annan dikt där se nedan); G Illyés, Jag vistas påberget-- - (Horisont, årg 14,1967, Vasa, nr 3/4. Specialnr om ungersk litteratur, s 16, dikt, från ungerska via sv råövers); dens, Sovande kvinna, tolkn (BLM, 36,1967, s 358 f, d:o, omtr i följ arb, s 90 f); [24 övers dikter] (Svalans lyrikklubb, [nr 10.] Sex ungerskapoeter, Sthlm 1968, s 13,15 f, 23-26, 33,36-39,47, 56, 71-74, 76-78,85-91, 107-111, d:o); J A Schade & [bilder:] H Scherfig, Urskogen, [Sthlm (tr i Tyskland)] 1968, tv-4:o, (27) s, barnbok på prosa, från danska; W Blake, Gå på, gå på, Voltaire, Rousseau (B S, Förnekarens bild, dikter Sthlm 1969, s 85); G Unga-retti, I tjugo sekler har vi dödat Dig ... (B S, Korset och stjärnan, dikturval, 1969, s 75); S Weöres, Tyska etyder 1962-1966: Hommage å Franz Kafka / Till XB / Strålsplitter / Rök (B S, Ögon av aska, dikter o tolkn, 1970, s 21-25); W Whitman, Sång om mig själv (ibid, s 29, fri tolkn); [] Scheffler, pseud] AngelusSile-sius, Som kerubinsk vandringsman (B S, Himlen har landat, 1971 s 49 f, från tyska); P Friedmann, Fjärilen (ibid, s 48, d:o); G M Hopkins, Utelyktan (ibid, s 51); C Sandburg, Lycka (ibid, s 53); S Sassoon, Ensam (ibid, s 54); R Graves, I lustgården (B S, Landet i höjden, dikter, 1972 s 9); RTagore, Salighetens höjder (ibid, s 19); T Hughes, Mottryck (ibid, s 59); D H Lawrence, Sådan tiden är (ibid, s 67); Nicolaus Her-manni, Ros med dagg av idel godhet ... (S Stolpe, Svenska folkets litteraturhistoria, [1.] Från runsten till ballad, Sthlm 1972, s 174, från latin, 2.-4. uppl 1973, 1980,1981, omtr i Oremus, Sv katolsk bönbok, 4. full-st omarb uppl Sthlm 1981, s 403); S Weöres, Fughetta / Trumma och dans / ifrån mitt jags oändlighet / Rök (dens, Tystnadens torn, Dikter i urval av G Thinsz, Sthlm 1973, s 19,20-22, 48, 52); S Petöfi, Septembers slut / Jag blir träd / Frihet och kärlek (Petöfi - ett minnesalbum ... sammanställt av G Thinsz, Sthlm 1973, s 38, 110, 111, dikter, från ungerska); C Bernanos de Gasztold, Ankungarnas bön (B S, Också fåglarna är fångar i sorgespelet, dikter 1975 s 34, från franska); A Bontemps, Under (ibid, s 19, från engelska); P Huchel, Helgonets armod (ibid, s 47, från tyska); R. S. Thomas, Heden (ibid, s 54); J Dow-land, Tårar (SvD 1976: 17/2, s 9); N Karouzos, Sju dikter (B S, Det ringer på dörren, dikter, 1976, s 37-46), från nygrekiska, omtr jämte 33 andra i: N Karouzos, Fången frihet, urval inl av K Papakongos, [Sthlm, tr] Uddevalla 1977, 79 s (tolkn tills med Irene Larsson o R Kihlbom); Angelus Silesius, Ur vägen Serafim! / Epigram (B S, Mörkret och lovsången, ballader ... 1978, s 31-38); dens, Tilljesusbarnet, Tolkn (Svenska journalen, 54, 1979, nr 51/52, s 5); T Hughes, Måntransport o a dikter ... i fri tolkn (B S, Stryk molnet från din panna, 1979, s 25-38); [C Win-ther,] Så går jag nu till vila trygg ... (Victorias bönbok sammanställd av H Åkerhielm, Sthlm 1979, s 34, fri tolkn fr danskan, 2.-3. tr s å, 4.-5. tr 1980, 6.-7. tr 1982, 1983, [8. tr 1985,] 9.-12. tr 1986, 1989, 1990, 1992, 2. rev uppl 1999, s 35); W Muller, Vinterresan, 24 dikter ... tolkade tonsatta för en röst o piano av F Schu-bert, Sthlm 1979,4:o, 30 s (med förord), [ny utg:] Die Winterreise. Diktcykel... 1824 ... [rubr], 1993, tv-8:o, (16) s [tysk-sv parallelltext], sep härur Vägvisaren (B S, Mörkret förgår, 1980, s 55); G Bessenyei, Ur Vem är jag? (ibid, s 44, från ungerska); F v Schiller, En gåta (ibid, s 47); R Burns' trosbekännelse (ibid, s 53 f); [] W v] Goethe, Vandrarens nattsång [Der du von dem Himmel bist...] (ibid, s 49); JohannesJorgensen, Att tro (ibid, s 59); A Pope, Ur En betraktelse om Människan (ibid, s 60); H Scherlag, Capitis canticum (ibid, s 61, fr tyska); Livaditis, När natten är här (ibid, s 81, fritt via råövers från nygrekiska); Chi Hsien, Eldbe-gängelse (ibid, s 92); J Wojtyla [Johannes Paulus II], [2 dikter] (ibid, s 7 f, 103 f), från polska, omtr jämte 40 andra i dens, Påsk vaka ... Ett urval dikter tolkade, Sthlm 1982, 93 s (tills med C Berg); RAK Mason, Ju-das Iskariot (B S, Till en musiker, dikter, 1982, s 32 f); T Moore, När digjag ser (ibid, s 40, fri tolkn); R L Ste-venson, Requlem (B S, Stjärnklart, 1984, s 55); D Mc Donald, När hela landets urskog (ibid, s 56); G Hof-mo, Främmande (ibid, s 57, från norska); H. C. An-dersen, En skalds avskedssång (ibid, s 58); dens, Det döende barnet och fem andra tolkningar (B S, Hirun-do, dikter..., 1988, s 39-48).

Källor och litteratur

Källor o litt: A Cullhed, En hovpoet o folkskald har avlidit (DN 27 jan 1991); G Eidewall, Amerika i sv 1900-talslitt (1983); L Gustafsson, B S utstrålade godhet (SvD 27 jan 1991); L Hagerfors, På väg in i femtiotalet (1979); C-G Holmberg, Upprorets tradition: den unglitterära tidsknen i Sverige (1987); E Lilja, Poeten dold i bilden: 1950-talets lyrik (Den sv litt:en, ed L Lönnroth o S Göransson, 6, 1990); G Svensson, Minnen o möten: ett liv i bokens tjänst (1987); B Teij-ler, B S: poet o psalmdiktare (1989).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bo A I Setterlind, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5880, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Julén), hämtad 2023-12-10.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5880
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bo A I Setterlind, urn:sbl:5880, Svenskt biografiskt lexikon (art av Björn Julén), hämtad 2023-12-10.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se