Ellen Rydelius, Foto Anna Riwkin

Ellen V Rydelius (-Wägner)

Född:1885-02-27 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1957-04-01 – Högalids församling, Stockholms län

Journalist, Översättare, Författare


Band 31 (2000-2002), sida 74.

Meriter

Rydelius(-Wägner), Ellen Viktoria, f 27 febr 1885 i Norrköping, S:t Olai, d 1 april 1957 i Sthlm, Högalid. Föräldrar: grosshandlaren Per Axel R o Anna Vilhelmina Ström. Mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 18 maj 03, inskr vid UU 24 sept 03, FKdär 31 maj 07, medarb i SvD 08–09, i DN 09–14, redaktionssekr på tidn Idun 21–23. Förf, översättare.

G 24 aug 1911 (–22) i Sthlm, Kungsh, m författaren o journalisten FL Sven Harald Wägner, f 3 april 1885 i Lund, d 12 mars 1925 i Paris (kbf i Lund), son till rektorn Sven W o Anna Mathilda Elisabeth Ekedahl.

Biografi

Efter att vid UU ha avlagt fil kand-examen i ämnena teoretisk filosofi, engelska, romanska språk, slaviska språk och tyska for Ellen R till universitetet i Kazan, Ryssland, för att ytterligare förkovra sig i ryska språket. Vistelsen där avbröts dock efter ett halvt år på grund av faderns död och familjens ekonomiska obestånd. I stället för fortsatta akademiska studier med sikte på en lärarkarriär fick R nu ge sig ut på arbetsmarknaden, och hon inledde en livslång journalistisk bana. Hennes första anhalter blev SvD och DN, varefter hon med ett par korta avbrott arbetade på frilansbasis. R ingick i Ligan, en grupp bestående av Sthlms kvinnliga journalister, vid denna tid endast en handfull personer, till vilken bl a Célie Brunius, Vera v Kraemer (bd 21) och Gerda Marcus (bd 25) hörde. En av Ligans mera uppmärksammade gemensamma manifestationer var inspelningen av en film i journalistmiljö, Hon fick platsen eller Exkonung Manuel i Stockholm (1911). R agerade där platssökande kvinnlig journalist och för manus svarade Elin Wägner, med vars yngre bror R gifte sig.

R:s framgångsrika karriär som översättare inleddes 1910 med publiceringen av Leo Tolstojs Döda icke! Under de närmast följande åren överförde hon flera verk av Dostojevskij till svenska: De förtrampade (1912), Döda huset (1913) och Bröderna Karamasov (1918). Med publiceringen av sistnämnda verk inledde R ett livslångt samarbete med Albert Bonniers förlag. Hon svarade också för översättningen av Dostojevskijs Idioten (1919-20), Brott och straff (Raskolnikov) (1922) och Ynglingen (1928). Ett urval av dennes kortare prosastycken, Ur en drömmares memoarer och andra noveller, utgavs 1920. R kom att översätta epik och dramatik från i huvudsak ryska, men även från engelska, franska, italienska och ryska. Hennes tolkningar av Dostojevskij och Tjechov, bl a den senares Måsen (1947), blev banbrytande. Bland övriga ryska klassiker hon översatte kan Gogol, Gorkij och Turgenjev nämnas. Även för den modernare litteraturen blev R en oförtröttlig introduktör. Till de verk hon presenterade för sina förläggare och sedan själv fick översätta hörde Vladimir Nabokovs Han som spelade schack med livet (1936). Andra bemärkta författare hon översatte för bokmarknaden var t ex Arnold Bennett och nobelpristagarna Grazia Deledda och John Galsworthy. Ansedda kritiker som Alfred Jensen (bd 20), Johan Mortensen (bd 25) och Anders Österling lovordade R:s översättningar. Kvaliteten på tolkningarna framgår i viss mån även av det faktum att de funnits på marknaden under flera generationer.

Det havererade äktenskapet och makens död 1925 ökade R:s försörjningsbörda och tvingade henne till ett hektiskt arbetstempo. Till journalistiken och översättarverksamheten lade hon författandet av verk avsedda för bokmarknaden. Sannolikt har Frank Hellers lilla Ariadnetråd för resande eller Försök att i Europas labyrinter vägleda den sv turisten Svensson (Bonniers Veckotidning 1926, i bokform som Frank Hellers resehandbok, 1927) inspirerat henne till att omstöpa resehandledningen i en mera personlig riktning. Genren hade tidigare fått sin utformning av tyska reseförlagsgiganter som Baedeker och Grieben, liksom av franska Hachettes serie Les Guides bleus. I klassiker som Rom på 8 dagar (1927), Paris på 8 dagar (1928) och Berlin på 8 dagar (1929) lade R fast dispositionen för sin serie: en inledande, resonerande del, bestående av personliga reflexioner och reportage, avlöst av ett kortare, strikt faktaorienterat avsnitt i baedekerstil, kallat Praktiska anvisningar. R var mån om att synas i texterna och bygga upp en relation till "Mina kära läsare", som hon i förorden apostroferar som om de vore gamla bekanta. Hennes konsekventa inkluderande av lågbudgetalternativ torde ha haft en icke ringa betydelse för populariseringen av utlandsresandet.

De städer och länder som behandlades i R:s reseguider var ofta valda med tanke på deras aktualitetsvärde; sålunda utgavs exempelvis Stockholm på 8 dagar (1930) med tanke på Stockholmsutställningen s å och New York på 8 dagar (1939) med tanke på Nya Sverigejubiléet och världsutställningen. Å andra sidan inhiberades utgivningen av den färdigskrivna Prag, Wien, Budapest på 8 dagar 1933 på grund av den politiska oron i Mellaneuropa och boken trycktes inte förrän två år senare, då läget klarnat.

R:s framgång som "riksreseledare" blev stor och hon kom att kallas "Sveriges Baedeker". Sammanlagt utgav hon 23 Utlär med denna inriktning, varav några på 1950-talet skrevs eller omarbetades i samarbete med dottern Maria (Ria) Wägner. De två första såldes i 10 resp 9 upplagor. Framför allt Rom på 8 dagar visade sig vara förbluffande slitstark; en upplaga utkom så sent som 1963. Att R:s reseskrifter av samtiden sågs som institutioner bekräftas även dels av det faktum att konkurrerande förlag publicerade efterbildningar, dels av att de snart parodierades; 1931 utkom t ex Grönköping på 8 dagar författad av Ada A:son Susegård (pseud för Seth Bremberg). Böckerna populariserades även genom R:s ständiga föredragsturnéer till rikets alla hörn och talrika radioföredrag, där hon beskrev fjärran orter och länder. Under 1950-talet fungerade hon också som publikmagnet då hon deltog i sällskapsresor som ciceron.

R:s reklamsinne var påfallande; en betydande del av korrespondensen med Bonniers förlag handlar om marknadsföringen av hennes böcker. Bland de konkreta och originella synpunkter hon framförde var tanken att hennes guideböcker skulle säljas av Linjebuss' personal på kontinentalrouterna.

R:s filologiska intresse parades med rollen som katalysator av sv turism i utlandet i ett par ordböcker, Svenskt-italienskt parlörlexikon (1931) och en sv-rysk parlör (1936), som dock refuserades av Sv bokförlaget, förmodligen för att man vid denna tid inte förutsåg någon större sv turistström till Sovjetunionen. Ett nytt grepp var att ibland inkludera miniatyrparlörer i resehandböckerna; så skedde exempelvis i Prag, Wien, Budapest på 3 X 8 dagar (1935) och Finland, Estland och Lettland på 3 X 8 dagar (1938).

I och med andra världskrigets utbrott fann R sina europeiska smultronställen oåtkomliga och fick i stället finkamma Sverige och företa imaginära resor. Ett av resultaten blev Pilgrim i Persien: Skildringar från det moderna Iran, ett land i stöpsleven (1941). Underrubriken pekar på något karaktäristiskt för R: hennes öppenhet för och nyfikenhet på den samtida utvecklingen. Denna inställning har också satt tydliga spår i exempelvis Möte med Stockholm (1950).

R:s gastronomiska intresse, som redan avspeglats i resehandböckerna, renodlades i framgångsrika skrifter som Billiga dagar i franskt kök (1940), Billiga dagar i italienskt kök (1941) och Rysk mat (1945), där hon blandade kultur- och kulinarhistoriska utblickar med recept.

Sin fallenhet för populärvetenskap manifesterade R i ett par verk om rysk historia, Livet kring tsaren (1938) om Nikolaus II och Alexander den gåtfulle (1943) om Alexander I, och i Kvinnokavalkad: En bilderbok om sv kvinnors liv 1918-1944 (1946), en sammanställning av kvinnohistoriska pressklipp. Sina levnadsminnen nedtecknade hon i Leva randigt (1951) och Souvenirer (1956).

R fick störst genomslag som introduktör av utländsk skönlitteratur i Sverige och som handledare inom turism och matlagningskonst. Under en period då utlandsresor var något exklusivt och genomsnittssvenskens mathållning traditionell visade hennes artiklar, böcker och föredrag att det fanns åtskilligt att hämta genom intensifierade kontakter med främmande länder och deras andliga och lekamliga kultur.

Författare

Dag HedmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från R i GUB (bl a till Elin Wägner), KB, (till S Agrell), UUB (bl a till J Nordström) o i Bonniers förlags arkiv, Sthlm.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Rom på 8 dagar. Sthlm 1927. 204 s, 17 pl-bl. 2.-3. uppl 1929, 1931. 218 s, 17 pl-bl. 4. uppl 1938. 287 s, 23 pl-bl, 14 kartor o planer. [Föret: 5. uppl (felaktigt).] 6. uppl 1948. 276 s, 6 pl-bl, 8 kartor ... 7. uppl 1949. 288 s ... 8. uppl 1951. 290 s ... [Nya uppl:] Med Ellen Rydelius i Rom (Rom på 8 dagar). Sthlm 1954. 279 s. 1957. 325 s. 10.[!] uppl: Rom. Be-arb av Karin Jacobsson. 1963. 288 s. (Bonniers reseguider [omsl].) Overs: Rom und Umgebung, Zurich 1955, 244 s, 11 pl-bl. - Paris på 8 dagar. Sthlm 1928. 305 s, 25 pl-bl, 2 kartor. 2. uppl 1929. 3.-4. uppl 1934, 1937. 302 s ... 5. uppl 1939. 306 s, 22 pl-bl, 2 kartbl. 6. uppl 1948. 321 s, 9 pl-bl, 2 kartbl. 7.-8. uppl 1949, 1950. 327s ... 9. uppl 1951. 320s... [Nyauppl:] Med E R i Paris, Paris på 8 dagar ... i samarb med R Wäg-ner. Sthlm 1955. 254 s, 2 pl-bl. Övers: Paris und Umgebung, Zurich 1955, 240 s, 8 pl-bl. - 8 italienska städer. Sthlm 1929. 3 [9] 4 s, 24 pl-bl, 8 kartbl. - Berlin på 8 dagar. Sthlm 1929. 260 s, 26 pl-bl, 5 kartor o planer. - Stockholm på 8 dagar. Sthlm 1930. 380 s, 42 pl-bl, 1 kartbl. - 8 tyska städer. Sthlm 1931. 276 s, 32 pl-bl, 15 kartbl. - Svenskt-italienskt parlörlexikon. Sthlm 1931. XXXII, 366 s. 2., omarb uppl 1951. - 8X8 rivierastä-der. Sthlm 1932. 223 s, 23 pl-bl. - Prag - Wien, Budapest på 3 x 8 dagar. Sthlm 1935. 266 s, 32 pl-bl, 7 kartbl. [Utkom även, med bibehållen paginering, i sina delar: Prag på 8 dagar, Wien på 8 dagar o Budapest på 8 dagar.] - London på 8 dagar. Sthlm 1936. 300 s, 34 pl, 1 karta. 2. uppl 1939. 300 s, 29 pl-bl, 11 kartbl. -Holland och Belgien på 3 x 8 dagar. Sthlm 1937. 243 s, 39 pl-bl, 16 kartbl. [Nya revid uppl:] Med E R i Holland. Sthlm 1953. 189 s, 2 kartbl. 1957. 191 s, 1 kartbl. - Lund på tolv timmar. Lund 1937. 42 s. 2. uppl i be-arb av G Bendz. Lund 1950. 89 s, 1 kartbl. - Finland, Estland och Lettland på 3 x 8 dagar. Sthlm 1938. 282 s, 56 pl-bl, 9 kartbl. - Livet kring tsaren. Sthlm (även Hfors) 1938. 352 s, 12 pl-bl. - New York på 8 dagar. Sthlm 1939.199 s, 27 pl-bl, 8 kartbl. -Julresa till 8 länder (Skytteln, organ för Almedahl-Dalsjöfors ab 1939. Sthlm, 4:o, julnr, s 5-8, 15). - Billiga dagar i franskt kök ... i samråd med A Beloborodoff. Sthlm 1940. 206 s, 1 pl-bl. - Billiga dagar i italienskt kök. Sthlm 1941. 238 s. - Skånska slott på 8 dagar. Sthlm 1941. 135 s, 16 pl-bl, 7 kartbl. - Pilgrim i Persien. Skildringar från det moderna Iran, ett land i stöpsleven. Sthlm 1941. 145 s, 15 pl-bl, 1 kartbl. - Kom hem och ät en bit mat hos oss —! 12 sätt att traktera kära gäster. Sthlm 1942. 24 s. - Alexander den gåtfulle. Sthlm (tr Hfors) 1943. 297 s, 11 pl-bl. (Tills med A Beloborodoff.) Övers: Aleksanteri I:n arvoitus, Hfors 1945. 280 s, 12 pl-bl. - Rysk mat i samråd med A Beloborodoff. Sthlm 1945. 244 s, 12 pl-bl. Övers: Russisk Mad, [Khvn] 1946, 216 s, revid og suppleretved KBjorn-ager, Århus 1976, 4:o, 77 s. - Kvinnokavalkad. En bilderbok om sv kvinnors liv 1918-1944. Sthlm 1946. 4:o. 296 s. (Tills med A Odhe.) - Möte med Stockholm. Sthlm 1950. 342 s. (Tills med R Wägner.) IJubi-leumsuppl] 1950 [= 1953]. 342 s, 4 pl-bl. - 17 italienska städer från Rapallo till Syrakusa. Sthlm 1950. 464 s, 26 kartbl. [Ny uppl] 1953. - Provence och Rivieran. Sthlm 1951. 275 s, 6 pl-bl, 8 kartbl. - Leva randigt. Sthlm 1951. 252 s, 10 pl-bl. Ny tr s å. - 8 spanska städer. Sthlm 1952. 342 s, 8 pl-bl, 5 kartbl. (Tills med R Wägner.) - Från C-notiser till diplomatinteryjuer i "ministerhandskarna" (Ur Dagens nyheters historia, d 1. Bakom spalterna, 1889-1921 ... utg I Ljungquist, Sthlm 1952, s 244-249). - "Något av en livsakrobat" (Röster i radio, årg 19, 1952, Sthlm, 4:o, nr 26, s 13, 36). - Smakbitar från åtta länder. Sthlm 1953. 160 s. (Tills med R Wägner.) Övers: Fremmed mad smager bedst, Khvn [1956], 126 s, 8 pl-bl; Herkkupaloja kah-deksasta maasta, Hfors 1957,178 s. - Krubban i Betle-hem (Julstämning, [1953.] Carl Larsson-nummer [omsl], Sthlm 1953 [omsl], fol, s [2] f). - Med Ellen Rydelius i Västtyskland. I samarb med R Wägner. Sthlm 1954. 342 s. - Souvenirer. Sthlm 1956. 165 s, 6 pl-bl. - Romantiskt om bagare och bullar (Orupssip-pan, utg av patientfören "Nytta och trevnad" årg 31, 1957, [Höör, tr] Malmö, 4:o, s 32-34). - Påsk i Rom (ibid, 32,1958, s 26-31). - Med E R i norra Italien. Sthlm 1958. 343 s. (Tills med R Wägner.) - Med E R i södra Italien. Sthlm 1958. 343 s. (Tills med R Wägner.) - Bidrag (ev under sign E. R., E. R-s, E. R. W. eller pseud Baba, Elena, Martha Slange, Midinette, Tja, Tänja, Tatjana, Tzigane) i bl a: Idun 1915: 49,1916: 4, 6, 11, 16, 20, 31, 37, 1917: 39, 1918: 27, 1920: 34, 35, 37, 37 B, 45, 48 B, 50, 52 B, 1921: 2, 10, 19, 1922: 14, 1923: 36, 38,39,1924: 21,1925:44, 52,1926: 36,1927: 6 B, 32,1928:18,1935: 7, Sthlm, 4:o (delvis sign Midinette); Bonniers veckotidning, 1926: 26, Sthlm, 4:o (presentation av M Sarfatti, Mussolini); Bonniers månadstidning, 1931: 12,1932: 2,11,1933: 2, 4,1934:1, 6, Sthlm, 4:o; Morgonbris, socialdemokratiska kvinnoförbundets tidskrift, 1931-32, Sthlm, 4:o; Allers, 1955, Hälsingborg, 4:o; Vecko-journalen, 1917-18, 1945: 2-8,10-12,12 1/2,13-20,22-28, 30, 32-36, 37, 39-41, 43-46, 52,1946: 1, 2, 4, 5, 7-19, 21, 22, 25, 26, 28-30, 32, 33, 35-42, 44-52,1947: 1, 3-5, 7, 8,10,11, 14, Sthlm, 4:o; vidare DN: 1910-15 o bl a 1909: 17/12 (sign Tänja), 1911: 3/11 (sign Tsigane), 12/5, 1933: 14/6 (sign Tsigane), SvD: 1908-10 o bl a 1934: 20/5, 1937: 4/7, GHT 1938-39.

Redigerat: Elin Wägner 1882 16/5 1932: Bergsluft. Sthlm 1932. 4:o. 19 s. [Anon; i redaktionskomm tills med Kaj Anderson, C Brunius, R Hamrin Thorell m fl.]

Översatt: L Tolstoj: Döda icke! Det tal som skulle hållits på fredskongressen i Stockholm [rubr], Sthlm 1910, 16 s (anon) [Fredsskrifter, utg av Svenska freds-och skiljedomsföreningen n:r 5, annan text än följande:], Döda icke!, Sthlm 1910, 40 s, 1 portr (ibid 7 [omsl]) [4 uppsatser, varav 2 omtr i vardera av följande 2], Döda icke!, Sthlm 1916, 16 s (ibid 32), [ny uppl] 1927 [ej i serien]. Du skall icke dräpa, Sthlm 1916, 23 s (ibid 33), Barndomen, berättelser, Sthlm 1927, 493 s, Snöstormen, noveller, Sthlm 1927, 497 s, Religiösa skrifter, Sthlm 1937, 602 s, Polikusjka (Poli-kusjka - Efter balen, Sdilm 1952, s 9-106, [omtr i dess nya utg:] Ryska klassiker 26, 1958, 2. [titel]uppl: Tidens klassiker [1965], [realisationsutg] 1974); F Dos-tojevskij: De förlrampade, bd 1-2, Sthlm 1912, 219, 224 s ([Omsl:] Berömda böcker [38-39]), 2. uppl 1924, 383 s, Döda huset, Sthlm 1913, 356 s (ibid [43-44]), Bröderna Karamasov, roman, 1-3, Sthlm 1918, 439, 354, 402 s, [nya utg:] 1926, 432, 350, 400 s, ny revid version, bd 1-3, 1949, 370, 392, 339 s (dens, Skrifter, [omsl:] 10-12), 1960, 1965, 1988, [ny utg:] vol 1-3, Sthlm 1970, 319, 260, 296 s (Delfinserien, 348-350), 2. uppl 1973, 1980 o 1980, Idioten, [1-2,] Sthlm 1919-20, 456, 422 s, [nya utg:] 1/2, 3, Sthlm 1925, III, 410 s, I portr, 371 s (Världslitteraturen, De stora mästerverken ... [47-48]), 1/3, Sthlm 1936, 779 s (Ryktbara romaner [skyddsomsl]), i ny revid version: bd 1-2, Sthlm 1954, 393, 348 s, [ny tr] 1960, [ny utg] Sthlm 1964, 619 s (En Delfin extravolym D 140), 2.-3. uppl 1971, 1977 (Delfinserien, 140), Uren drömmares memoarer och andra noveller, Sthlm 1920, 242 s (Bonniers klassikerbibliotek), Brott och straff (Ras-kolnikov), roman, 1-2, Sthlm 1922, 365, 354 s, revid: 1948, 331, 321 s (dens, Skrifter, [omsl:] 4-5), 1960, Sthlm 1963, 505 s (En Delfin extravol D 102), 2.-5. uppl 1967, 1969, 1972, 1973 (Delfinserien D 102), d 1-2, Sthlm 1980,300, 294 s, Ynglingen, roman, 1/2, 3, Sthlm 1928, 452, 294, Noveller: Farbrors dröm, Julgransplundringen och bröllopet, Njétotjka Njezvano-va, Sthlm 1947, 401 s (Forumbiblioleket nr 28), [ny uppl: | Farbrors dröm och andra noveller, [Sthlm, tr] Tammerfors 1958, 350 s (Forumbiblioteket, 28) 1971, 323 s ([omsl:] Forumbiblioteket, även Forum pocket), [nya utg:] 1983, 1991, Vid rulelten, ... revid av Eva Alexandersson, Sthlm 1966, 149 s (En Delfinbok D208), [ny utg:] Spelaren, revid ... 1993 (Fabel pocket nr 24); A Tjechov: Ryska silhuetter, noveller, Malmö 1915, 233 s, Svarte munken och andra noveller, Sthlm 1920, 306 s, 1 portr, Noveller: Stäppen, Lilla vännen, En egoisl, På skjutsen, I Sibirien, Kärlek m fl, Sthlm 1946, 300 s (Forumbiblioteket nr 15), [ny utg] (tr Hfors) 1954, 245 s (ibid), [urval i nya utg:] [Sthlm, tr] Uddevalla 1968, 240 s (Forumbibi, även Forum pock- et), Stäppen och andra noveller, 1981, 247 s (En bok för alla), Måsen, drama, Sthlm 1947, 56 s (Radiotjänsts teaterbibliotek 72 [omsl]), Tre år och andra noveller, Sthlm 1949, 314 s (Forumbiblioteket nr 39), [2. uppl] 1955, 269 s, [ny utg] [Sthlm tr] Uddevalla 1971, 253 s ([omsl:] Forumbiblioteket, även Forum pocket); G Brändes: Tragediens andra del, fredsslutet, Sthlm 1919, 198 s; T G Roberts: Öga för öga, vildmarksroman, Sthlm 1920, 253 s, [ny, ngt bearb utg] (tr Hfors) 1947, 261 s (anon); J Galsworthy: Att hyra, roman, Sthlm 1922, 386 s, omtr: Forsytesagan, bd 3, Sthlm 1932, s 43-425, Trots allt, roman, Sthlm 1924, 387 s (Nya romanen, n:r 62), 2. uppl 1927, [ny utg] Sthlm 1934, 430 s, Den vita apan, roman, Sthlm 1925, 342 s, Svarta blomman, Sthlm 1929, 311 s, A Bennetl; De tu, Sthlm 1923, 490 s, Dem Gud förenat---, Sthlm 1923,272 s (Iduns romanbibliotek 74), Passion, Sdilm 1929, 264 s; [D Wrangel, pseud] Sawati: Dagboken i saffran, Sthlm 1924, 122 s; A Tolstoy: Halte herrn, roman, Sthlm 1924, 203 s; E E. Faber: Fetma och av-magring med kokbok för avmagringsdiet, Sthlm 1925, 123 s; M Gorki: Mina universitet, Sthlm 1925, XIV, 374 s, [nya utg:] Sthlm 1937, 315 s ([omsl: M Gorkis bäsla verk, 9), 1945 ([omsl:] De stora arbetarskild-ringarna [6]), ... revid av S Dahl, Sthlm 1965, 140 s (Forumbiblioteket 146), 1968 (Forum pocket [omsl]), [ny tr] 1971, 3. tr [Sthlm] 1977 (Forumbiblioteket), [omtr:] s 3-140 (dens, Min barndom, Ute i världen, Mina universitet, [Sthlm] 1985 [: 3]), [nytr:] dens, Barndom och vandringsår, 2. Ute i världen 2, Mina universitet, [Helsingborg, tr i Frankrike] 1971, s 215-355; M Kennedy: Kloka fruarna på Lyndon, Sthlm 1926, 354 s, Agathas frestelse, Sthlm 1926, 352 s (Iduns romanbibliotek 79); A. Fielding: Rummet n:o 14, detektivroman, Sthlm 1927, 242 s; M G. Sarfatti: Mussolini, Sthlm 1927, 265 s; S Mintslov: Tsar Berendej, äventyrsskildring från Sibiriens urskogar, Sthlm 1927, 202 s; R Sanzara: Det förlorade barnet, Sthlm 1927, (8), 432 s; P Muratov: Italienska bilder ... Rom, Latium, Neapel och Sicilien, Sthlm 1928, 287 s; G Deledda: Rö för vinden, Sthlm 1928, 272 s, 2. uppl s å; C Morgan: Källan, Sthlm 1933, VIII, 329 s ([skydds-omsl:] Svenska bok-klubben, 11); FWerfel: Syskonen från Neapel, Sthlm 1934, VII, 393 s (tills med G Marcus); H. R. L. Sheppard: En präst mister tålamodet, en vädjan om den levande kristendomens återställande, Upps 1934, 192 s; [V Nabokov, pseud] V. Sirin: Han som spelade schack med livet, Sthlm 1936, VII, 265 s, [ny utg:] bearb av H Alfons, 1966, 185 s (En Delfinbok D 220); J Knittel: Mot stora mål, roman, Sthlm 1940, 412 s, [nya tr] s å; A Beloborodoff: Nöden sjunger visor, [Hfors (omsl Sthlm), tr] Sthlm 1942, 366 s; N Emeljanova: Kirurgen, läkarroman, Sthlm 1945, 218 s; I S Turgenev, En jägares dagbok, [Sthlm, tr] Hfors 1947, 459 s (Forumbiblioteket 26), [ny uppl] 1971, 405 s ([omsl:] Forumbiblioteket, även Forum pocket), omtr härur: I Turgener[!], Provinsialläkaren (Kärlekshistorier presenterade av R Pil-cher, Sthlm 1994, s 280-290, [nya uppl i:] R Pilcher presenterar Kärlekshistorier, 1995, Kärlekshistorier .... 1. pocketutg 1999); N Gogol: Ukrainska noveller, Sthlm 1949, 264 s (Forumbiblioteket 37), [ny uppl] revid av S Dahl, [Sthlm, tr] Uddevalla 1961, 217 s (Forumbibi 37), 1969 (Forumbibi); E Rönns: Mord i tropikerna, Sthlm 1953, 162 s ([omsl:] Jaguarböckerna [38]); vidare i: Bonniers månadshäften, 1913, Idun, 1920, Bonniers veckotidning, 1924, Vecko-journalen, 1929: 47,1944: 25, Bonniers månadstidning o Bonniers novellmagasin samt SvD m fl tidn.

Källor och litteratur

Källor o litt: Dostojevskis översättarinna (Idun 1919, nr 9); D Hedman, På 8 dagar: Om E R o hennes resehandböcker (Tidskr för litt: vetenskap 1999:3-4); E Hökerberg, Till deras minne [nekr över R] (Idun 1957, nr 16); E Jannes, Jag vill vara lite snäll (Vi 1955, nr 28); E Krey-Lange, Vår sv Baedeker (SvD 9 aug 1936); SMoK; E T[heorin], Tre kvinnor, som hos oss infört den stora ryska litteraturen (Idun 1919, nr 47); Ur DN.s hist, ed I Ljungquist, 1-3 (1952-54); R Wägner, En liten E R-biogr: Leva randigt (UUB, utställn:kat, 1966); dens, Rena rama Ria: intryck o hågkomster (1991). - Nekr:er över R i DN o SvD 2 april 1957.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ellen V Rydelius (-Wägner), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6275, Svenskt biografiskt lexikon (art av Dag Hedman), hämtad 2024-02-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6275
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ellen V Rydelius (-Wägner), urn:sbl:6275, Svenskt biografiskt lexikon (art av Dag Hedman), hämtad 2024-02-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se