Sven-Olof Sandberg

Född:1905-12-28 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län
Död:1974-08-20 – Danderyds församling, Stockholms län

Journalist, Operasångare


Band 31 (2000-2002), sida 338.

Meriter

Sandberg, Sven-Olof, f 28 dec 1905 i Sthlm, Ad Fredr, d 20 aug 1974 i Danderyd, Sth. Föräldrar: maskinsättaren Carl Johan S o Ottilia (Tilly) Wilhelmina Andersson. Grammofonsångare o schlagertextförf från 27, engagerad vid ab Radiotjänst (från 57 ab Sveriges radio), bl a som programproducent, från 27, gjorde årliga folkparksturnéer 28–50, VD o led av styr för Svenska noter ab 29, för ab Artist-tjänst (från 37 ab Bergia) 33, debuterade på K teatern 40, engagerad där 40–43, genomförde flera gästspel som romanssångare i Europa 40–50 o även sångturnéer i USA, VD o led av styr för Svenskt färgfoto ab 45, verksam vid en TV-studio i Hollywood, Calif, USA, 49–50, vid Testor Corp i Rockford, 111, där, 50–58, VD o led av styr för ab Hobbyfrämjandet 54.

G 1) 18 juni 1927 i Salem, Sth, m Greta Viola Aurora Möllersten, f 13 juni 1904 i Bromma, Sth, d 12 okt 1929 i Salem (enl db för Bromma), dtr till fabrikören Mauritz Alfred M o Amanda Aurora Karolina Holmquist; 2) 7 juni 1930(–41) i Sthlm, Engelbr, m pianisten o kompositören Gunnel Cecilia Andrén, f 28 maj 1909 i Örebro, d 9 nov 1951 i Sthlm, Osc, dtr till disponenten David A o Ellen Augusta Sofia Widfond; 3) 23 nov 1941 i Sthlm, Kungsh, m Gunilla Ester-Blenda Nordström, f 25 juni 1919 där, ibid, d 7 april 1995 där, Matt, dtr till tandläkaren FD Frithiof Georg Daniel N (bd 27) o Anna Gerda Vilhelmina v Porat.

Biografi

Efter slutad skolgång började S redan i 14-årsåldern att försörja sig genom anställningar av de mest skiftande slag. Han gick en tid i teaterskola varefter han staterade bl a i Gamla Heidelberg och andra pjäser vid Svenska teatern; han fick senare en del engagemang som skådespelare, dels vid ett resande sällskap, dels vid två friluftsteatrar i Sthlm. På Enskede friluftsteater fick S spela titelrollen i Löjtnant Galenpanna och dräng i Gideon Wahlbergs folklustspel Skärgårdsflirt. I Huvudsta folkpark i Ingenting-skogen gjorde han Passepartout i en pjäs efter Jules Vernes roman Jorden runt på 80 dagar och umgicks bl a med skalden Nils Ferlin, som också började sin bana som aktör. Efter ett misslyckat försök att få en roll i en operett på Oscarsteatern övergav dock S definitivt den professionella skådespelarbanan. En tid vistades han i Sundsvall, där han bl a medarbetade i stadens tidningar och sjöng Rolf-visor i en amatörrevy. Tillsammans med sin far drev S en kort tid en radioaffär i Sthlm. I mitten av 1920-talet var S mycket anlitad som skribent i Åhlén & Åkerlunds tidningar Allt för alla och Vecko-journalen, där han skrev noveller, reportage och populärvetenskapliga artiklar; som flyhänt frilansmedarbetare lyckades han komma upp i stora inkomster.

Sin första kontakt med grammofonbranschen fick S 1926, dels som textförfattare, dels som sångare. Följande år övergick grammofonbolagen från den akustiska till den elektriska inspelningsmetoden. I det sammanhanget fick S med sin mjuka barytonröst ett snabbt genombrott som grammofonsångare. Lanseringen skedde via radion, där S tillsammans med kompositören Fred Winter (Sten Njurling; bd 27) svarade för en rad kabaretprogram. I ett av dessa sjöng S sin och Winters sentimentala visa Lyssnar du till mig ikväll, lilla mor?. Lyssnarreaktionen blev överväldigande, och med den visan och Jules Sylvains (Stig Hansson; bd 18) vals Vintergatan, också den med text av S, inleddes en lång rad skivsuccéer med bl a Flygar-valsen, Sista man på skansen, När bröllopsklockor ringa och Säg det i toner. 1929 nådde popularitetsvågen sin absoluta topp; under enbart detta år såldes 1 440 000 S-skivor. S å etablerade S ett eget musikförlag, Svenska noter, som emellertid upphörde med sin verksamhet efter ett par år.

S blev efter genombrottet en mycket eftersökt artist på festplatser runt om i landet, och han företog under 1930-talet turnéer också i Norge och Finland. Till hans stora skivframgångar som sångare under detta decennium hörde Capri, Gamle Svarten och Med flygande fanor och klingande spel, alla med texter av S. I mitten av 1930-talet skrev S tillsammans med revyförfattaren Karl-Ewert (Karl-Ewert Christenson) en rad lovordade radiorevyer, där han hade möjlighet att lansera nya melodier, av vilka en del skrevs av hans andra hustru Gunnel, som var pianist. Under ett antal år drev S också ab Artist-tjänst, som i konkurrens med Folkparkerna åtog sig att förmedla engagemang till folkkära skådespelare och sångare.

S var en ren natursångare men tog tidvis en del sånglektioner för olika pedagoger. Till en början gav dessa lektioner föga resultat. 1937 sökte dock S upp Joseph Hislop, som hade en internationell karriär som operasångare bakom sig och som nu etablerat sig som sångpedagog. Sånglektionerna fick emellertid anstå; en halsläkare konstaterade nämligen att S överansträngt sin röst och fått knutor på stämbanden. Han ålades en tids fullständig tystnad, innan lektionerna för Hislop kunde börja. Senhösten 1939 hade dessa efter hårt arbete gett önskat resultat: en lyckad provsjungning på Operan, vilken jan 1940 ledde till S:s debut där i rollen som Germont d ä i Verdis opera La Traviata. Debuten, som väckte uppseende, fick ett positivt mottagande. De närmaste åren framträdde S på operascenen som Figaro i Barberaren i Sevilla, Wolfram i Tannhäuser, Marcel i Bohème, Tonio i Pajazzo och Lips, titelrollen i Peter Kreuders opera. 1942 fick S tjänstledigt från Operan för att gästspela som kommendörkaptenen i Louis Lajtais operett Blåjackor hos Gustaf Wally på Oscarsteatern.

Parallellt med sin operakarriär fortsatte S att sjunga in visor och schlager på grammofon. Han lanserade flera av Evert Taubes nya visor. Redan i mitten av 1930-talet hade hans insjungning av Calle Schevens vals gjort denna då flera år gamla Taubevisa till en folkkär schlager. Dessutom anlitades S som textförfattare, bl a till en rad filmmelodier av Jules Sylvain. S medverkade också som sångare i flera filmer. Filmdebuten skedde i En kärleksnatt vid Öresund (1931). I Hasse Ekman-filmen Med dig i mina armar (1940) sjöng han som gårdssångare Kai Gullmars (pseud för G M Bergström) titelmelodi.

I början av 1940-talet framträdde S som romanssångare och gav en rad konserter, först i Sverige och senare i Tyskland och Österrike. I Berlin medverkade han vid flera grammofoninspelningar, både av seriös musik och av populärmusikaliska verk.

Hösten 1945 reste S till USA, där han genomförde en framgångsrik konsertturné med sikte på den svensk-amerikanska publiken, där första halvan av programmet upptogs av seriösa sånger och den andra sv schlager och visor. Under sin vistelse där skrev han många researtiklar för sv tidningar och hade åtskilliga uppdrag för olika sv företag. S återkom efter något år till Sverige och arbetade en tid som VD för Svenskt färgfoto. Till USA återvände han 1949 för nya sångframträdanden och var en period anställd vid en TV-studio i Hollywood. Efter några år reste han hem och återupptog samarbetet med Jules Sylvain, vilket resulterade i nya texter och grammofoninspelningar.

Under hela sitt liv var S en mångsysslare, alltid nyfiken på nya verksamhetsområden. På 1950-talet ägnade han sig åt en Gör det själv-kampanj via veckotidningen Husmodern och fungerade i flera år som frimärksredaktör i Året runt. Dessutom var han i 15 år VD för Hobbyfrämjandet. Under 1960-talet var S synnerligen aktiv som frilansproducent vid Sveriges radios underhållningsavdelning, där han gjorde en rad uppskattade musikaliska programserier.

S publicerade flera böcker, bl a Fotoboken, 1 (1953), Säg det i toner (1969), där han skrev om Jules Sylvain och hans musik, och memoarerna Från vintergatan mot aftonstjärnan (1970). – Sina sista år var S huvudsakligen bosatt i Dordogne i Frankrike.

Författare

Bengt HaslumSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

K Liliedahl, Sven-Olof Sandberg, 1971 (duplicerad, Nationalfonotekets diskografier 503) har uppskattat grammofoninsjungningar av S 1927-60 till 926 inspelningar av 886 dtlar, i reviderad otr version 1021 av c:a 950 (omkr 35 av titlarna 1929-41 med musik av Gunnel Andrén-Sandberg), varav de minst 200 i nottryck eller vishäften utg som uppräknas nedan och mer än 50 ej sedda i tryck även har texter av S liksom ett fåtal sånger insjungna av andra, sammanlagt minst 270 titlar.

Kompositioner (i allm sånger, de flesta utg i inspeln och/eller nottryck): 1928: Min lilla skottårstös, S.O.S.-valsen, Sommarnatt, En bruten ros (tills med T Cassel), 1929 De tu (tills med G Andrén), 1930: Islossning (piano), En sång jag ville sjunga, Om våren, 1929-36 under pseud Tom Wilson: 1929: Då reserjag med Klara till Sahara, Än går det vågor, I lördagsmånens glans, Stjärnenätter i Hawaii, I ungdomens vår, Ingen går upp mot en sjömansbrud, Ännu ä' de' ingen som sagt nej till mej (utg endast i USA), Jag ska be att få en liten väninna (ej utg), 1930: En vårdrill, En månskensnatt vid Ganges stränder (tills med [G Sandberg, pseud] Yvonne d'Eté), Vi två (tills med G Sandberg), Karlsson är mitt namn (ej utg), Säj det nu (d:o), 1931: En kväll i maj, Det är vår i luften, Samum, Oh, senorita, 1932: Där ä' han igen, Ut med båten på erotikens ocean!, Upp ull kamp mot depressionen, 1935: I tangons toner, 1936: Farmarens sång, Älskling på vågen, 1938: Dansen går, 1939: Sommarens vackraste land, 1959: Det blir åter vår.

Tryckta arbeten: Fotoboken. D 1*. Foto i svartvitt. Västerås 1953. 127 s. (ICA-förlagets hobbyböcker [omsl].) - Mitt livs skivcharmörer (Röster i radio, årg 23, 1956, Sthlm, 4:o, nr 17, s 37). - Middagsätarnas klubb (ibid, 34, 1967, nr 20, s 46 f). - Säg det i toner (ibid, 36, 1967, nr 22, s 25, 58; ur följ arb). - Säg det i toner. ... om Jules Sylvain. Sthlm 1969. 135 s, 8 pl-bl. -Från vintergatan mot aftonstjärnan.... minnen. Sthlm 1970. 244 s, 12 pl-bl. - Bidrag i Grammofon-journalen, 1930, n:o 1-5*, Sthlm, 4:o (delvis anon som med-arb i red), enl uppg även i: Allt för alla, 1920-talets mitt (ull en början anon), bl a 1926: nr 28, Vecko-journalen (d:o), Husmodern, 1950-talet, o Året runt, från 1953 (frimärksspalt), alla Sthlm, 4:o, samt researtiklar i tidn 1945; sångtexter i noter (original eller övers): 1926: Fata morgana, Sonja, I landsflykt, Min tanke, Rosenrankor, 1927: I avskedsstunden, Novembersol, Bella donna, O forna tiders kvinnor, Lyssnar du till mig ikväll, lilla mor?, På eterböljan blå, Vintergatan, 1928: Paradiset, Pumpa läns, Hawaiian palms, Fröken får jag lov, Där näckrosen blommar, Min lilla skottårs-tös, SOS-valsen, När lindarna blomma, Lillan ska' sova, Kyssen du gav mig, En bruten ros, Balalaikan sjunger, Askungen, Höst-serenad, Med dej kom våren åter till mej, 1929: När bröllopsklockor ringa, Hembygdsminnen, Du kära, De tu, bröllopsvals, Flickan vid Don, Drömmar i det blå, I syrenernas tid, När månen ler, Marjanka, En aning av dig, I lördagsmånens glans, Säg mig på nytt de första blyga orden, Vill du visa mig vägen hem?, Det finns en som minns dig, För dig och mig finns paradiset där, Där norrskenet flammar, En natt i hamn, Ingen kärlek utan tårar, En glimt av solsken, En majdröm, I ungdomens vår, Stjärnenätter i Hawaii, An går det vågor, 1930: Mitt gamla barndomshem (tills med N-M Folcke), Atlantic, Jag skänker er violer, Han ä' begåvad, han ska' hållas nere (tills med S Aspelin), På några få undantag när (d:o), Vi går halva vägen var (d:o), Å såna vågor (d:o), Höj dig över mängden (d:o), Solsken kan man alltid finna, En vårdrill, En månskensnatt vid Ganges stränder, Får jag bli er kavaljer?, Sjung en liten sång, I ett litet konditori, När jag dig ser, Jag tror ej mer på en kvinna, Vi två, I min ungdoms gröna hagar, Därför älskar jag dig, Höstens melodi, Kyssar, dans och kärlek, Min blå lagun, När Amors pil en gång dig når, En kväll på Haga, Kyssen, Lite' kärlek måste man ha, Volgas sång, Om du ångrar dig, Visor om våren: En sång jag ville sjunga o Om våren, 1931: Flickan på Ingarö strand, Sommarfröjd (tills med S Ahde), Under Saharas sol, Det är vår i luften, En kväll i maj, Ett vårsvärmeri, Argentina, Mitt hem i Hawaji, 1932: Ger du 17 i mej, så ger jag 17 i dej, Ditt hjärtas hemlighet, Som skogens blå viol, Wien, mina drömmars stad, Upp till kamp mot depressionen, När nattens vindar sjunga, 1933: Ay ay ay, 1934: Du (Natten är tyst), Det var natten då kärleken föddes, En vår med dig, Får jag tala om, att det är digjag har kär, Kan du ej förstå mej (tills med L Falk), Vill du bli min tangoflicka, En nåd att stilla bedja om, Capri, 1935: Gamle Svarten, Tina, Jag är så kär i Er, madame, Vår i januari, På dig jag tänker varje andetag, Anderssons sagor (5 st, tills med Karl-Ewert [Christenson]), Lyssnarposten: Hollywood, Farväl Hawaii o Alla tiders lilla flicka, Med flygande fanor och klingande spel, En liten vit gardenia, Om min Prins Charming kom en gång, I tangons toner, Bland tusen vackra flickor, Babys sång, Det är för dig, En gondol, Venedig och så du, 1936: Ditt hjärta är som ett hotell, Varför drömma?, Marilou, Jag spelar hellre jazz, När det skymmer på min väg, Barcarole (Ljuva natt, o kärleksnatt), Lys, du gamle måne, Mitt uti vår första kyss, Där de milsvida skogarna susa, 1937: Min Marianne, När flingorna falla, 1938: Min väg går hem, Hör min sång, Violetta!, Skratta stackars clown, Storskogen sjunger, Det måste vara våren, Bortom bergen de blå, Ett svärmeri i sommarnatt, En liten - liten sportstuga, Dansen går, Nätter vid La Platå, 1939: Gatusångarn's serenad, Rosalie, Kom bland tulipanerna, Med hälsning till mor, Serenad i soluppgången, O, mia bella Napoli, 1941: Jag hör en rapsodi, Natt och dag, Två ögon som undrande blicka (ur H Sandberg: Tummeliten), 1942: Du som var mitt hjärtas vår, 1943: Farväl, lilla Rosmarie, Plaisir d'amour, I syrénbersån därhemma, Min längtans melodi, Rosor i september, Hans majestäts rival...: Viskar inte vårens vind o Stilla stunder, Storstaden sjunger, 1944: Från idag till i morgon, Din är min sång och mitt hjärta, Viskande vals, Zigenarens serenad, 1946: Din sång jag hörde, Livets underbara gåta, 1948: Blott tre små ord, 1949: En bukett röda rosor, 1950: När det våras ibland bergen (1931), Åsnekaravanen går, 1951: Min önskedröm, 1952: Vems lilla vän är du?, Blueberry Hill, Tahitis vita blomma, Blå och vida Söderhav, Din bild, Kära - natten är vår, Loloma dansar o Pacific lullaby, 1953: Poem, Röda rosor, röda läppar, purpurvin, Hälften så kär, Ditt hjärtas ur, "Vaya con dios, min älskling", Det sitter en flicka och väntar, 1954: Drömmen om Marie, Lyckovägen, 1955: Säg godnatt i en vals, 1958: När nymånen tänds, Vår i januari, Sylvia (1936), 1959: Dardanella, Med ett skimmer av regn kring ditt hår, Dags för en polka, Ta hit paketen, farl, Din (Fråga blommor små), En gång, 1960: Kärlek och tro, Minns du en jul —; se vidare Uppslagsbok för svenska musikhandeln för åren 1926-1930(-1961-1965), Linköping 1931-67; ett 70-tal texter i vishäften, till största delen av andra men under S:s namn, t ex: Visor och kupletter ur... radiorepertoar, Norrköping [1928],... visor o kupletter, Sthlm 1929, S • O • S turnén 1929, Konsertprogram [o vishäfte], Sthlm 1929 (utöver nottrycket ovan: Där vill jag vara), 1930 års S. O. S.-visor, Sthlm 1930, Sven S:s tredje vishäfte, Sthlm 1930, (d:o: Det spelar ingen roll, Om bara du vill ha mej, Vårbyval-sen), ... nya populära visor och kupletter, Karlshamn 1931 [3 olika utg], S-O S:s & Nordiska musikförlagets texthäfte nr 6, Sthlm [1932] (d:o: Att än en gång vara förälskad, Vackra vilda ros från Barcelona, Den kvinnan som föll i fjol, En liten kyss var morgon, Skepp ohoj!), Moderna visor o kupletter 1932, Karlshamn,... populära visor 1934, Linköping, S. O. S.-visor Klinten 1943.

Redigerat: Blå tåget. Cabaret-revy arr av S-O Sandberg. Musiken av G Sandberg m fl. Kristianstad 1937. 4:o. 22 s. - Tekno's Eget hus: Bygga nytt, bygga till, bygga om, reparera. Sthlm 1968. 500 s. (Tills med E Ternstedt; Tekno's publikadon, 56: 1.) 2. uppl 1969. (Ibid, 56: 2.) 3. [omsl: omarb] uppl [1970]. (Ibid, 56: 3.)

Källor och litteratur

Källor o litt: O Hedlund, nekr över S (DN 21 aug 1974); Myggans nöjeslex, ed U M Ericson, 13 (1993); Sohlman; Sv filmografi, 3-4 (1979-80); Väd 1973.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven-Olof Sandberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6334, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Haslum), hämtad 2020-11-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6334
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven-Olof Sandberg, urn:sbl:6334, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Haslum), hämtad 2020-11-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se