Henning Schlasberg

Född:1874-01-21 – Karlshamns församling, Blekinge län
Död:1950-07-20 – Landskrona församling, Skåne län

Entreprenör, Industriman


Band 31 (2000-2002), sida 551.

Meriter

Schlasberg, Henning, f 21 jan 1874 i Karlshamn (ej i fdb), d 20 juli 1950 i Landskrona. Föräldrar: grosshandlaren David S o Sara Luterkort. Skolgång i Landskrona elementarlärov, affärspraktik 90–94, anställd vid herrklädesfabrik i Frankfurt am Main 94–96, grundade firma H S & Co, Landskrona, 96 (ab från 35), dir, vd o delägare där, medgrundare av American Bazar, Gbg, 09 (ab från 10), led av dess styr 17–24, av överstyr för Sv konfektionsindustriförb 10–34, av styr för ab Turitz & Co, Gbg, 17–32, för ab Varuhuset Grand Bazar, Gbg, 17–31, konsul för Costa Rica från 25, generalkonsul 39–47.

G 14 april 1907 i Berlin med Gertrud Marta Lewin, f 12 nov 1882 där, d 21 jan 1974 i Ängelholm (enl db för Landskrona), dtr till läkaren geheime Sanithätsrat Viktor L o Emma Rosenthal.

Biografi

S:s far hade i unga år invandrat från Wladislawów (även kallat Neustadt), en liten judisk shtetl i ryska Polen, alldeles vid gränsen till Ostpreussen och nu (2001) under namnet Kudirkos Naumestis beläget i Litauen. Han etablerade sig som handlande i Landskrona och blev med tiden tämligen framgångsrik. Han ägde bl a en ekiperingsaffär till vilken tyska handelsresande sålde färdiga kostymer och överrockar. Tidigt väcktes hos S idén att prova om även Sverige var moget för engrosmässig tillverkning av dylika plagg. Efter en tids handelsskoleutbildning och några års praktik fick han 1894 möjlighet att bli volontär i en herrklädesfabrik i Frankfurt am Main som exporterade till Sverige. Efter två år återkom han till Landskrona och grundade 22 år gammal en firma, vilken anses vara den första i landet som uteslutande ägnade sig åt konfektionell tillverkning av herrkläder. Större detaljister lät visserligen sy upp kostymer i egen regi, men dessa var av hög kvalitet och närmast jämförbara med produkter från ett beställningsskrädderi.

S hyrde en trerumslägenhet i hemstaden och började en första blygsam rationalisering av klädtillverkningen. Han engagerade en skräddarmästare att vara tillskärare och modellskapare samt lyckades övertala några av stadens skräddare och sömmerskor att arbeta för samma lön som de ryska konkurrenterna betalade. Denna var lägre än vid ett konventionellt skrädderi i Sverige, men arbete kunde erbjudas mer kontinuerligt och de anställda slapp tillklippning och provning. En tidig och dyrbar men lyckad investering för S var en knapphålsmaskin.

S reste själv runt och sålde kläderna, den första tiden i Norrland med släde. Kostymerna begränsades till en början till två modeller, en enradig och en tvåradig. Initialt fanns ett visst köpmotstånd mot de nya produkterna och produktionssättet, men detta gav snart vika, och i takt med förbättrad konfektion och ökad köpkraft utvecklades företaget gynnsamt. Tillverkningen mekaniserades successivt och redan efter fem år sysselsattes omkring 200 arbetare. Vid samma tidpunkt bildades en fackförening vid företaget och brodern Herman S (1878–1945), vilken redan från böljan varit engagerad i verksamheten, inträdde som delägare i firman, vars namn ändrades till Henning Schlasberg & Co.

1906 inrättades företagets första verkstad på Ödmanssonsgatan. En elmotor att driva symaskinerna inskaffades liksom en skärmaskin. Företaget överlevde skiftande konjunkturer; de två åren närmast efter första världskrigets slut innebar en starkt ökad efterfrågan i branschen, och 1920 hade företaget ett tillverkningsvärde på 1,5 milj kr. En stor del av tillverkningen flyttades 1929 till nya lokaler i de s k Thulinverken i stadens hamn. Sortimentet utökades successivt och kom från 1936 att omfatta även damkläder. 1945 sysselsattes 315 industriarbetare och tillverkningsvärdet låg på 3,25 milj kr. S lämnade 1945 – efter nära 50 år – över ledningen i företaget (från 1950 S:s konfektionsfabrik ab) till sin son Harald Henningsson S (1914–98) som var ägare och VD 1945–78 och utvecklade detsamma ytterligare innan verksamheten nedlades i samband med den sv tekoindustrins kris.

Genom målmedvetenhet och framsynthet lyckades S skapa ett av de ledande företagen i sin bransch. Sin pionjärinsats har han detaljrikt beskrivit i Herr- & gosskonfektionens utveckling för engrosförsäljning i Sverige under ett tredjedels sekel (1928). Han grundade även tillsammans med Herman Turitz American Bazar i Gbg 1909, en s k "15-öresbazar" där alla varor kostade 15 öre, en föregångare till det 1930 etablerade Enhetspris AB (Epa). S sålde 1932 sina aktier i Turitz' företag till Nordiska kompaniet.

Författare

Carl Henrik CarlssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Schlasbergs konfektionsfabriks ab:s arkiv i LLA.

Tryckta arbeten

Herr- & gosskonfektionens utveckling för engrosförsäljning i Sverige under ett tredjedels sekel. Ur minnet nedtecknat. Landskrona 1928. 4:o. 71 s.

Källor och litteratur

Sv bankfören:s klippsaml, RA. T Gårdlund, Industrialismens samhälle (1942); L Larsén, Schlasbergs - Sveriges första konfektionsindustri (Landskronaboken, 1986, s 128-162); SMoK; Sv industrikal; Väv inom handel o industri 1944-45 (1944). - Nekr:er i SvD 21 juli o DN 22 juli 1950.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henning Schlasberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6384, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2022-05-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6384
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henning Schlasberg, urn:sbl:6384, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2022-05-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se