Numa W Peterson

Född:1837-05-25 – Kristinehamns församling, Värmlands län
Död:1902-05-30 – Tyskland (i Wiesbaden)

Affärsman, Apotekare


Band 29 (1995-1997), sida 125.

Meriter

Peterson, Numa Wilhelm, f 25 (enl fb 24) maj 1837 i Kristinehamn, d 30 maj 1902 i Wiesbaden, Tyskland (enl db för Sthlm, Klara). Föräldrar: handl Jonas Petersson o Carin Petersson. Elev vid lärov i Kristinehamn, vid apoteket i Örebro 1 okt 54, farmacie studiosi-ex 1 okt 58, tjänstg vid apoteket i Filipstad jan 59sept 60, inskr vid Farmaceutiska inst ht 60, apotekarex där 8 febr 62, avlade apotekareden i Sundhetskoll 10 febr 62, anställd vid apoteket Kronan i Sthlm 62juni 65, innehavare av apoteket i Vadstena 1 okt 65 (k privilegium 20 april 66)april 69, av apoteket Kronan i Sthlm 27 april (k privilegium 11 juni) 6974, v ordf i styr för Farmacevtiska fören 7072, ordf där 7273, led av Apotekarsoc:s dir 7374, innehavare av firma Numa Peterson i Sthlm 74, k hovleverantör 27 okt 87, VD o led av styr för Numa Petersons handels- o fabriksab från dec 94.

G 1) 15 sept 1865 i Kristinehamn m Johanna Lovisa Tingström, f 23 april 1836 i Karlstad, d 18 maj 1877 i Sthlm, Klara, dtr till häradsskrivaren Erik T o Ulrica Lovisa Berggren; 2) 27 mars 1880 i Sthlm, Kungsh, m Rota Helena Lindman, f 17 juni 1854 där, ibid, d 3 nov 1925 i Vaxholm (enl db för Sthlm, Hedv El), dtr till kontrolldir Carl Salomon Bleckert L (bd 23, s 501) o Ulrika Apollonia Henrika Lindström.

Biografi

Numa P var apotekare i Vadstena och Sthlm innan han 1874 lämnade yrket för bredare affärsverksamhet. Tekniskt intresserad övergick han till att hålla lager för fotografiartiklar samt att sälja dem i en butik vid Hamngatan i Sthlm. Detta skedde under en period när konsten att fotografera utvecklades till ett inkomstbringande yrke och började bli tekniskt möjlig att utövas även av amatörer. Företaget hade även egen tillverkning av fotoapparater. P:s verkmästare, August Westberg, hjälpte t ex Nils Strindberg med att inför Andrées ballongfärd mot Nordpolen 1897 konstruera en specialkamera, som kunde kopiera in datum och tidpunkt samt väderstreck på filmen.

Tidigt vidgades P:s verksamhet avsevärt. Företaget förde både i parti och minut även kemiska och fysikaliska apparater samt sjukvårdsartiklar i stort urval. I den stora butiken på Hamngatan salufördes också leksaker och fonografer. P introducerade ofta tekniska nyheter på skilda områden. Företaget sålde t ex vattenkolfilterapparater, vilka enligt annons gav det bästa skyddet mot kolera, tyfoidfeber och difteri. Kunderna var privatpersoner men främst bryggerier och mineralvattenfabriker. Detta skedde endast några år efter det att L Pasteurs rön om bakteriernas sjukdomsalstrande förmåga vunnit mer allmän tilltro. På 1890-talet salufördes lampor av en ny typ, Auers gasglödljus, vilka konstruerats i Tyskland 1885. De levererades i Sthlm och genom företagets agenter även i landsorten; P:s firma övertog på begäran även ansvar för skötseln med översyn en gång i veckan. Ett annat exempel på tidig teknik är att fabriken tillverkade taxametrar för de första droskbilarna.

P:s företag växte och ombildades 1894 till ett handels- och fabriksaktiebolag, men P stod kvar som chef fram till sin död. Verksamheten spreds över flera adresser i Sthlm. 1898 flyttade fabriken med 17 arbetare från Hamngatan till Bergsgatan. Bolaget deltog framgångsrikt i olika utställningar under 1880- och 1890-talen och hade 1894 erhållit tre guld- och tre silvermedaljer. Några år tidigare hade P blivit k hovleverantör.

Genom sitt intresse för tekniska nyheter har P skaffat sig en plats i den sv filmhistorien. Som kund hos fotofirman bröderna Lumière i Paris erhöll han koncession för Sverige på dennas kinematograf och filmer. På den Allmänna konst- och industriutställningen i Sthlm 1897 slog P:s företag 18 maj upp dörrarna för Lumiéres Kinematograf. Förevisningslokalen, inrymd i avdelningen för gamla Sthlm, hade 60 platser, och regelbundna visningar om 2025 minuter ägde rum hela sommaren. En fransk filmfotograf spelade in utställningens invigning och någon tid senare gjorde P:s fotograf Ernest Florman (bd 16, s 217) flera upptagningar, bl a reportaget Konungens av Siam landstigning vid Logårdstrappan. Utställningsbiografen gjorde stor succé, och hösten 1897 flyttades verksamheten till en ny lokal vid Kungsträdgårdsgatan i Sthlm. Denna måste dock stänga redan efter ett knappt år på grund av brist på nya filmer.

Det sv arrangörsansvaret för filmvisningarna, liksom ansvaret för den inhemska filmproduktionen, åvilade närmast P:s äldste son Mortimer P (18671920), medan P ledde företagets verksamhet i stort. Sedan P avlidit under en kurortsresa, tog sonen över chefskapet för företaget, som dock försattes i konkurs 1911.

Författare

Anne-Marie LenanderSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Sundhetskolhs arkiv D2D:2 (Med:-styr:s apotekarmatr 184271), RA.

L Furhammar, Filmen i Sverige (1991); B Idestam-Almquist, Vid den sv filmens vagga (1936); dens, Sv film före Gösta Berling (1974); R Söderberg o P Rittsel, Den sv fotografins hist (1983); Sveriges apotekarhist, 1 (1910); S Tjerneld, Stockholmsliv, 12 (1950); R Waldekranz, Filmens hist, 1 (1985); G Werner, Den sv filmens hist (1970).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Numa W Peterson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7141, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anne-Marie Lenander), hämtad 2024-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7141
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Numa W Peterson, urn:sbl:7141, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anne-Marie Lenander), hämtad 2024-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se