Ragnvald

Död:1000-talet

Jarl


Band 29 (1995-1997), sida 616.

Meriter

Ragnvald[1], jarl i Västergötland eller Östergötland i början av 1000-talet.

G m en syster till kung Olav Tryggvason av Norge.

Biografi

R förekommer endast i isländska källor. Han intar en central ställning i Snorre Sturlasons redogörelse för den norske kung Olav Haraldssons ("den helige") strävanden efter fred med kung Olof "skötkonung" av Sverige. Skildringen härav i Heimskringla och i den separata Olavssagan är delvis baserad på Sigvat Tordssons Austrfararvisur, vilken citeras av Snorre. Sigvat deltog själv i de händelser han besjunger, och hans vittnesbörd synes säkerställa att R var en historisk person, medan Snorres litterära omarbetning torde ha lågt självständigt källvärde.

R var enligt Sigvats Erlingsflokkr gift med en syster till Olav Tryggvason, vilken i Snorres text ges namnet Ingeborg. Snorre uppger att R var jarl i Västergötland och bosatt i Skara medan Sigvat aldrig specificerar R:s boplats närmare. Han skaldar dock att R "är den allerbästa vän" kung Olav "har i öster vid det gröna havet". Det sistnämnda uttrycket syftar på Östersjön, varför det har föreslagits att R var jarl i Östergötland (Lie).

Sigvat skildrar en diplomatisk beskickning till R, vilken ledde till ett fredsslut. Saken gällde troligen gränsoroligheter mellan Sverige och Norge bottnande i fiendskapen mellan länderna efter slaget vid Svolder (Weibull). R:s roll i sammanhanget var rimligen den av lokal storman.

R spelar en betydligt större roll i Snorres skildring. Han skall ha varit den som förmådde lagman Torgny att på tinget i Uppsala söka övertyga Olof "skötkonung" att sluta fred med kung Olav och att gifta bort sin dotter Ingegerd (bd 20) med denne. Olof höll inte sitt löfte, varför R självsvåldigt arrangerade ett äktenskap mellan hennes illegitima halvsyster Astrid (bd 2) och kung Olav. Ingegerd gifte sig med storfurst Jaroslav av Ryssland, och R tvingades ta sin tillflykt till henne. Han skall som jarldöme ha tilldelats området där S:t Petersburg nu ligger. Denna skildring stöds inte av några skaldeverser och är möjligen endast en litterär omarbetning av Sigvats framställning.

Författare

Anders WinrothSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: O v Friesen, Fredsförhandlingarna mellan Olov Skötkonung o Olov Haraldsson (HT 1942); F Jönsson, Den norsk-islandske Skjaldedigtn, 3 (1912); dens, Austrfararvisur (1932); E A Kock, Den norsk-isländska skaldediktn, 12 (194649); H Lie, Sigvat Tordsson (NBL 13,1958); dens, Sigvatr Tordarson (Kulturhist lex för nord medeltid, 15, 1970); Olafs saga hins heliga, 1-2, ed O A Johnsen o J Helgason (1930-33); R Poole, Sighvatr Tordarson (Medieval Scandinavia, an Encyclopedia, 1993); SMoK; Snorri Sturluson, Heimskringla. Noregs konunga sögur, 18, ed F Jönsson (1893-1900); dens, Heimskringla, 12, ed B Adalbjarnarson (194145); C Weibull, Sverige o dess nordiska grannmakter under den tidigare medeltiden (1921).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Patronymikon borttaget då det visat sig belagt först hos Snorre (jfr tryckta utgåvan).2015-09-15

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ragnvald, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7500, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Winroth), hämtad 2024-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7500
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ragnvald, urn:sbl:7500, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Winroth), hämtad 2024-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se