Målning (beskuren) av E Keyser. KB

M Victor Odenius

Född:1828-03-16 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1913-12-28 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Anatom, Patolog


Band 28 (1992-1994), sida 52.

Meriter

Odenius, Maximilian Victor, f 16 mars 1828 i Gbg, Domk, d 28 dec 1913 i Lund. Föräldrar: handl Magnus Gabriel O o Wilhelmina Johanna Jungqvist. Elev vid Gbgs gymn 41–45, inskr vid LU 21 febr 46, disp pro exercitio 6 juni 46, FK 31 maj 53, disp pro gradu 10 juni 53, FD 23 juni 53, eo amanuens vid anatomiska instit 4 okt 56, MK 19 sept 57, ML 1 nov 59, allt vid LU, underläk vid Malmöhus läns kurhus i Lund 15 dec 59–30 april 60, disp för adjunktur vid LU 12 sept 60, adjunkt i anatomi o prosektor 27 nov 60, tf prof i anatomi vt 61–vt 62, MD 1 juni 61, tf prof i teoretisk o rättsmedicin ht 67, ord prof 26 febr 75–29 jan 97, allt vid LU, led av styr för Skånes anstalt för dövstumma 70–91, av dir för Lunds hospital 13 sept 78–01. – LFS 61, LVA 75, LVVS 90, LVS 96.

G 18 dec 1867 i Lund (LUM 1879; ej i vb) m målarinnan Paulina Brink, f 19 jan 1846 där, d 14 maj 1921 där, dtr till domkyrkoinsp, häradsh Sven Carl B o Hilda Aurora Johanna Wetterling.

Biografi

Victor O avsåg att, vilket framgår av hans tidiga skrifter, ägna sig åt anatomi och vistades därför lång tid hos Max Schultze i Bonn, dåtidens orakel i mikroskopisk anatomi (histologi). Under en senare resa nåddes han av en uppmaning från sitt lärosäte att studera patologi för att eventuellt överta undervisningen i detta ämne. Han for då till bl a Rudolf Virchow i Berlin, som gjort patologisk anatomi och histologi till centrala ämnen inom medicinen. I Lund fick O undervisa i teoretisk och forensisk (rätts-) medicin, vilket innefattade allmän patologi (sjukdomslära), patologisk anatomi, medicinens historia, rätts- och statsmedicin och från 1883 hygien.

Undervisningskyldigheten kom i första rummet, och den vetenskapliga forskningen fick stå tillbaka. O blev en av universitetets främsta lärare. Hans föreläsningar var klara, grundliga, överskådliga och präglade av formell elegans. Mycket allvar ägnade han åt obduktioner. Till en början hade O usla lokaler i det gamla anatomihuset ("stugan") men erhöll 1887 en nybyggd patologisk institution inrättad enligt hans egna idéer. Han ordnade här praktiskt taget egenhändigt ett museum för patologisk anatomi med föremålsetiketterna på latin, skrivna med hans eleganta handstil, en katalog med kliniska data och beskrivningar av nära 2 800 preparat.

O fick stort inflytande inom fakulteten på grund av sina genomtänkta och kloka förslag. Han förordade bl a att överläkaren vid Lunds hospital (senare S:t Lars sjukhus) skulle ge den för medicine kandidater föreskrivna kursen i psykiatri. Detta blev embryot till den psykiatriska kliniken.

Sedan O pensionerats gjorde han en bestående insats genom att översätta A Cornelius Celsus' De medicina (Åtta böcker om läkekonsten, 1906). Tack vare sina humanistiska studier besatt han en stor allmänbildning. O var en varm försvarsvän och hyllade det wilhelminska Tyskland. Han var en pliktmänniska och en pedant även när det gällde den egna hälsan. O var en detaljarbetets och inte de stora visionernas man.

Författare

Lars ÖbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Anteckn:ar, enstaka brev m m efter O i LUB. Hans självbiografi i VA:s bibl. – Brev från O i KI:s bibi o i VA:s bibi.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Salivkörtlarnes anatomi hos menniskan. Akad afh. Lund 1860. 75 s, 3 pl. [2 var.] – Undersökningar öfver urinkanalernas förlopp. (Medd d 9 mars 1864.) (VA, Öfversigt af ... förhandlingar, årg 21, 1864, Sthlm 1865, s 173–183, 1 pl; även sep, 11 s, 1 pl). – Ueber die Gestalt des häutigen Labyrinthes beim erwach-senen Menschen. Vorläufige Mittheilung (Archiv fiir Ohrenheilkunde, Bd 1, 1864, Wurzburg, s 92–95). – Bidrag till kännedomen om morrhårens anatomiska byggnad. (Föredraget i Physio-graphiska sällsk i Lund d 7 mars 1866.) [Rubr.] [Lund 1866.] 4:o. 25 s, 1 pl. ([Acta Universitatis LundensisJ LUÅ, T 2 [För år 1865, 3. Afd för mathematik o naturvetenskap, 5.]) Övers: Beitrag zur Kenntnis des anatomischen Baues der Tast-haare. Vortrag ... (Archiv für mikroskopische Anatomie, Bd 2, 1866, Bonn, s 436–466, Taf. XII). – Om vestibularsäckarnes form och läge i menniskans öra. (Föredraget ... 13 mars 1867.) [Rubr.] [Lund 1866.] 4:o. 15 s. [Ibid, 3:4. Afd för mathematik 2.] – Bidrag till örats pathologiska anatomi. Sthlm 1866. 10 s. (Medicinskt archiv, [utg af lärarne vid Carolinska institutet i Stockholm,] bd 3, n:o 4.) Övers: A contribution to the pathological anatomy of the ear (The Dublin quarterly journal of medical science, vol. 14, Dublin 1867, s 502–514). – Atelectasis comple-ta hos ett barn, som lefvat 12 timmar, af F. C. Donders Medd. (Hygiea, bd 29, 1867, Sthlm, [1,] s 408-413). – Ueber das Epithel der maculae acusticae beim Menschen (Archiv für mikroskopische Anatomie, 3, 1867, s 115–135). – Undersökningar öfver de sensibla muskelnerverna. [Rubr.] Sthlm 1872. 18 s, 1 pl. (Nordiskt medicinskt arkiv, bd 4, [1872,] n:r 18 [i h 3].) – Från patologiska institutionen i Lund. Svulst-kasuistik. [Rubr.] Sthlm 1873. 28 s, 1 pl. (Ibid, 5 [1873], 2 [i h 1].) – Några iakttagelser rörande uppkomsten af likgifts-affektioner (ibid, 6 [1874], 7 [i h 1]. Kortare meddelanden [rubr], Sthlm 1874, s 13–18). – Fall af lymphorrhoea, pachydermia lym-phorrhagica. [Rubr.] Sthlm 1874. 12 s, 1 pl. (Ibid, 6:13 [i h 2].) – Enchondroma mucosum cystoides fibulae sinistrae periphericum. Preparat skänkt till Lunds patologiska museum af doktor A. Bergstrand (Hygiea, 37, 1875, [1,] s 197–200). – Iakttagelser öfver missbildning af högra hjert-kammarens papillarmuskler. (Efter ett föredr i Physiogr sällskd 12 april 1876). [Lund 1878.] 4:o. 11 s, 1 pl. [Minnesskrift utg af Kongl. fysiografiska sällskapet i Lund med anl af dess hundraårsfest d 3 okt 1878, 1.] – Två rättsmedicinska fall. [Rubr.] Sthlm 1879. 24 s. (Nordiskt medic arkiv, 11 [1879], 22.) – Amyloid-degeneration i inre organ, utbildad inom förloppet af två månader (ibid, 11:25. Kortare medd [rubr], Sthlm 1879, s 1–3). – Om kancercellernas infektionsförmåga. Efter ett föredrag vid skand. naturforskaremötet i Stockholm 1880. [Rubr.] Sthlm 1881. 32 s. (Ibid, 13 [1881], 26.) – Fall af tarminklämning under ett äkta ileum-divertikel, hvars topp är sammanvuxen och står i öppen förbindelse med tarmen (ibid, 16 [1884], 13. Kortare medd [rubr], Sthlm 1884, s 10–18). – Skottsår genom hjärtat. Ett bidr till kännedom om det lefvande hjärtats läge (ibid, 16:20. Kortare medd [rubr], Sthlm 1884, s 6–12; även sep, 7 s). – Den nya patologiskt anatomiska institutionen vid Lunds universitet. Sthlm 1891. 32 s, 2 pl. (Ibid, 22 [1890], 19.) – Über das Verhalten der Lymphzellen bei der Amyloiddegeneration. Sthlm 1894. 10 s. (Ibid, [N F, bd 4,] årg 1894, 7.) – Fall af myelosacroma[!]: myeloma multiplex angiectaticum ossis ischii (ibid, 21. Från patologiskt anatomiska institutionen i Lund, Sthlm 1894, s 1–14). – Fall von praesternaler congenitaler Flimmercyste (ibid, s 14–18, 1 pl). – Über intravitale Erweichung und Höhlenbildung in den Nebennieren. Sthlm 1895. 8 s. (Ibid, [5,] 1895, 20.) - Bemerkungen und Beiträge zur pathologischen Anatomie der lymphatischen Makroglossie. Sthlm 1896. 17 s. (Ibid, [6,] 1896, 14.) – Teratoma parietis anterioris abdominis pedunculatum. Transplantatio fo-etalis (Ahlfeld)? Sthlm 1898. 11 s. (Ibid, [9,] 1898, 13.) – Ur Henri de Mondevilles Cyrurgia [före- drag 28 mars 1899] (Hygiea, 41, 1899, 2, s 247–252). – Ueber einfache cystische Degeneration der Lymphdriisen. Ein casuistischer Beitrag (Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und fiir klinische Medicin, Bd 155, Berlin 1899, s 465–485). – Utlåtande (Handlingar angående lediga professorsembetet i patologi och allmän helsovård vid Upsala universitet Upsala 1902, s 1–11). – "I syne" och varsel (Nordisk tidskrift ... utg af Letterstedtska fören, 1903, Sthlm, s 103–112).


Översatt: Inledningen till A. Cornelii Celsi åtta böcker om läkekonsten i öfvers jämte företal o anm, Lund 1898, 4:o, 30 s (Inbjudning till de högtidligheter hvarmed professorerna vid Lunds univ ... Hans Bendz o ... Sven Berggren komma att i embetet inställas ... [: Bifogad skrift]); A Cornelius Celsus, Åtta böcker om läkekonsten, öfvers jämte noter o upplysande bilagor, Lund 1906, 666 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 26 febr 1875, nr 12, RA.

C G Ahlström, Ett gammalt museum berättar (Sydsv medicinhist sällsk:s årsskr 1982); dens, Patolog anatomi i Lund 1668–1962 (ibid 1983, Suppl 2); E Essen-Möller, Bidr till Lunds med fak:s hist (LUÅ, N F, avd 1, bd 44:4, 1947), s 287–299; J Forssman, M V O (Hygiea 1914); C M Fürst, V O o Hans Bendz (Under Lundagårds kronor, 2, 1921); E Holmgren, M V O (VAÅ 1915); LUM 1913 (1913); O Nordenskjöld, Minnestal hållna i VVS å dess högtidsdagar 1909–1918 (WSH 4:20, 1918); E Sjövall, M V O (Allm sv läkartidn 1914); SLH 3:2 (1895), 3:3 (1901) o 4:4 (1934); Sv läkaresällsk 1808–1908 (1909); J C M Thyrén, Akad tal (1888–1915) (1916).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
M Victor Odenius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7637, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2024-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7637
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
M Victor Odenius, urn:sbl:7637, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2024-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se