Foto KB

A Robert Olin

Född:1860-12-22 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län (enl fb för Hova, Skar.)
Död:1944-02-21 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Industriledare


Band 28 (1992-1994), sida 189.

Meriter

Olin, Anders Robert, f 22 dec 1860 i Gbg (enl fb för Hova, Skar), d 21 febr 1944 i Sthlm, Matt. Föräldrar: hemmansägaren Anders O o barnmorskan Sofia Olofsdtr. Anställd vid Slagteriab i Sthlm 77–84, i August Falks charkuteriaffär där 84, övertog tills med Bror Henning Josephson affären 1 jan 85, drev den under namnet Falk & Co fläskhandel o korffabrik, ensam innehavare av företaget (från 16 febr 95 under namn Slagteriab Norrmalm, från 28 dec 27 Norrmalms livsmedelsab) från 90, VD där 95–26, ordf i styr där från 27, led av stadsfullm i Sthlm 05–17, av slakthusbyggn:komm 05–07, av slakthus- o saluhallsstyr 07–13, av folkskoleöverstyr (folkskoledir) 13–16, allt i Sthlm, ordf i Sveriges charkuteri- o slakteriidkares riksförb 16–33, led av styr för ab Kreditbanken o Kreditkassans emissions ab, bägge Sthlm, 18–23.

G 16 aug 1893 i Ystad m Maria Kristina Horka, f 15 aug 1873 där, d 9 juni 1943 i Sthlm, Matt, dtr till brandmästaren Christian H o Maria Santeson.

Biografi

Robert O växte upp i en stor syskonskara och under små omständigheter. Han kom i unga år till Sthlm "med 1 krona i fickan" och fick anställning på Slagteriab, där han avancerade snabbt och blev föreståndare för bolagets butik vid Stora Nygatan. Efter sju år där anställdes han i August Falks charkuteriaffär på Kungsgatan 10 med slakteri och charkuterifabrik vid Karlbergsvägen 62–64. Tillsammans med en kompanjon övertog han rörelsen 1885. Senare blev O ensam innehavare, och 1895 ombildades företaget till Slagteriab Norrmalm med ett aktiekapital på 150 000 kr. Avsättningsområdet var främst Sthlms norra stadsdelar, medan konkurrenten Slagteriab mest verkade i de södra.

O:s företag växte snabbt tack vare förutseende åtgärder såsom ny- och tillbyggnader och anskaffande av moderna kylmaskiner. Omsättningen, som 1895 var 360 000 kr, mer än tiodubblades på 20 år, och 1919 var den över 6,5 miljoner kr. Genom sparade vinstmedel kunde aktiekapitalet ökas till 300 000 kr 1905, 600 000 kr 1916, 1,2 miljoner kr 1921, 1,5 miljoner kr 1927 och 2 miljoner kr 1934. 1895 var antalet anställda 23 men hade 1945 ökat till drygt 600. Huvudbutiken på Kungsgatan 10 flyttades 1907 till nr 9 på samma gata och 1916 till nr 45. Denna tomt inköptes av bolaget men såldes 1933 till Paul U Bergström varpå butiken två år senare flyttade till Kungsgatan 48. Dessutom öppnades ett stort antal filialer i olika delar av Sthlm.

Efter omfattande utredningar beslöt riksdagen 1897 att ge städerna möjlighet att inrätta offentliga slakthus och införa slakttvång, d v s förbjuda slakt annorstädes, vilket tidigare varit tillåtet med bristande kontroll och sanitära olägenheter som följd. 1905 fattade Sthlms stadsfullmäktige beslut om att bygga ett slakthus, och 1912 kunde det invigas i Enskede. O var engagerad i denna fråga, och för Slagteriab Norrmalms del medförde det bl a att man av Rörstrands ab inköpte fastigheten Karlbergsvägen 77–81 mittemot bolagets dåvarande slakteri och charkuterifabrik; där uppfördes en modern charkuterifabrik med ordentlig växtmån för kommande expansion.

Under 1920-talet utvecklades företaget väsentligt och började förutom charkuterivaror och konserver att tillverka även bageri- och konditorivaror samt sälja andra livsmedel. I konsekvens med den vidgade inriktningen beslöts 1927 om namnbyte till Norrmalms livsmedelsab. Företaget hade 1945 13 egna butiker och ca 800 återförsäljare i hela landet.

O var förutom sitt engagemang i slakthusfrågan även bl a ledamot av Sthlms stadsfullmäktige i tolv år. 1916 var han en av tre initiativtagare till Sveriges charkuteri-och slakteriidkares riksförbund och var dess förste ordförande.

O verkade i en tid då slakteri- och charkuterinäringen genomgick stora förändringar, från hantverksmässiga till mer industriella förhållanden och med ökade krav på hygien och kontroll. Han var en self-made man som genom energi och förutseende åtgärder kunde bygga upp en av landets största rörelser i sin bransch. – O:s söner övertog verksamheten: Carl Wilhelm O (1896–1971) var VD 1926–35, civilingenjören Gösta Robert O (1897–1978) 1935–47 och Oskar Fredrik O (1902–85) 1947–56.

Författare

Carl Henrik CarlssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Sv bankfören:s ab-reg, RA.

[G Bolin o H Molin,] Norrmalms. En minnesskr ... 1895–1945 (1945); Food for all at Norrmalms. Norrmalms livsmedels ab 1895–1955 (1955); G Grenander Nyberg, En charkuterifabrik med tradition ... (1985); Kända Stockholmare, ed I Goldmann (1936); Minnesskr vid Sthlms stadsfullm:s femtioårsjubileum ... (1913); Slakteriab Norrmalm 1895–1919 (1920); SMoK; Sthlms stadsfullm 1913–1938 (1938); Sv fören:lex (1952), s 502f; C T Säve, Gösta O till minne (SvD 18 maj 1978); Vem är vem inom handel o industri 1944–45 (1944).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A Robert Olin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7712, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2020-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7712
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A Robert Olin, urn:sbl:7712, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2020-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se