Olof

Född:900-talet
Död:900

Kung


Band 28 (1992-1994), sida 234.

Meriter

Olof, enligt sena och obestyrkta uppgifter sveakonung under 900-talets senare hälft tillsammans med sin bror Erik "segersäll" (bd 14).

Uppges ha varit g m Ingeborg, dtr till en i övrigt okänd Thrond Sulujarl.

Biografi

Uppgifter om O finns i den isländska litteraturen, känd genom flera hundra år yngre handskrifter. Enligt denna skall han ha varit son till en sveakonung Björn, vars existens betvivlats (bd 4; jfr bd 14, s 245), och far till den vid hans död minderårige Styrbjörn starke. Den likaledes betydligt yngre danske historieskrivaren Saxo uppger i stället, att det var Erik "segersälls" far som hette Olof, och att Styrbjörn var kusin till Erik "segersäll" och son till Olofs broder Björn.

Utförligast  men även där kort  är behandlingen av O i Styrbiarnar Þáttr i den isländska samlingshandskriften Flatöboken, som nämner hans hustru och svärfar och uppger, att han blev förgiftad i (Gamla) Uppsala.

Författare

Hans GillingstamSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: S Eliehoj, Studier over den seldste norrøne historieskrivning (1965); Flateyjarbok, 13 (186068); B Nerman, Svärges älsta konungalängder som källa för sv hist (1914), s 1825; Saxonis Gesta Danorum (1931); H Schück, Sveriges förkristna konungalängd (1910), s 12, 1922, 25 o 28; C Weibull, Sveriges o dess nord grannmakter under den tidigare medeltiden (1921), s 60 f (omtr i dens, Källkritik o hist, 1964, s 86); L Weibull, Kritiska undersökn:ar i Nordens hist omkr år 1000 (1911), s 68 o 177 (omtr i dens, Nord hist, 1, 1948, s 288 f o 348).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Olof, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7742, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7742
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Olof, urn:sbl:7742, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hans Gillingstam), hämtad 2022-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se