Ossbahr, släktBand 28 (1992-1994), sida 399.

Biografi

Ossbahr, släkt, härstammande från fältskären "Osbar", som bodde i Nöbbele stom i Reftele, Jönk, enligt taxeringslängderna 1765–70 och Reftele dpb 1766, och i Bolbynäs i Bosebo, Jönk, enligt taxeringslängden 1771 och Bosebo hfl. Enligt en restlängd 1772 hade han "afvikit orten i ganska fattigt tillstånd". Hans förnamn nämnes ej i någon av dessa handlingar. I SLH 1:4, som ger en felaktig hänvisning till Inrikes tidningar 1769, kallas han "G C Osbahar", men i personregistret i SLH 3:4 kallas han "Georg Erik Ossbahar".

Hans son postmästaren i Södertälje Carl Fredrik O (1770–1856) blev far till bl a bataljonsläkaren vid Kalmar regemente med dr Georg Enhard O (1819–59), som i äktenskap med en syster till konstnären Thure Nicolaus Cederström (bd 8) blev far till Carl Anton Georg O (1859–1925).

Trots att Carl Anton O inte hade akademisk examen blev han 1883 eo amanuens i NM, vartill Livrustkammaren då hörde. Han skötte verksamheten i den senare institutionen så gott som helt och hållet från 1884 (Hallström), förordnades som föreståndare där 1892 under sin chef Emil Eckhoffs (bd 12) tjänstledighet och blev intendent och föreståndare där 1896. O slutförde uppställningen av Livrustkammarens samlingar i K slottets norra Logårdsflygel och räknas som grundläggare av modern föremålsvård där och av den moderna vapenhistoriska forskningen i Sverige. Han utgav också planschverk och tidskriftsuppsatser och 1895 en utförlig katalog över den av honom ordnade furstliga rustkammaren i Schwarzburg i Thüringen. Inför Allmänna konst- och industriutställningen i Sthlm 1897 blev O 1895 sekreterare i centralkommitténs konstutställningsavdelning, vars ordförande var prins Eugen (bd 14). Den ömsesidiga sympati som då uppstod mellan dem bestod till O:s död. Sedan han 1903 lämnat Livrustkammaren och efterträtts av sin syssling Rudolf Cederström (bd 8), flyttade han till Rom. Där sammanträffade O med sedermera drottning Victoria, hos vilken han blev kammarherre 1905. Vid första världskrigets utbrott återvände han till Sthlm. Det har hävdats att det rykte O skaffade sig som konstkännare var överdrivet (Boëthius, s 368), och han var känd för sin elaka tunga. På äldre dagar samlade han dels antika mynt, dels medaljer med arkitekturbilder. Postumt publicerades av VHAA O:s stora verk Mynt och medaljer slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige (1927).

Släktens nu levande medlemmar härstammar från hans farbror Carl Henrik Oscar O (1811–73), som från 1844 till sin död var bankosekreterare i riksbanken. Carl O:s son Fritz Gustaf Oscar O (1847–1923) var 1880–1907 VD i Hernösands enskilda bank. Yngre bröder till Fritz O var provinsialläkaren i Övre Fryksdalen, Värml, Carl Mortimer O (1851–1928) och Richard Emanuel O (1853–1936). Richard O var ordförande i styrelsen för Hernösands enskilda banks kontor i Sthlm 1890–1907, ledamot av 1901 års bangårdskommitté och överste för Andra Svea artilleriregemente 1901–03. Han lanserades 1905 i en av statsministern Christian Lundebergs (bd 24) preliminära ministerlistor som ett möjligt alternativ för krigsministerposten i stället för den för Oscar II mindre önskvärde Lars Tingsten. Senare var O generalpostdirektör maj–dec 1907. I äktenskap med en dotter till hovmarskalken och riksdagsmannen Patric Reuterswärd blev han far till Carl Patric O (1893–1985). Carl O var amanuens i justitierevisionsexpeditionen 1923–39 med protokollssekreterares namn från 1933, ledamot av Sthlms stadsfullmäktige 1927–46 och 1950–62, riksdagsman i AK 1933–36 och advokat i Sthlm från 1949. Hans advokatarkiv har överlämnats till RA.

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: SMoK; Sv släktkal 1982 (1982).

Stamfadern: Länsstyrelsens i Jönk verifikationer 1765: taxeringslängd för Reftele, häradsskrivarens i Västbo fögderi arkiv H I b:3 o 5, Bosebo kyrkoarkiv A 1:2, p 76, o Reftele kyrkoarkiv C 1:4, p88, VLA; SLH 1:4 o 3:4.

Carl Fredrik O: Grape.

Georg Enhard O: J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); K K:son Leijonhufvud, K Södermanlands reg:s hist, 3 (1919); F Rudelius, Kalmar reg:s personhist 1623–1927, 2 (1955); SLH 1:5 o 2:2; SPG.

Carl Anton Georg O: TU 85:29, KB; Allm konst-o industriutställmen i Sthlm 1897, 1 (1899), s 20, 305 o 311; G Boëthius, Zorn (1949); Broomé; H H Brummer, Zorn MCMLXXXIX [1989], s 284 f; F Bull, Nordisk kunstnerliv i Rom (1960); Carlan-der; R Cederström, Carl Anton O (Sv vapenhist sällsk:s årsskr 1926); G Hallström, Emil Eckhoff (Fornv 1923), s 249; T Hedberg, Minnesgestalter (1927); dens, Klassiskt o nordiskt (1929), s 228 f; S Hedin, Tre decennier med Heidenstam (Hågk o livsintr, 21, 1940), s 361; T Högberg, Sv numismatiker under fyra sekler (1961); C af Klercker, Förgången glans (1944), s 88–92 o 113; Lagerholm, a a; C G Laurin, Minnen 1898–1908 (1931); dens, Liv o konst (1946); T L[en]k , Livrustkammaren (Sv uppslagsbok, 18, 2. uppl, 1951); A Lindblom, De gyllene åren (1952), s 59, 109–114 o 164; Ny ill tidn 1897; C A Ossbahr, Lifrustkammarens o dermed förenade samkars tillväxt o förvaltn åren 1884–93 (Medd:n från Lifrustkammaren, 1, 1894), s 15 o 17 f; Prins Eugen, Breven berätta (1942), s 7, 185, 260, 279–282, 297, 299, 301, 314, 323, 327, 330, 336, 349 o 360 ff; dens, Vidare berätta breven (1945); SPG; G M Silfverstolpe, Johan (John) Fredrik Böttiger (SBL 7, 1927), s 185; SMoK; Sv uppslagsbok, 22 (2. uppl, 1952); E Thyselius, Förteckn öfver kommitébetänkanden, 2 (1904); A Wahlstedt, Minnespenningar över enskilda sv män o kvinnor, 3 (1937); E Wennerholm, Prins Eugen (1982); I Zachau, Prins Eugen, nationalromantikern (1989); A Zorn, Självbiogr anteckn:ar (1982); YÅström, Hjalmar Lundbohm (1965).

Carl Henrik Oscar O: TU 7:90, KB; S E Bring, Bolagets direktion, tjänstemän o revisorer (Göta kanals hist, 2, 1930); Lagerholm, a a; G B Nilsson, Banker i brytningstid (1981).

Fritz Gustaf Oscar O: TU 7:90, KB; Benckerts testamente (1976); Hantverkare o fabriker inom sv tobakshantering 1686-1915 (1950); N H Qvist, Ådalen, 2 (1946); SPG; H Wik, 1810-1920 (Härnösands hist, 3, 1981).

Carl Mortimer O: Lagerholm, a a; SLH 3:2–3 o 4:4; SPG.

Richard Emanuel O: TU 7:90 o 85:29, KB; A Attman, Gbg 1863-1913 (Gbgs stadsfullm 1863-1962, 1:1, 1963), s 210; Benckerts testamente (1976); J Edström, August Wijkander (1961), s 172; N Forssell, Sv postverkets hist, 2 (1936); Förteckn över statl utredn:ar 1904–45 (1953); T Gårdlund, Marcus Wallenberg 1864–1943 (1976); O F Österman, Andre styresmannens anmälan om avlidna led:er av KrVA (KrVAH 1936), s 254 ff; Richard O död (SvD 2 nov 1936); SPG; A Wåhlstrand, 1905 års ministärkriser (1941); Väd 1935 (1934).

Carl Patric O: Carl Patric O död (DN 22 dec 1985); Carl Patric O 50 år (Sthlmshögern 1943, nr 24); Carl Patrik O 60 år (SvD 7 dec 1953); Carl P O 50 år (SvD 7 dec 1943); Y Larsson, Mitt liv i Stadshuset, 2 (1977); S Radhe, Carl Patric O till minne (SvD 23 dec 1985); G Sidenbladh, Planering för Sthlm 1923–58 (1981); Sthlms stadsfullm 1913–38 (1938); d:o 1938–63 (1967); Sveriges styresmän 1937 (1938); Sv juristmatr (1964); R Tomson, Etik o politik, 2–3 (1963-64); Tvåkammarriksdagen 1867–1970, 1 (1988); Väd 1985 (1984); E Wärenstam, Sveriges nationella ungdomsförb o högern 1928–34 (1965); Världens äldste advokat i rätten (SvD 21 dec 1985).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ossbahr, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7818, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7818
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ossbahr, släkt, urn:sbl:7818, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2023-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se