Vilhelm F A Nordström

Född:1883-01-07 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län
Död:1961-02-28 – Oscars församling, Stockholms län

Ingenjör, Industriman


Band 27 (1990-1991), sida 456.

Meriter

Nordström, Vilhelm Fredrik André, f 7 jan 1883 i Gävle, d 28 febr 1961 i Sthlm, Osc. Föräldrar: grosshandlaren Sten Otto N o Jenny Carolina Elfstrand. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 4 juni 01, elev vid Gefle-Dala järnvägs reparationsverkstad 6 juni 01–6 febr 02, ord elev vid KTH 13 sept 02, avgångsex från fackskolan för maskinbyggn:konst o mek teknologi där 10 juni 05, anställd vid prof J E Cederbloms (bd 7) mek laboratorium i Sthlm 05–11, inskr vid handelshögsk där ht 11, ex där juni 12, anställd vid ab de Lavals ångturbin 12, vice VD 18, VD 38–51, led av styr 18–51, allt vid nämnda ab, innehade olika stynuppdrag inom Sv teknologfören 21–33, led av besparingsberedn nov 40–febr 43. – KorrespLÖS 40, HedLÖS 46.

G 1) 15 april 1915 i Sthlm, Maria, m Dagmar Teresia Brehmer, f 18 dec 1884 i Segersta, Gävl, d 19 okt 1941 i Sthlm, Hedv El, dtr till översten Svante Edvard Wilhelm B o Märta Magdalena Elfstrand; 2) 3 juli 1944 i Sthlm, Osc, m Katarina (Carin) Erika Sandström, f 27 okt 1886 i Gävle, d 12 febr 1959 i Sthlm, Hedv El, dtr till läkaren ML Ivar Victor S o Maria Anna (Mary-Ann) Göransson, samt tidigare g m civilingenjören Sune Lindahl o redaktören FL Oskar Fredrik Reinhold Lindskog.

Biografi

Under sin anställning vid prof Cederbloms laboratorium ägnade sig Vilhelm N bl a åt arbeten med bärplan och vingar avsedda för flygfarkoster av olika slag, främst sjöflygplan. Hans senare livsgärning gällde främst utvecklingen av drivmaskinanlägg-ningar för sv flottans övervattensfartyg. Redan under första världskriget, då N innehade ställning som ledande tekniker vid ab de Lavals ångturbin, lyckades han vinna förståelse bland fartygsexpertis och ångtekniker för de möjligheter som förelåg att utnyttja sv de Laval-turbiner för fartygsmaskinerier i stället för utländska konstruktioner. Resultatet blev att de 1918 levererade jagarna Wrangel och Wachtmeister utrustades med huvudmaskinerier av de Laval-typ. Via Ehrenskjöldjagarna, stadsjagarna och kryssaren Gotland gick utvecklingen under N:s ledning vidare mot allt större enheter som landskapsjagarna och kryssarna av typ Tre Kronor. De senares med stor skicklighet utförda maskinanläggningar väckte internationell uppmärksamhet.

Även inom området för stationära ångturbinanläggningar gjorde N uppmärksammade insatser och medverkade till omfattande leveranser inom Sverige och även till Finland. Främst gällde dessa mottrycksturbiner för cellulosaindustrin med ett stort antal tekniska finesser. Kontakterna med den finska marknaden resulterade senare i betydande leveranser avsedda för krigsskadeståndet till Sovjetunionen och även direkta exportorder till Sovjet.

N hade stort intresse för nationalekonomi, och hans auktoritet som ekonom utnyttjades under andra världskriget bl a inom besparingsberedningen. Han var då också nära knuten till Statens industrikommission, där han organiserade den produktion som uppehölls för att stärka den sv försvarsberedskapen. Inom Sveriges allmänna exportförening medverkade N vid planeringen av de industrileveranser som innefattades i 1946 års kreditavtal med Sovjetunionen.

N:s yrkesinsatser är främst knutna till ångturbinteknikens utveckling, och hans arbete inom detta område fick mycket stor betydelse. Hans kulturhistoriska intresse resulterade bl a i en artikelserie om Järla gård.

N:s andra hustru Carin Lindskog-N har bl a skrivit Clas på Hörnet. Skildringar från trakten kring Roslagstull (1932) och Gustavsberg 1640–1940. Från tegelbruk till industrisamhälle (1973).

Författare

Lars NordströmSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från N i UUB (till A Grape). Carin Lindskog-N:s arkiv i SSA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Turbinmaskineri för jagarne Wrangel och Wachtmeister. Föredr vid Afdel-ningens för skeppsbyggnadskonst sammantr d 23 nov 1918. Sthlm 1918. 12 s. (Svenska teknolog-föreningens handlingar, 119 = Meddelanden från Sv teknologfören, n:r 73.) – Wrangel och Wachtmeister (Teknisk tidskrift, årg 48, 1918, Sthlm, 4:o, avd Skeppsbyggnadskonst, s 69–73). – Turbinerna för jagarna "Wrangel" och "Wachtmeister" (ibid, s 89-92). – 750 AHK turbinmaskineri för S/S "Forsvik" (ibid, 50, 1920, s 1–4). – "Drottningholm"'s ombyggnad (ibid, 53, 1923, s 45–50 o diskussion 50–53). – Ångtryckets inflytande på en ånganläggnings bränsleekonomi. Föredr hållet vid Föreningens ... årsmöte i Helsingfors d 26 april 1924. Hfors 1924. 24 s, 1 tab. (Föreningen för kraft- och bränsleekonomi, Publikation n:o 9.) – Har ångkraften spelat ut sin roll? (Näringsliv och kultur. En saml uppsatser [tillägnade Robert Ljunglöf] ..., Sthlm 1945, 4:o, s 157–162). – Ångteknik. Sthlm 1945. 190 s, 1 diagram. [Anon.] [2.-3. tr] 1946, 1950. 190 s, 1 diagr i pärmficka. Övers: Höyrytekniikkaa, Hfors 1947, 169, (14) s, 1 diagr i pärmficka, [förk utg s å:] 79 s ... – Pumpteknik. Sthlm 1951. 197 s, 16 bl tab. [Anon, tills med K A Lundkvist o G F A Sjödin.] 2. uppl 1956. 212, (46) s. – Anon medv i nedan nämnda tidskr.

Utgivit: "De Laval." 1946–51. Sthlm. 4:o. (Aktiebolaget De Lavals ångturbin [utg].)

Källor och litteratur

Källor o litt: KTH, Huvudarkivet BI:62, nr 150 (avg skriv.er 1905), EII-.64, nr 330 (ink skriv.er 1902), RA.

ljung, V N – en ovanlig man ("De Laval." AB De Lavals ångturbin, 1952, h 1), s 3–7; dens, V N död (SvD 9 mars 1961); dens, Marinturbinens hist, 1–3 (Trita-HOT, nr 2003, 2012 o 2014, 1979-85); H Qvistgaard, nekr över N (TiS 1961, s 1089 i); SvTeknF; Väd 1953. – Carin Lindskog-N: SFL 7.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Vilhelm F A Nordström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8337, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Nordström), hämtad 2020-09-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8337
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Vilhelm F A Nordström, urn:sbl:8337, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Nordström), hämtad 2020-09-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se