Carl Norstedt

Född:1797-05-01 – Örebro församling, Örebro län
Död:1862-02-09 – Nikolai församling, Stockholms län

Boktryckare


Band 27 (1990-1991), sida 606.

Meriter

2 Norstedt, Carl, son till N 1, f 1 maj 1797 i Örebro, d 9 febr 1862 i Sthlm, Nik. Inskr vid UU 14 juni 09, kameralex där 13 juni 15, underofficer vid Nerikes reg 16, kontrollör vid Hjälmare kanalbygge, verksam i firma P A Norstedt & Söner från 23, ensam ägare till företaget från 55, förest för Konstförvantskapets kassa från 32, ordf i Boktryckeri-soc från 22 april 46, i Förlagsfören från 55. Ogift.

Biografi

N var den drivande kraften och den verklige ledaren i firma P A Norstedt & Söner under dess första expansionsfas. Efter brodern Adolph N:s död 1855 var han ensam ägare till bolaget.

1833–34 flyttades verksamheten till den plats på Riddarholmen där företaget fortfarande (1990) är beläget. 31 dec 1833 antogs P A Norstedt & Söner till k boktryckare och började följande år trycka Sv författningssamling. Rörelsen växte under N:s ledning av egen kraft och genom företagsköp. Henrik Fougts tryckeri köptes in 1835 och Kongl Ordensboktryckeriet 1842. Ett år senare införlivades Henrik Gustaf Nordströms tryckeri med verksamheten på Riddarholmen, och två snällpressar samt ångmaskin anskaffades. Lars Johan Hiertas stilgjuteri förvärvades 1846.

Antalet anställda speglar utvecklingen. När Per Adolf N förvärvade rörelsen 1821 sysselsatte den ett tjugotal personer. Redan 1830 hade antalet anställda stigit till 39. 1858 byggdes sätteri- och tryckerilokalerna om och utvidgades. Två år senare var 67 personer verksamma i företaget. Fördelningen på olika yrken i tryckeriet 1862 var 24 sättare, 6 tryckare samt 25 manliga lärlingar och kvinnliga arbetare.

P A Norstedt & Söner var till en början i första hand en tryckerirörelse. Förlagsverksamheten kom i andra hand och utvecklades mycket försiktigt. N tycks inte ha haft några litterära intressen. Han lär ha känt sig tveksam till att ta Esaias Tegnérs arbeten till förlaget, vilket erbjöds honom (C Laurin, Minnen, 3, 1898–1908, 1931). Från Erik Gustaf Geijers arvingar förvärvades 1849 rätten att ge ut dennes skrifter. I övrigt kännetecknades produktionen av juridisk utgivning, offentligt tryck, almanackor och skolböcker. Almanacksprivilegiet var av stor betydelse för företagets lönsamhet, och N var mycket angelägen att arrendekontraktet med VA förnyades.

N, som var "outtröttlig i strävandet att lära grundligt känna yrket och väl ordna och leda arbetena" (Ab P A Norstedt...), lärde sig hantverket vid kast och press och ledde sitt företag med fast hand. "Det militära draget satt i honom, och kl halv 6 på morgonen gick han ner i trädgården vid Riddarholmskanalen där 'pojkkammaren' låg, och purrade de där sovande lärgossarna samt såg sedan efter, med tillhjälp av med-havd rotting, att ynglingarna kl 9 på kvällen voro i säng" (Laurin 1923, s 4). Även om N var barsk och fåordig blev han också känd som i grunden välvillig gentemot sina anställda. Hans plikttrohet och arbetsglädje var omvittnade.

N tog mycket aktiv del i Boktryckeri-societetens arbete och var dess ordförande under många år. I sin ungdom hade han tjänstgjort som kontrollör vid ombyggnaden av Hjälmare kanal och kallas därför "kontrollör Norstedt" i societetens protokoll. Organisationens sammanträden, som hölls två gånger om året, ägde rum i förlagets lokaler på Riddarholmen.

Författare

Bo PetersonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från N i GUB, KB (bla till G O Hyltén-Cavallius) o i LUB.

Källor och litteratur

Källor o litt: Förutom under N 1 anf litt även: S E Bring, Boktryckeri-soc 17521900 (dens o E Kulling, Sv boktryckarefören 50 år, 1943); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation ... 15951900 (1933); [C F Lindahl,] Sv millionärer, af Lazarus, 2 (1898).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Norstedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8409, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bo Peterson), hämtad 2022-05-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8409
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Norstedt, urn:sbl:8409, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bo Peterson), hämtad 2022-05-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se