Orvar Nybelin, Naturhist museet i Gbg

Orvar Nybelin

Född:1892-06-11 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1982-03-08 – Göteborgs Annedals församling, Västra Götalands län

Zoolog


Band 27 (1990-1991), sida 635.

Meriter

Nybelin, Orvar, f 11 juni 1892 i Gbg, Domk, d 8 mars 1982 där, Annedal. Föräldrar: handlanden Ludvig Pontus N o Emilie Gornitzka. Studentex vid Gbgs h latinlärov 24 maj 11, inskr vid UU ht 11, FK 2 febr 14, amanuens vid zootomiska laboratoriet nov–dec 14 o nov 15–dec 17, ledare för kursen i jämförande anatomi för med studerande vt 18, FL 29 mars 19, allt vid UU, assistent vid Sv hydrografisk-biologiska kommissionen 1 maj 19 –31 jan 31, extra fiskeristipendiat i lantbruksstyr 13 okt 21–31 mars 32, disp vid UU 27 maj 22, FD där 31 maj 22, tf laborator vid statens undersökn- o försöksanstalt för sötvattensfisket på Lovön, Sth, 1 april 32, laborator där 17 juni 32–14 maj 37, intendent o chef för Naturhist museet i Gbg 10 april (tilltr 15 maj) 37–15 april 59, led av fiskeristyr med statens fiskeriförsök vid behandl av ärenden ang undersökn- o försöksverksamheten 48–59, profrs namn 20 okt 50. – LWS 38, LFS 50.

G 1) 29 maj 1920 i Linköping m Signe Katarina (Karin) Wahlqvist, f 9 sept 1896 där, d 20 febr 1942 i Gbg, Osc Fredr, dtr till läraren Josef Hjalmar Wahlquist o Beda Emerence Peterson; 2) 18 juni 1944 i Dalarö (enl vb för Hedv El, Sthlm) m Gertrud Louise Friedericke Hildegard Dupel, f 27 juni 1896 i Wien, Döbling-S:t Paul, d 7 juli 1989 i Gbg, Osc Fredr, dtr till Kommerzialrat Johann D o Maria Francisca Veronika Meisslinger samt tidigare g m Hans Georg Zelber o kapellmästaren Nils Axel Vilhelm Lindström.

Biografi

N:s far var ivrig amatörbotanist, men N valde att bli zoolog. Redan som skolpojke gjorde han på lovdagarna dissektioner och skelettering på Gbgs museums zoologiska avdelning. Genom dess intendent Leonard Jägerskiöld (bd 20) leddes N in på forskning om bandmaskar, cestoder. I Uppsala mötte han Teodor Odhner, specialist på sugmaskar, trematoder, och Axel Wirén, även han maskforskare. N:s doktorsavhandling om Pseudophyllideer räknas som ett klassiskt arbete inom cestodsystematiken. Haptormaskar, monogener, är ofta parasiter på fisk, och N utredde att en sådan parasit på karpyngel hade dels ägg som dog av höstkylan, dels ägg som övervintrade, varför karp ej kunde odlas i samma damm två år i rad. Ålen kan angripas av rödsjuka eller röd böldsjuka, som förorsakas av en bakterieart, vibrion. N visade att ålar som tillfrisknat hade utbildat antikroppar mot vibrionen i oväntat höga titrar. 1939 höll sjukdomen på att spoliera ålfisket på västkusten. N sprutade vibrionen på får och fick ett antiserum, som både förebyggde sjukdomen och fick lindrigt angripna ålar att tillfriskna.

På 1920-talet spred sig kräftpest i Sverige. På döda djur hade forskare isolerat dels en bakterie, dels en vattenmögelsvamp. N visade först att bakterien tillhörde kräftans normala tarmflora, och genom raffinerade metoder kunde han 1936 konstatera att svampen var orsak till kräftpesten. Dessa forskningar, där N hade stöd av bakteriologen Anders Wassén, får anses som primärarbeten angående immunitet hos fiskar och kräftdjur.

Ett mångårigt intresse hos N var relikter från istiden levande i skandinaviska sjöar. Han menade att den köldhärdiga bergsimpan levde kvar högre upp i vattenkedjan, under det att den mera värmekrävande och större stensimpan invandrat senare och utrotat bergsimpan så långt upp stensimpan kunnat nå.

N deltog som marinbiolog i en sv djuphavsexpedition, dels i Skageraks hemfärd från Medelhavet 1946, dels i Albatross djuptrålningar ned till 5 900 meters djup två år senare. Han bearbetade expeditionernas hela fiskmaterial och beskrev härvid flera nya arter. Tidigare hade N undersökt material från en norsk Antarktisexpedition 1927–28. Senare forskning ägnade N benfiskarnas uppkomsthistoria och kunde med nya rön berika taxonomin. I linje med denna verksamhet låg hans medarbetarskap i det stora verket Fiskar och fiske i Norden (1942).

Som museichef hade N att namnge alla fynd som visades upp på museet, inte bara exemplar av existerande arter utan även fossila fynd. N förstod väl att anpassa arbetsuppgifterna efter sina medarbetares förutsättningar, var en stimulerande arbetsledare och fick personalen att känna sig delaktig i museets resultat.

N brukade ofta säga att han inte kunde låta bli att forska, och han levde en forskares liv från gymnasieåren till sin sista månad. N:s vetenskapliga insatser präglades av hans gedigna kunskaper, ihärdighet, noggrannhet och finurliga metoder. N skrev blygsamt, enkelt och klart och föraktade polemik. Han var flitig att skriva även populärvetenskap och föreläste gärna.

Författare

Lars ÖbergSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

N:s egenbändiga levnadsbeskrivn i Gbgs natur-hist museum. – Brev från N i UUB (bl a till O Dahlgren).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Notizen uber Cestoden. 1. Ueber Progynotaenia odhncri, einen neuen Vogel-cestoden aus Schweden / 2. Noch ein Fall von Dinobothrium septaria v. Ben. aus Selache maxima (Zoologiska bidrag från Uppsala bd 3, Upps ... 1914, s 225-230). - Australische Cestoden. Sthlm (tr Upps) 1917. 4:o. 48 s, 3 pl-bl. (VAH, [N F,] bd 52, n:o 14. Results of dr. E. Mjöberg's Swedish scientific expeditions to Antarctic 1910-1913, 14.) - Zur Frage der Entwicklungsgeschichte einiger Bothriocephali-dcn. Gbg 1918. 11 s. (Meddelanden från Göteborgs musei zoologiska avdelning, 11 [= WSH, F 4, h 19 (1916), n:r 5].) – Zur Anatomie und systematischen Stellung von "Tetrabothrium" norvegicum Olsson. Gbg 1918. 25 s, 2 pl-bl. (Ibid, 12 [WSH, 4, 20 (1917), 3].) – Zur Entwicklungsgeschichte von Schistocephalus soli-dus (O. F. Mull.) (Centralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten, Abt 1. Originale, Bd 83. Medizinisch-hygienische Bakteriologie und ticrische Parasitenkunde, Jena 1919, s 295–297). – Anatomisch-systematische Studien iibcr Pseudophyllideen. Akad Abh ... Uppsala ... Gbg 1922. IV, 228 s. (Meddelanden 16 [WSH, 4, 26:1].) – Undersökningar rörande pelagiska fiskägg och fisklarver i Östersjön, 1. Mellersta Östersjön (Meddelanden från Kungl. lantbruksstyrelsen, n:r 243 (1923: 2) = Undersökningar rörande Sveriges fiskerier, fiskar och fiskevatten ... 19. K. A. Andersson mfl, Fiskeribiolo-giska undersökningar i Östersjön och Bottniska viken, Sthlm 1923, s 125–142). – Dactylogyrus vastator n. sp. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1924. 2 s. ([VA,] Arkiv för zoologi, bd 16, n:o 28.) – Parasitmaskarncs roll vid fiskodling och fiskinplante-ring (Skrifter utg av Södra Sveriges fiskeriförening, 1924, Lund, s 95–110). – En ny parasit-masksjukdom hos sutare (ibid, s 111–116). – Dactylogyrus-studicr vid Aneboda fiskeriförsöks-station (ibid, 1925, s 42–72). – Nyare undersökningar över cestodutvccklingen [föredrag, endast i tysk resumé] (Det sjuttonde skandinaviska naturforskaremötet i Göteborg den 9–14 juli 1923, Förhandlingar o föredrag, Gbg 1925, s 66). – Zur Helminthenfauna der Siisswasserfische Schwcdcns, 1-2. Gbg 1926–42. (Meddelanden .... 42 o 93 = VVSH, 4,31:3 resp 6, Ser. B 1: 14.) - Phyllodistomen. 1926. 29 s. 2. Die Cestoden dcsWelses. 1941. 24 s. – Anoplocephala gorillae n. sp. [Rubr.] Upps 1927. 3 s. (Arkiv för zoologi, 19 B: 4.) – RudolphPs "Filaria sanguinea" wie-dergefunden. [Rubr.] Upps 1928. 4 s. (Ibid, 19 B: 8.) – Den breda binnikemasken och några dess släktingar. Ett kapitel ur parasitmaskarnes liv (Naturens liv i ord och bild: Strövtåg o upptäckter inom växt- o djurvärld, red: L. A. Jägerskiöld & Torsten Pchrsén, Sthlm 19[27-]28, 4:o, s 295-304). – Den svarta råttan och den bruna (ibid, s 850–857). – Untersuchungen iiber Heringslar-ven im Kattegat und in der sudlichen Ostsee. [Lysekil, tr] Sthlm 1929. 14 s, 2 kartbl. (Svenska hydrografisk-biologiska kommissionens skrifter, N S, Biologi, bd 1, nr 3.) – Säugetier- und Vogel-cestoden von Juan Fernandez (The natural history of Juan Fernandez and Easter Island, vol. 3. Zoology, Upps 1921 -40, 4:o, s 493-523, Plate 17–19 [1929]). – Sötvattnens djurvärld (W Björck m fl, Sveriges djurvärld ... under red av T Pehrson, Sthlm 1930, 4:o, s 363–442). – Ishavsdjur i det nutida Sverige (Naturens liv i ord och bild N F, 1930[–31], s 731–741). – Något om fisksjukdomar och fiskparasiter (föredrag ... 19 febr 1931) (Stockholms sportfiskeklubb, årsbok 1931, Sthlm, s 40-61). – Zur Entwicklungsgeschichte von "Filaria" sanguinea Rudolphi nebst Bemerkungen iiber verwandte Arten, insbesondere uber den Medinawurm (Zentralblatt fur Bakteriologie ..., Abt 1, Bd 121, 1931, s 58–64). – Crepidostomum suecicum n. sp. – ein Trematode mit ungewöhnlich weiter morphologischer Variationsbreite. [Rubr.] Upps 1932. 6 s. (Arkiv för zoologi, 25 B:l.) - Våra fiskar och hur man känner igen dem. Illustr fick-bok med korta beskrivn av deras utseende o levnadssätt, förekomst, fångst o användning . 1–2. Sthlm 1933-37. 1. Fiskar i sött och bräckt vatten. 1933. 59 s, 8 pl-bl. 2. uppl 1937. 3. tillök uppl 1943. 4. uppl 1948. 5. uppl 1951. 59 s, 6 pl-bl. 6. uppl 1956. 64 s, 3 pl-bl. 2. Havsfiskar. 1937. 83 s, 13 pl-bl. 2.-3. uppl 1945, 1951. 4. uppl 1956. 87 s, 3 pl-bl. – Parasitism (F Borg, Biologi för det differentierade gymnasiet, 1. Jämförande anatomi, Sthlm 1933, s 55-64; 2. uppl 1939, 3. oförändr uppl 1942, 2.-5. tr 1944, 1947, 1949, 1951). – Rödsjuka hos ål i saltvatten och förebyggande åtgärder mot densamma. [Rubr.] [Sthlm] 1934. 4 s. (Kungl. lantbruksstyrelsen, Fiskeribyrån, Flygblad n" 4.) – Ueber Agglutininbildung bei Flschen (Zeitschrift fiir Immunitätsforschung und experimentelie Therapie, Bd 84, [1934–35,] Jena, s 74–79). – Uber Eier und Larven der Rotzunge (Pleuronectes cynoglossus L.). Sthlm 1935. 4:o. 20 s, 2 kartbl. (Svenska hydrogr-biol kommissionens skr, N S, Biologi, 1:7.) – Untersuchungen uber den bei Fischen krankheitserre-genden Spaltpilz Vibrio anguillarum. Sthlm 1935. 62 s. (K lantbruksstyrelsen: Meddelanden från Statens undersöknings- och försöksanstalt för sötvattensfisket, n:r 8.) – Untersuchungen uber die Ursache der in Schweden gegenwärtig vor-kommenden Krebspest. Sthlm 1936. 29 s. (Ibid, 9.) – Bunocotyle cingulata odhner – ein halophiler Trematode des Flussbarsches und Kaul-barsches der Ostsee. [Rubr.] Upps 1936. 6 s. (Arkiv för zoologi, 28 B: 10.) – Kleine Beiträge zur Kenntnis der Dactylogyren. [Rubr.] Upps 1936. 29 s. (Ibid, 29 A: 3.) – Om bakteriesjukdomar hos akvariefiskar och möjligheten att förebygga dem (Akvariet, årg 10, 1936, Malmö, s 15-19). – Några ord om kräftpesten och möjligheterna för dess bekämpande (Lantbrukstidskrift för Dalarna ... Utg av Kopparbergs läns hushållnings-sällsk, 1936, Falun, s 133–135). – Forntida djur från det nutida Göteborg (Tidskrift för Göteborgs stads tjänstemän, 1938, Gbg, 4:o, s 249–251). – Sur le Tetrarhyncus minutus P. J. van Beneden. Gbg 1940. 20 s, 2 pl-bl. (Meddelanden .... 84 = WSH, F 5, Ser. B [Matematiska o naturvetensk skrifter], 6:15.) – Dictyocotyle coeliaca n. g. n. sp. Ein leibeshöhlebewohnender monogeneti-scher Trematode. Gbg 1941. 17 s, 1 pl-bl. (Ibid, 87 = WSH, 6, B 1: 3.) - Gammalt och nytt om Swedenborgsvalen. Gbg 1942. 24 s. (Ibid, 101 = WSH, 6, B 2: 7; även Festskrift tillägnad professor L. A. Jägerskiöld ... [2].) – Fiskarnas system och allmänna byggnad (Fiskar och fiske i Norden, utgav K. A. Andersson, Sthlm 1942, 4:o, s 1–60; anon [jfr Innehållsfört]; 2. uppl. 1954, s 1–61, 3. uppl 1964, s 1–47). – Käkförsedda ryggradsdjur, Gnathostomata [avsnitt] (ibid, s 61–111, 198-209, 221-226, 258-277, talrika pl-bl; d:o; 2. uppl 1954, s 62-113, 200-211, 224-229, 272-291; 3. uppl 1964, s 48-89, 150-159, 169-173, 205). – Käklösa ryggradsdjur, Agnathi [avsnitt] (ibid, s 278-280, 642-644, även pl-bl; d:o; 2. uppl 1954, s 292-294, 672-674, 3. uppl 1964, s 206-225, 503 f). - Fisksjukdomar och fiskparasiter (ibid, s 895–906; d:o; 2. uppl 1954, s 933–946). – Kräftpesten (ibid, s 907–910; d:o; 2. uppl 1954, s 947–950, 3. uppl 1964, s 711-713). - Akvariet (Unda maris, [utg:] Sjöfartsmuseet, Göteborg, 1942, Gbg, 4:o, s 81–90). – Uber drei jämtländische Elchgeweihe im Naturhistorischen Museum zu Göteborg (Der zoologische Garten, N F, Bd 14, 1942, Leipzig, s 23–25). – Fiskarna och naturskyddet (Sveriges natur, Svenska naturskyddsföreningens tidskr, n:o 1. Årsbok, årg 35, 1944, Sthlm (tr Gbg), s 80-83). - Om Pallasea quad-rispinosa G. O. Sars ovan marina gränsen i östra Jämtland. Gbg 1944. 25 s. (Tills med H Oldevig; Meddelanden ..., 107 = WSH, 6, B 3:4.) - Sur quelques espéces du genre Anotopterus Zugmay-er et sur la position systématique de la famille des Anotopteridae. Gbg 1946. 16 s, 1 pl-bl. (Ibid, 113 = WSH 6, B 5:1.) - Notice préliminaire sur quelques espéces nouvelles de poissons. [Rubr.] Upps 1946. 6 s. (Arkiv för zoologi, 38 B: 2.) -Forntida djur från det nutida Västergötland. [Rubr.] Lidköping [omsl] u å [1946]. (8) s. (Lidköpingsutställningens kulturhistoriska avdelning [omsl].) – L. A. Jägerskiöld * 12/11 1867 t 4/9 1945 (Sveriges natur, 37, 1946, s 167–173). – Zoological results of the "Skagerak" expedition 1946: introduction and station list. Gbg 1947. 12 s. (Meddelanden 118 = WSH, 6, B 5:11.) – Antarctic fishes. Oslo 1947. 4:o. 76 s, 6 pl. (Det norske videnskaps-akademi i Oslo, Scientific re-sults of the Norwegian Antarctic expeditions 1927-1928 et sqq ... [ed by O Holtedahl], no. 26.) – Ett fall av X-bunden nedärvning hos Lebistes reticulatus (Peters) (Zoologiska bidrag från Uppsala, 25. Festskrift tillägnad professor Nils von Hofsten, Upps ... 1947, s 448-454). – Djurlivet i de stora havsdjupen (Folkförsvaret, organ för försvarsfrämjandet, årg 8, 1947, Sthlm, 4:o, nr 4, s 24–26). – Fishes collected by the "Skagerak" expedition in the Eastern Atlantic 1946. Gbg 1948. 95 s, 3 pl-bl. (Meddelanden 121 = WSH, 6 B 5:16.) – Över professor Carl Wiman ... minnesteckning (Minnestal i Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhets-samhälle, Serie från 1938, n:o 2. J Viktor Johansson [mfl], Minnestal hållna i ... å dess högtidsdagar 1943 — 1947, Gbg 1948, s 59-63 [i Årshögtiden 1945]). – Trålning på djupt vatten (Herbert Jacobsson 1878 30/11 1948, Festskrift.... 4:o, s 117–126). – Svenska djuphavsexpeditionen i och för utförande av trålningar på djupt vatten [text] (Statens naturvetenskapliga forskningsråds årsbok, [årg 3.] Redogörelse för budgetåret 1948/49, Sthlm 1950, s 112 f). – Subantarctic and Antarctic fishes. Bergen 1951. 32 s. (Publikasjon nr. 18 fra kommandor Chr. Christensens hvalfangstmuse-um i Sandefjord = Scientific results of the "Brat-egg" expedition 1947–48, no. 2.) – Västergötlands däggdjursfauna i forna tider (Natur i Västergötland. Under red av P O Swanberg o K Cur-ry-Lindahl, Sthlm (tr Gbg) 1951, 4:o, s 98-104). – Introduction and station list (Reports of the Swedish deep-sea expedition 1947–1948 vol 2. Zoology, [omsl,] Gbg) 1951-60, 4:o, s 1–28 = no. 1 [1951]). – Deep-sea bottom-fishes (ibid, s 247–345, 7 pl-bl = no. 20 [1957]). - Das Aquarium in Göteborg (Der zoologische Garten, 18, 1951, s 99–102). – Fishes collected during the Norwegian – British – Swedish Antarctic expedition 1949-52. Gbg) 1952. 13 s. (Meddelanden 124 = WSH, 6, B 6: 7.) - Lever svarta råttan kvar i Halland? (Natur i Halland. Under red av C Skottsberg o K Curry-Lindahl, Sthlm (tr Gbg) 1952, 4:o, s 89-92). - Sällsynta fiskar vid Hallandskusten (ibid, s 167–174). – Över medicine doktorn Anders Wassén ... minnesteckning (Minnestal i Göteborgs ... 3. Minnestal hållna ... 1948-1952, Gbg 1953, s 133-143 [i Årshögtiden 1952]). – Ishavsdjur i Dalslands sjöar (Natur i Dalsland, under red av N-G Karvik o K Curry-Lindahl, Sthlm (tr Upps) 1953, 4:o, s 138-145). – The bone finds (HVL, Årsberättelse ... 1952–1953, Lund 1953, s 146-148, undert O. N.; i Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 4. B Stjernquist, Tage Nilsson o O N, Some stone age fishing tackle from Scania). – Sur la distribution géographique et bathymét-rique des Brotulidés trouvés au-dessous de 2000 métres de profondeur (Union internationale des scicnces biologiques / International union of biological sciences, [Publications,] Serie B [Colloquia], no 16. On the distribution and origin of the deep sea bottom fauna, Naples (tr Khvn) 1954, s 65–71). – Över professor Torsten Gislén ... minnesteckning (WSH, Bihang ... [rubr], årg 74, 1955, Gbg 1956 [omsl], s 94-101). - Les ca-naux sensoriels du museau chez Elops saurus (L.). Notice préliminaire (VA, Arkiv för zoologi, ser. 2, bd 10, Sthlm ... 1957, s 453–458 = nr 9). -Uber die angebliche Viviparität bei Thrissops formosus Agassiz (ibid, 11, 1958, s 447–455 = nr 28). – Ett bidrag till våra sötvattenssimpors tax-onomi (Zoologisk revy, årg 20, 1958, Sthlm, s 3–11). – Brotulidae des cötes africaines de 1'Atlan-tique sud avec description d'une espéce nouvelle de Lamprogrammus. [Rubr.] Bruxelles [1958]. 7 s. (Tills med M Poll; Institut royal des sciences naturelles de Belgique / Koninklijk belgisch insti-tuut voor natuurwetenschappen, Mededelingen ..., T/d 34.) – Särdrag i Bohusläns marina fisk-fauna (Natur i Bohuslän, under red av C Skottsberg o K Curry-Lindahl, Sthlm 1959, 4:o, s 210–218). – Gyltor och snultror (ibid, s 307–313, 1 pl). – Om Bohusläns insjöar och deras fauna (ibid, s 430–435). – A gular plate in Albula vulpes (L.) (Nature, a weekly journal of science, vol 188, London 1960, 4:o, s 78 [i no. 4744, 1/ 10]). – Uber die Frage der Abstammung der rezenten primitiven Teleostien (Paläontologische Zeitschrift, Bd 35, 1961, Stuttgart, s 114-117). – Leptolepis dubia aus den Torleiten-Schichten des Oberen Jura von Eichstädt (ibid, s 118–122, Tafel I–III). – Preliminary note on two species previously named Leptolepis bronni Agassiz (Arkiv för zoologi, 2:15, 1962-63, s 303-306 = nr 18). – Zur Morphologie und Terminologie des Schwanzskelettes der Actinopterygier (ibid, s 485–516 = 35). – Zur Archigetes-Frage (Zoologiska bidrag från Uppsala, 35. 1962-1963. Festskrift tillägnad Sven Hörstadius, Sthlm ... (tr Upps) 1963, s 293–306). – Brotulidae (Pisces, Percomorpha) from tropical West Africa (Atlanti-de-report, scientific results of the Danish expedition to the coasts of tropical West Africa 1945–1946 ..., no 7, Khvn & London (tr Aarhus) 1963, s 195–213; tills medjergen G. Nielsen). – Versuch einer taxonomischen Revision der jurassischen Fischgattung Thrissops Agassiz. Gbg 1964. 44 s, Tafel I-IX. (Meddelanden 135 = WSH, 6, B 9:4.) – Parasiter och parasitsjukdomar hos våra sötvattenfiskar (Sportfiske i Norden, huvudred C Lindhe, d 2, Gbg (tr Bergen) 1965, 4:o, s 399-434; tills med R Vik). - Essai d'interprétation de "La Licorne" des Lascaux (Bulletin de la Société préhistorique francaise, Comptes rendus des séances mensuelles, [rubr,] [T 42,] 1965, Paris, s CCLXXVI–CCLXXIX). -On certain triassic and liassic representatives of the family Pholidophoridae s. str. (Bulletin of the British Museum (Natural history), Geology, vol. 11, 1965–66, London 19[65-]67, s 353-432, pl 1–15 = No. 8, 1966). – Versuch einer taxonomischen Revision der Anaethalion-Arten des Weissjura Deutschlands. Gbg 1967. 51 s, VIII pl-bl. (VVS, Acta, Zoologica, 2.) – Notes on the reduction of the sensory canal system and of the canal-bearing bones in the snout of higher Acti-nopterygian fishes (Arkiv för zoologi, 2:19, 1967, s 235–246 = nr 9). – The dentition in the mouth cavity of Elops (Nobel symposium 4. Current problems of lower vertebrate phylogeny, Proceedings of the fourth Nobel symposium held in June 1967 Sthlm (tr Upps) 1968, s 439–443). – Kräftpestorganismens upptäckt (Ekologkom-mittén, Statens naturvetenskapliga forskningsråd, Bulletin nr 3. Flodkräftan, signalkräftan och kräftpesten [omsl], Symposium vid Zoologiska institutionen, Lunds univ, d 27. 8. 1968, Lund 1968, 4:o [duplic], bl 8-14). – The influence of temperature on the formation of agglutinins in fish (Office international des epizooties ..., Bulle-tin,T69,Paris 1968-69, s 1353–55). – Subantarctic fishes from Southern Chile. Report no. 45 of the Lund University Chile expedition 1948–1949 (Sarsia, a Nordic journal of marine biology, vol 38, Berlin & Oslo 1969, 4:o, s 111–120). – Om stensimpans, Cottus gobio L., och bergsim-pans, C. poecilopus Heckel, utbredningshistoria i södra och mellersta Sverige. Gbg 1969. 52 s. (WS, Acta, Zoologica, 4.) – Pisces (ibid, 6. L. A. Jägerskiöld t, A survey of the marine benthonic macro-fauna along the Swedish west coast 1921 –1938, Gbg 1971, s 144 f). - On the caudal skele-ton in EIops with remarks on other Teleostean fishes. Gbg 1971. 52 s, XII pl-bl. (Ibid, 7.) -Phylogeny of the hagfish and the lampreys (ibid, 8. Myxine glutinosa: biochemistry, physiology and structure, Reports from a symposium in Göteborg 28-29 April, 1972, Gbg 1973, s 8-13). -Comments on the caudal skeleton of actinoptery-gians (Zoological journal of the Linnean Society, vol. 53, 1973, Suppl 1. Interrelationships of fishes [symposium, London 1973], London 1973, 4:o, s 369-372, 1 pl). - A revision of the Leptolepid fishes. Gbg 1974. 202 s, XXX pl-bl. (WS, Acta, Zoologica, 9.) – On the so-called postspiracular bones in Crossopterygians, Brachioptery-gians and Actinopterygians. Gbg 1976. 31 s, 1 pl-bl. (Ibid, 10.) – Studies on Triassic fishes from east Greenland, 3. On Helmolepis gracilis Stensiö. Khvn 1977. 14 s, pl I–III. (Meddelelser om Grönland ..., Bd. 200, nr. 2.) – Contributions to taxonomy and morphology of the genus Elops (Pisces, Teleostei). Gbg 1979. 37 s, 3 pl-bl. (WS, Acta, Zoologica, 12.) – A gular plate in Pterothrissus (Pisces, Teleostei) (Zoological journal of the Linnean Society, vol 71, 1981, London, s 249–251). – On the tooth-bearing bone element in the lower jaw of some primitive recent teleostean fishes. Gbg 1982. 36 s, 7 pl-bl. (WS, Acta, Zoologica, 13.) – Bidrag i: Zoologischer Anzeiger, Bd 47, 1916, 58, 1923, 61, 1924, 78, 1928, 133, 1941, 142, 1943, Leipzig, (Ny) Svensk fiskeritidskrift, 1924–25, Upps 1928, 1931, 1934, Gbg, 1935-36, 1965, Sthlm, 4:o, Fauna och flora, 1924-25, 1927, 1929, 1935-36, 1938-41, 1944, 1946-47, 1950, 1954, 1958, 1963-64, 1968, 1970, 1972, 1976, 1978–80, 1982, Upps SLSÅ, 1934, 1946, 1954/55, 1966, Upps 1934–67, 4:o, Fischerei-Zeitung, Wochenschrift ..., Bd 38, 1935, Neudamm, Svenska västkustfiskaren, 1938, 1941, 1947, Gbg, 4:o, Populär biologisk revy, utg av Svenska faunistiska sällskapet, 1938-39, 1941-42, Sthlm, 4:o, forts: Svensk faunistisk revy, utg ... i samarb med Entomologiska föreningen i Stockholm, 1943–45, 1949, Sthlm, Göteborgs museum [omsl], årstryck 1943, 1946, 1949–50, forts: ... naturhistoriska museum..., 1958, 1980, 1984, Gbg, 4:o, VA, Zoologica scripta, an international journal ...1973, 1976–77, Sthlm, 4:o; vidare Eskilstuna-kuriren, Helsingborgs dagblad, Östergötlands dagblad, Östgöta correspondenten o Västernorrlands allehanda, alla april 1944: Fisksjukdomarna och deras betydelse för människan, samt GHT 23/7 1959: Ryggradsdjuren i nytt ljus, o 7/12 1964: Ett fiskmotiv i äldre kinesisk konst.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 20 okt 1950, nr 1; Jordbruksdep:s d:o 17 juni 1932, nr 5, RA. Utn-.akt 10 april 1937, Gbgs museums arkiv, Gbgs stadsarkiv.

B Hubendick, O N 1892-1982 (WS, Minnestal hållna på högtidsdagarna 1982 o 1983, 1983); SMoK; J Thulin, O N o ett av hans efterlämnade ms (Gbgs naturhist museum, årstryck 1984, s 15 f); L Öberg, nekr över N (SvD 11 mars 1982).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Orvar Nybelin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8428, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2021-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8428
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Orvar Nybelin, urn:sbl:8428, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lars Öberg), hämtad 2021-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se