Daniel Georg Nescher

Född:1753-07-16 – Klara församling (Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län)
Död:1827-01-07 – Klara församling, Stockholms län

Samlare, Vinhandlare


Band 26 (1987-1989), sida 545.

Meriter

Nescher, Daniel Georg, f 16 juli 1753 (Klara A 1:20), dp 18 juli, i Sthlm, Ty, d 7 jan 1827 där, Klara. Föräldrar: källarmästaren Daniel Georg N o Catharina Margareta Hahr. Studerade för olika lärare o informatorer i Sthlm 62–juli 69, lärling i vinskänkssoc april 66, kypare där 3 april 70, lärling i styvfadern Carl Rolands källare juli 69, kypare o förest där 29 juli 72, erhöll burskap inom vinskänkssoc 17 jan 76, öppnade källaren Gripen 2 mars 76, mönsterskrivare vid borgerskapets kavallerikår 26 nov 76, auditör där 11 okt 8817 mars 08, inspektör vid vinprovn 6 dec 81, överinspektörs avsked därifrån 18 juni 92, led av borgerskapets 50 äldste 6 nov 823 nov 90 o 3 nov 02-3 nov 05, led av överstyr för Sthlms brandförsäkringskontor febr 93, vinskänkssoc:s huvudman 13 jan 0015 sept 03. Samlare. — Led av bla ordenssällsk Par Bricole 15 maj 79 o Sällsk Pro patria 30 okt 79, LPS 30 nov 90.


G 3 april 1787 Sthlm, Klara, m Catharina Johanna Lütkens, dp 4 juli 1757 där, ibid, d 7 sept 1823 där, ibid, dtr till handl Herman Lütken o Margareta Sophia Lindqvist.

Biografi

N:s far utvandrade från Lippstadt i Westfalen till Sthlm, där N föddes och levde hela sitt liv. Han följde sin far och styvfar i sitt yrkesval. Han hade ämnat att fortsätta sina studier i Europas vinländer men fick skrinlägga dessa planer då styvfadern 1775 tvingades gå i konkurs. N, som till denne utlånat hela sitt farsarv och delar av sitt framtida morsarv, fick således börja med två tomma händer. Han lånade pengar och arrenderade den rolandska källaren Gripen 1776, så som han fått burskap. N lyckades med åren utvidga sin rörelse och bygga upp en god förmögenhet. Hans plikttrogenhet och noggrannhet gjorde att han fick många förtroendeuppdrag. Under elva år var han inspektor vid vinproberingen i tullhuset vid Skeppsbron. Då han på grund av en ögonskada frånsade sig denna tjänst erhöll han titeln överinspektör.

N var mycket aktiv inom olika ordenssällskap, och framför allt inom Par Bricole lade han ner mycket arbete. Där deltog han under den uppsluppna bellmantiden och steg efterhand i graderna, tills han 1813 blev stormästare. Som sådan sökte han dämpa den backanaliska yran och styra bricolleriet över mot mysticism och ockultism. Hans envåldshärskarmanér väckte dock opposition, speciellt från den yngre generationen, och han blev 1820 tvungen att avgå som stormästare. N ansåg sig ofta orättvist behandlad och menade att detta endast berodde på avund.

N är känd som en av sin tids största samlare. 1770 började han hopbringa böcker och manuskript, i första hand rörande sv historia. En efter hans död tryckt auktionskatalog över denna samling upptar över 5600 nummer, varav flera består av hela kollektioner. Bland händskrifterna ingår ca 300 kungabrev i original, varav de äldsta är från Kristofer av Bayern och Karl Knutsson (Bonde). Auktionen blev dock aldrig av; samlingen köptes av KB för 7000 rdr banko. Därifrån har en del av böckerna sålts på dubblettauktioner och en del handskrifter överförts till andra institutioner.

Samlarverksamheten utökades 1785 med porträtt, vilka N uppsatte på blått olifantpapper och försåg med biografiska anteckningar. Denna samlings sv del innehöll 5285 objekt då den 1815 köptes av Karl XIII för 3 146 rdr banco. Den skänktes 1853 till KB av Oscar I. Den utländska porträttsamlingen bestod av ca 30000 objekt då den var som störst 1790; den såldes därefter i omgångar. N samlade även bla antikviteter, konst, snäckor, mineralier och växter. Sin värdefullaste samling, mynt- och medaljsamlingen, påbörjade N 1796. Sedan han 1808 drabbats av en "nervsjukdom", såldes hela det stora beståndet till D G H Hildebrand (bd 19, s 36) på Ericsberg till det mycket låga priset 3600 rdr banko. Samlingen såldes vidare därifrån 1847.

N hann även få ihop ytterligare en ovanligt komplett samling av sv mynt och medaljer, vilken efter hans död avyttrades för 9000 rdr banko till grosshandlarbröderna C o J Scharp. Över sina samlingar gjorde N med sin ovanligt vackra handstil noggranna förteckningar, ofta med personliga anmärkningar.

Författare

Anders FrösellSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Handl efter N i KB (bla självbiogr, resean-teckn:ar, kataloger o invent:beskrivn:ar). — Brev från N i KB.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Resa genom Gästrikland år 1801 ... [meddelad] av Pehr Johnsson. 1—2 (Arbetarbladet, 1926, Gävle, 26 o 28 aug). - Resor 1800 (Sörmländska handlingar, n° 4. I Schnell, Genom Södermanland i kalesch eller gästgivartrilla, Nyköping 1937, s 44—53). — Resa i Södermanland år 1800 (I kalesch genom Sverige, reseminnen för 100 år sedan, saml o utg av H Schiller, Sthlm 1931, s 149-156). - Resan till Västergötland år 1802 (ibid, s 157-185). - Resa till Västkusten år 1803 (ibid, s 186—211). — Daniel Georg Nescher som resenär i Södermanland. Med inl av E. H. Berg-quist (Täljebygden, Östra Södermanlands kulturhist förenings årsskrift, årg 16—17, 1956—1957, Södertälje 1957, s 79-90).

Källor och litteratur

Källor o litt: Klara kyrkoarkiv A 1:20, s 299, SSA. Broomé; Carlander; A Fröseli, Guldmyntskatten vid Stortorget i Sthlm (Myntkontakt 1985, nr 3); Förteckn uppå framl öfverinspectoren D G N:s efterlämnade saml af manuscripter ... som ... försäljas i Sthlm 1828 (1828); Förteckn över en större saml sv mynt o medaljer, som kommer att försäljas ... okt 1847 (1847); H Schiller, I kalesch genom Sverige, reseminnen för 100 år sedan (1931), s 141-148; Sällsk Par Bricole (1946).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Daniel Georg Nescher, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8849, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Frösell), hämtad 2022-10-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8849
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Daniel Georg Nescher, urn:sbl:8849, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Frösell), hämtad 2022-10-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se