Frans D Malmros

Född:1865-09-14 – Trelleborgs stadsförsamling, Skåne län
Död:1931-04-12 – Trelleborgs stadsförsamling, Skåne län

Industriidkare, Skeppsredare


Band 25 (1985-1987), sida 4.

Meriter

2 Malmros, Frans Didrik, son till M 1 i hans l:a gifte, f 14 sept 1865 i Trelleborg, d 12 april 1931 där. Mogenhetsex 84, inskr vid LU ht 84, praktik på spannmålsfirmor o skeppsmäklarkontor i London o Hamburg, hovrättsex vid LU 29 maj 88, auskultant vid hovrätten över Skåne o Blekinge 5 okt 88, v häradsh där 29 maj 91, led av styr för Trelleborgs ångfartygs ab 9302, av styr för Trelleborgs ångfartygs nya ab från 93, ordf o VD där från 05, en av grundarna av Trelleborgs stenkolsbolag (ab från 19 jan 25) 6 juni 94, led av styr för Trelleborgs ångqvarns ab från 19 juni 96, VD o ordf i styr där från 04, led av handels- o sjöfartsnämnden i Trelleborg 9729, ordf i drätselkammaren där 9804, led av stadsfullm där 0129, v ordf 0104, ordf där 0528, led av styr för rederiab SverigeTyskland, Malmö, 10 mars 0513, en av grundarna av o fullm i Skånes handelskammare från 05, v ordf där 1224, en av grundarna av o ordf i styr för Färg- o fernissfabriks ab Standard, Trelleborg, 2 febr 06, led av styr för LundTrelleborgs jernvägsab (från 19 LandskronaLundTrälleborgs järnvägs-ab) från 07, en av grundarna av o ordf i styr för Trelleborgs stuveri ab från 9 maj 08, led av kommerskollegiikomm nov 08juli 14, av Malmöhus läns landsting 0823, v ordf 1921 o 23, ordf där 22, led av styr för ab Skånska handelsbanken, Trelleborg, 0919, av mjölkommissionen janapril 11, av styr för Sjöförsäkringsab Öresund, Malmö, från 11, av styr för ab Sam Malmros där 21 april 1530 (ordf), ordf i Livsmedelsnämnden, Trelleborg, 1520, led av centralstyr för Skånska handelsbanken 1719, av sjölagskomm dec 18juli 24, av huvudstyr för Skandinaviska kredit ab o av dir för dess avd:kontor i Trelleborg 19, av styr för ab Kolkompaniet, Malmö, från 6 april 25 (ordf), VD i o led av styr för ab Kvarnintressenter, Malmö, från 18 nov 27, led av styr för Sv Hamburg-linien ab, Trelleborg, från 21 april 28, av styr för bl a ab C W K Gleerup, Lund, Sv kvarnfören, Sv ångfartygs assuransfören, Gbg, Sydsv ömsesidiga ångfartygsförsäkringsbolaget, Helsingborg, o Trelleborgs spritbolag.

G 12 okt 1893 i Lund m Gunborg Emilia Charlotta Collin, f 28 aug 1869 i Sölvesborg, d 16 nov 1936 i Trelleborg, dtr till bankkamreraren Seth Herman C o Louise Rosalie Holm.

Biografi

Efter juridikstudier och tingstjänstgöring kom Frans M att ägna sig åt de av fadern (M 1) grundade företagen. I det som kom att bli det främsta av dessa, Trelleborgs ångfartygs nya ab, inträdde han i styrelsen 1893 och blev vid bolagsstämman 1905 vald till huvudredare och VD efter den nyligen bortgångne fadern. M förstärkte under de närmaste åren bolagets linjer till Antwerpen och Hamburg med inköp av två nya ångfartyg 1905 och 1907. Ytterligare två inköptes 1912 för nord-och östersjöfart, och företaget gjorde 191013 stora seglationsvinster.

Krigsutbrottet 1914 medförde en stagnation inom sjöfarten, men redan from följande år steg fraktpriserna kraftigt. M kom nu att föra en mycket förutseende och framgångsrik politik, i det att han, trots de ökade frakterna och tvärtemot konkurrenterna, sålde ut större delen av sitt tonnage. Företaget hade vid krigsutbrottet tio fartyg, de flesta gamla och omoderna. Av dessa såldes tre 1915, tre 1916 och två 1918, alla till mycket bra priser. Därigenom fick företaget en sällsynt god ekonomisk stabilitet och stod väl rustat inför den nedgång i konjunkturerna man räknade med efter krigsslutet. Företaget kom 191821 mer att vara ett penninginstitut än ett rederiföretag och ägde endast två fartyg, Gunnar och Jarl, inköpta 1905 resp 1907.

M fick rätt i sin förutsägelse om efterkrigskonjunkturerna, och mot slutet av 1919 uppstod en kris för sjöfarten, som varade i fem år. Frakterna sjönk kraftigt och därigenom även fartygspriserna. Han fann nu tiden mogen att använda sina ekonomiska resurser och köpte 192126 tretton moderna ångfartyg om sammanlagt 25000 tons dead weight (tdw) till synnerligen fördelaktiga priser. Efterkrigs-depressionen medförde att man tvingades söka nya marknader. Ångfartyget William, inköpt 1926, gick således på sin första resa till USA och uthyrdes sedan till amerikanska företagare på s k tidsbefraktning. M fick därefter nya anbud om tidsbefraktningar och lät 1928 som en av de första redarna i Sverige bygga två nya motortankfartyg, Castor och Pollux, om vardera ca 13 500 tdw, och 1930 Capella om drygt 14500 tdw.

När M övertog ledningen av bolaget 1905, bestod dess flotta av sju fartyg om tillsammans 10500 tdw och vid hans död av elva fartyg om sammanlagt 60860 tdw. Hans kloka inköps- och försäljningspolitik under och efter första världskriget hade stor del i företagets gynnsamma utveckling.

M övertog efter faderns död även ledningen av Trelleborgs ångqvarns ab, det jämte rederiet största av dennes företag och länge också stadens största industri. Företaget uppgick 1927 i ab Kvarnintressenter, en fusion av flera skånekvarnar och den första stora rationaliseringsåtgärden i sv kvarnindustri. M, som var en av initiativtagarna till fusionen, blev det nya bolagets förste chef.

Liksom fadern var M verksam i flera branscher i hemstaden. Han var bl a en av grundarna av Trelleborgs stenkolsbolag, Färg-och fernissfabriks ab Standard och Trelleborgs stuveri ab.

M:s krafter togs även i anspråk i ett flertal bolags och organisationers styrelser. Han var landstingsman i 15 år och livligt kommunalt engagerad, bl a som stadsfullmäktiges ordförande i 23 år. Det djupa förtroendet för honom framgår av att den socialdemokratiska majoriteten 1919 valde honom till ordförande, trots att han var högerman.

M beskrivs som en mer betänksam personlighet än den djärve fadern. Han hade snarast en intellektuell, akademisk läggning. "Den dristiga företagsamheten hos honom har städse varit parad med nykter klokhet. Han har räknat innan han handlade och det torde sällan ha hänt honom, att ha räknat fel", uttryckte en skribent det till hans 60-årsdag. Till silverbröllopsdagen 1918 donerade M och hans maka bl a skulpturen Irrblosset av Axel Ebbe (bd 11) till hemstaden.

Författare

Carl Henrik CarlssonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Om sjöfarten i Skånes handelskammares distrikt (Skånes handelskammare, omfattande Skåne och södra Halland, 1905-1925, Malmö 1925, 4:o, s 104110). - Se även Förteckning över statliga utredningar 19041945, [Sthlm, tr] Norrköping 1953, s 59, 605, 610 f.

Källor och litteratur

Källor o litt: Sv bankföreningens klippsaml, RA.

A Borgström, K hofrätten öfver Skåne o Blekinge 1821-1900, Biogr antecknrar (1901); K EnghofT, Trelleborg i forn tid o ny tid (1917); S T Kjellberg, Ett rederibolag under 75 år, Trelleborgs ångfartygs ab 1870-1945 (1945); Kvamfören 50 år 19141964 (1964); Malmros rederi ab 1870-1970 (1970); T Rinman, Handelsflotta o sjöfart, Sverige på världshaven (1956); SjSk 2; Skånes handelskammare ... 1905-1955 (1955); SMoK; Sv bankmatr 1927 (1927); Sv biogr kal, Malmöhus län (1919); Sydsvenske män ... (1906), s 50 f; Trelleborgs stads minnesskr 1942, ed H Lindal (1942); M Utbult, art i Expressen 21 juni 1981; Väd; E Wrangel, C W K Gleerup o det gleerupska förlaget (1926), pl V. - Nekr:er över M i Trelleborgstidn, Skånska dagbl o Trelleborgs alleh 13 april 1931, nekr i SDS o art i Trelleborgstidn 18 april 1931.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frans D Malmros, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8978, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2020-04-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8978
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frans D Malmros, urn:sbl:8978, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl Henrik Carlsson), hämtad 2020-04-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se