Martin, släktBand 25 (1985-1987), sida 196.

Biografi

Martin, släkt, härstammande från Olof M (d 1765, 65 år gammal). Om hans ursprung är intet med säkerhet känt. M namnes tidigast med namnet M 1724 och kallas då av snickaråldermannen i Sthlm gesäll. Han har därför ansetts identisk med en 1723 utskriven gesäll i Sthlms snickarämbete med namn Olof Mårtensson, som vid sin inskrivning 1720 uppgavs vara född i Möklinta, Vm. Där föddes 1700 obs att året stämmer med Olof M:s ovan nämnda ålder en Olof, som var son till en soldat Mårten Olsson i Vivastbo, vilken i KrA:s rullor kunnat beläggas 16831700 men ej senare. M blev mästare i Sthlms snickarämbete 1736 och var 175256 ålderman där. Han tillverkade 1750 ett skrin för Sthlms stads förvaring av olika typer av mått och vikter (nu i Sthlms stadsmuseum), året därpå ett mynt- och medaljskåp, som drottning Lovisa Ulrika skänkte till UU, och 1754 en skrålåda för Sthlms byggmästarämbete (nu i NordM). Skrinets fanerläggning har föranlett attribuering till M även av två byråar, av vilka den ena nu förvaras i NordM. 1762 flyttade M till sina 1759 inköpta gårdar i Hallsta, Dillnäs, Söd, där han dog.

I äktenskap med en halvsyster till Georg Haupt (bd 18) var M far till målaren Elias M (Ml), konstsnickaren Carl Gustaf M (f 1746) i London, bokbindarmästaren Samuel M (17511822) i Sthlm och grafikern Johan Fredric M (M 2). Av dem blev Carl Gustaf M stamfar för en engelsk och sydafrikansk släktgren och Johan Fredric M svärfar till skriftställaren Lars August Ekmarck (bd 13). M l:s son, den även som gravör och målare verksamme snickarmästaren Fredric Eric M (17761854) i Sthlm, var far till målaren och grafikern Elias Fredric M (180454) i Nyköping, liksom sin far representerad i NM och KB. Släkten torde i Sverige ha dött ut på manssidan med den sistnämndes bror snickarmästaren Johan Baptist M (181176) i Sthlm.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Örnberg, 11 (1896). Olof M: Svea hovrätts arkiv EXII b (häradsrätternas renov småprat): 70, f 1096, RA; P H Falck, Snickaren Olof M o en byrå i "rutat arbete" (Fataburen 1983) o där anf källor. Carl Gustaf M: H Frölich, Bröderna Elias o Johan Fredrik M:s gravyrer (1939); R Hoppe, Målaren Elias M (1933), särsk s 81. Samuel M: A Hedberg, Sthlms bokbindare 14601880, 2 (1960). Fredric Eric M: H Alm, Sthlms observatorium (SSEÅ 1930), s 167; Frölich o Hoppe, a a:n; SKL. Elias Fredric M: SKL.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Martin, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9121, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-10-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9121
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Martin, släkt, urn:sbl:9121, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-10-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se