J Adrien Masreliez

Född:1717-05-15 – Frankrike (i Grenoble)
Död:1806-10-28 – Stockholms katolska församling, Stockholms län

Ornamentbildhuggare


Band 25 (1985-1987), sida 236.

Meriter

1 Masreliez, Jacques Adrien, f 15 maj 1717 i Grenoble, Frankrike, d 28 okt 1806 i Sthlm, S:t Eugenia katolska fors. Ledare for den ornamentala inredn av k slottet o lär vid Ritarakad (från 68 Målar- och bildhuggarakad) april 48–21 maj 76. Led av Målar- o bildhuggarakad 73.

G m Antoinette Berard från Paris, f omkr 1722, d 28 april 1762 i Sthlm, Franska kapellet (senare S:t Eugenia katolska förs), enl db 40 år gammal.

Biografi

Adrien M inkallades 1748 till Sverige från Paris för att som ornamentsbildhuggare leda inredningsarbetena vid Sthlms slott. 1753 förnyades hans kontrakt. De fem åren var händelserika i en hektisk arbetsmiljö, där 250 rumsinredningar ställdes färdiga inför kungafamiljens inflyttning i sitt nya slott. Arbetsplatsen rymde många konstnärer, och både hovet och den högsta arbetsledningen var fransktalande.

I M:s första arbetsuppgifter ingick att biträda vid färdigställandet av J-P Bouchardons (bd 5) predikstol och C Hårlemans (bd 19) orgelfasad i Slottskapellet samt lyktorna i trappuppgången och kröningsstolarna. Hans huvudsakliga verksamhet kom dock att gälla den egentliga inredningskonsten. För kronprinsens våning utförde han Hårlemans rokokoinredning, och för Serafimerordens sal ledde han dekoreringsarbetena efter C F Adelcrantz' (bd 1) ritningar.

Förutom verksamheten vid Sthlms slott ledde M på 1750-talet även inredningsarbetena vid Drottningholm, där han dekorerade Lovisa Ulrikas bibliotek efter J E Rehns ritningar och på 1760-talet inredde Adelcrantz' teatersalong. Han utförde även arbeten på Gripsholm, Fredrikshov, Ekolsund och Mälsåker. Som självständig konstnär utförde han bl a sniderier till altaruppsatsen i Gbgs domkyrka och till orgelfasaden i Uppsala domkyrka.

Befattningen som k ornamentsbildhuggare innefattade också undervisning av sv lärlingar och unga konstnärsämnen i den egna verkstaden och vid den nygrundade Ritarakademin, båda inrymda i slottsbyggnaden. I M:s hem, som med tiden blev alltmer burget, umgicks franska och sv konstnärer, som var i tjänst vid de k slotten eller hos privata uppdragsgivare.

Vid 1760-talets slut höll M på att avsluta inredningen av hertig Fredrik Adolfs våning högst uppe i slottets västra länga, och han kände sig alltmer främmande för de ritningar som hovintendenten Rehn lade fram i den frambrytande klassicismens tecken. Fortfarande var M emellertid aktiv i konstlivet och arbetade 1775 på kungens paradsängkammare på Gripsholm.

M blev 1773 ledamot av akademin och köpte P H L'Archevêques (bd 22) hus med ateljé, den största i Sthlm. 1776 tog han avsked från sin nära 30-åriga tjänst som k ornamentsbildhuggare och lärare vid Konstakademin.

Författare

Åke MeyersonSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från M i KB o RA.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: C Hernmarck, Sv sjuttonhundratal (NM:s skriftser, 1, 1954); R Josephson, Bouchar-don, Bourguignon o M (Från stenålder till rokoko. Studier tillägn Otto Rydbeck, 1937); L Looström, Den sv konstakad ... 17351835 (1887-91); C D Moselius, Louis M (1923); dens, Den klassiska konstens renässans under 1700-talet o Adrien, Jean Baptiste o Louis M (SSEÅ 1923); SKL; N G Wollin, Den sengustavianska tiden (Sthlms slotts hist, ed M Olsson, 3, 1941).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Adrien Masreliez, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9148, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Meyerson), hämtad 2022-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9148
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Adrien Masreliez, urn:sbl:9148, Svenskt biografiskt lexikon (art av Åke Meyerson), hämtad 2022-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se