Johan Mazer

Född:1790-03-07 – Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län
Död:1847-10-25 – Nikolai församling, Stockholms län

Donator, Grosshandlare, Musiker


Band 25 (1985-1987), sida 294.

Meriter

1 Mazer, Johan, f 7 mars 1790 i Sthlm, Kungsh, d 25 okt 1847 där, Nik. Föräldrar: grosshandl o fabrikören Jean Pierre M o Brita Maria Sjöman. Elev i fransk klosterskola, drev faderns firma från 20, burskap som grosshandl i Sthlm 26 maj 29. Musiker, donator. LMA 40. Ogift.

Biografi

Tillsammans med sin bror Anton gick M i en klosterskola i Frankrike och fick god klassisk bildning, bl a lärde han sig skriva latin. Av den största betydelse blev också den gedigna musikutbildning han fick där, både i sång och i spel på flera instrument. Särskilt spelade han violoncell och kontrabas, instrument som han också lärde sig att bygga. Ingen annan i familjen tycks ha ägnat sig åt musik.

Återkommen till Sthlm skulle M och brodern överta faderns grosshandel. Han ingick i faderns firma och drev den efter 1820. Efter dennes död fick M burskap som grosshandlare. Emellertid förefaller han knappast ha varit primärt intresserad av affärer. M ägnade sig i stället åt att privat stödja musicerandet i mindre format och samlade musicerande vänner i sitt hem på Västerlånggatan 4648[1], där man spelade kammarmusik. Denna umgängesform var inte ovanlig, men verksamheten var redan från början sällsynt livlig. M ägde tre hus i Sthlm, varav ett på Djurgården. Kammarmusicerandet där är väl känt, eftersom det fördes ett slags dagbok, Musikalisk journal för Bolaget på Djurgården, under åren 182332. Journalen anses vara förd av två män ur gruppen, ovisst vilka.

Enligt denna journal tog M emot något dussin herrar ur en ganska stor krets för att spela nästan varje kväll under sommarhalvåret. I gruppen ingick både goda amatörer, t ex handelsbokhållaren Hjerton, kammarskrivaren vid tullverket Jonas Falkenholm, rådmannen Johan Anders Björk, och professionella, som violinisten Joseph Gehring, kapellmästaren Johan Fredrik Berwald, flera violinister ur hovkapellet och under journalens sista år den tyske pianisten Carl Schwencke[2]. Vid ett tillfälle förekom även att två kvinnor spelade violin. Vanligen spelade man de stora mästarna: Haydn, Mozart, Beethoven, men även kompositörer som nu inte är lika ofta spelade: Onslow, Viotti, Spohr. M själv lär ha varit särskilt förtjust i Boccherini. Det spelades inte bara verk skrivna för kammarensemble utan även orkesterverk, t ex nya symfonier av Beethoven och operor i arrangemang för kammarensemble, t ex Titus av Mozart och Friskytten av Weber. Man höll på länge på kvällarna; mellan tre och sex hela verk spelades per gång.

M:s roll i denna verksamhet förefaller ha varit högst betydelsefull. Han hade musicerande vänner hemma nästan varje kväll under något tjugutal år. Han anskaffade noter och lånade ut eller skänkte dem till de övriga musikerna. De noter han själv samlade blev småningom till en av de största privata samlingarna i landet, och han lät binda in dem konstfullt. M samlade också instrument. För stora summor köpte han violiner av Guarneri, Amati, da Salo, Stainer och andra gamla mästare, liksom av framstående samtida tillverkare violinbyggaren F Otto tillhörde hans spelande vänner. En kontrabas hade han byggt själv. Han efterlämnade 16 instrument. M undfägnade också själv sina gäster med mat och dryck och omtalas som en god kock.

M:s förmåga att samla musiker på olika nivåer till ett energiskt musicerande under angenäma former gav ett minne som fortlevde långt efter det han slutat driva verksamheten. Mot 1840-talets mitt drabbades han av sjukdom och reste 1845 till kurort i Tyskland. Han reste även i Frankrike, men det tycks inte ha kurerat honom; han avled i Sthlm ett par år senare.

M hade i sitt testamente arrangerat så att kammarmusicerandet kunde fortsätta i samma anda efter hans död. Genom MA:s försorg skulle ett sällskap bildas med regelbundna sammankomster för utförande av kammarmusik och med deltagande av både amatörer och professionella musiker. Verksamheten möjliggjordes genom en donation till MA i form av dels en penningsumma, dels alla hans musikalier, instrument m m. Sällskapets ledning anförtrodde M fem amatörer, bl a Otto. M:ska kvartettsällskapets första sammankomst ägde rum i jan 1849.

Författare

Eva BlockSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Enstaka brev från M i KB o RA.

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Musikalisk journal för Bolaget på Djurgården, MAB.

G Brodin, N Castegren o S Ljungman, M:ska kvartettsällsk 125 år (1973); E Hedin, M:ska kvartettsällsk 18491949 (1949); G Hillerström, MA. Matr 17711971 (1971); C Kinberg, M:ska qvartettsällsk 18491899. Ett femtioårsminne (1899); M:ska qvartettsällsk:s 50-årsfest (SM 1899); SMoK; Sohlman.

Gjorda rättelser och tillägg

1. Korrigering av tidigare uppgift2013-07-03
2. Korrigering av tidigare uppgift2013-07-03

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Mazer, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9216, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eva Block), hämtad 2021-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9216
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Mazer, urn:sbl:9216, Svenskt biografiskt lexikon (art av Eva Block), hämtad 2021-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se