Paul Meier

Född:1884-11-15 – Tyskland (i Bad Langensalza, S:t Bonifacii)
Död:1962-05-08 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län

Restauratör, Hotelldirektör


Band 25 (1985-1987), sida 320.

Meriter

Meier, Paul f 15 nov 1884 i Bad Langensalza, S:t Bonifacii, Tyskland, d 8 maj 1962 i Sthlm, Tyska. Föräldrar: poliskommissarien Nicolaus M o Johanne Pauline Emma Winzer. Studentex i Berlin 01, hotellpraktik i Tyskland o Frankrike 01–08, dir för Kurhaus Kaiserhof i Heringsdorf, Tyskland, 09, för Hotel Impérial i Paris 10, souschef vid Grand Hotel i Sthlm 11–24, chef för Hotel Regina 25, innehavare av Oxtorgskällaren/ Oxen-Hungaria 26–53, innehavare av Fenix-palatset o Fenix-Kronprinsen 31–39, innehavare av restaurang Druvan 41–60, VD för Grand Hộtel-koncernen 42–dec 48, jourhavande dir där från jan 49, led av styr för ab Grand Hotels intressenter från maj 42, allt i Sthlm, innehavare av Hotell Knaust i Sundsvall, led av styr för bl a Sthlms hotell- o restaurantfören o Sveriges centrala hotell- o restaurantfören.

G 3 nov 1912 i Sthlm, Jak, m Ingrid Maria Karlsson, f 25 okt 1885 i Ripsa, Söd, d 13 juni 1978 i Sthlm, Joh, dtr till arrendatorn Karl August Andersson o Maria Christina Olsson.

Biografi

M kom till Sverige 1911 for att tillträda befattningen som souschef vid Grand Hôtel i Sthlm. Då detta företag 1920 hade planer på att nedlägga verksamheten, trädde ab Vin- & spritcentralen emellan och inköpte fastighet och rörelse; verksamheten fortsatte dock under samma ledning som tidigare. Sedan direktören 1923 trätt tillbaka, ledde M företaget under ett år. 1925 övertog han ledningen av Hotel Regina i Sthlm och året därpå förvärvade han Oxtorgskällaren där. Han introducerade här ungerska specialiteter och ungersk musik och ändrade namnet till Oxen-Hungaria.

Under 1930-talet ägde M Fenixpalatset i Sthlm. Byggnaden hade uppförts 1910–11 och där hade bedrivits restaurangrörelse i förening med teater, kabaret, konserter och dans. Efter den lagstiftning som trädde i kraft 1919 kunde denna sorts kombinerade rörelse ej upprätthållas, och försök med restaurangverksamhet i andra former visade sig mindre livskraftiga. M trodde emellertid på etablissementets möjligheter, och efter förvärv av fastigheten och övertagandet av utskänkningsrättigheter från nedlagda Hotel Kronprinsen öppnade han i lokalerna en festaurang under namn av Fenix-Kronprinsen med full service och med tonvikt på musikalisk underhållning och dans. Det ansågs vara en mycket djärv satsning, men den slog väl ut.

Sin största affär gjorde M 1942, då han i kompanjonskap med direktör Emil Janson, innehavare av Konstnärshusets Restaurang, förvärvade Grand Hôtel-koncernen, omfattande Grand Hôtel, Operakällaren och Hasselbacken på Djurgården. De olika delarna av koncernen överläts under 1950-talet successivt i andras händer: Grand Hotel till sonen Wilhelm Meier, Operakällaren till Tore Wretman och Hasselbacken till näringens arbetsgivarorganisation och det statliga restaurangbolaget att användas till restaurangskola. – Efter att 1947 tillsammans med ett antal andra företagare i branschen ha gått in som intressent i Hotel Knaust i Sundsvall blev han efter några år ensam ägare av detta företag men överlät det snart till sin platschef.

Inom branschens föreningsväsen beklädde M flera viktiga poster. Han var sålunda styrelseledamot i näringens bransch- och arbetsgivarorganisationer och i dess kreditförening samt representerade Sverige i International Hotel Associations råd, där han åtnjöt stort anseende. Även sedan han lämnat sina företag var han livligt intresserad av hotell- och restaurangverksamhetens utveckling och så sent som 1962 gjorde han en studieresa till Amerika.

M hade tidigt förvärvat kunskaper och ägde stor organisatorisk och analytisk förmåga samt ekonomisk skarpblick. Flera företag som han övertog hade tidigare stagnerat eller råkat på obestånd. Motiven för förvärven var i sådana fall inte enbart ekonomiska; han ville vara "företagsdoktor" och se sina idéer förverkligade. Han sade själv att han hade svårt att se ofruktbart kapital och höra ostämda instrument.

M tyckte om musik och kopplade gärna av med besök på Operan och Konserthuset. Han uppfattades som mycket hjälpsam mot kolleger, som råkat i svårigheter. Ett exempel var förvärvet av Källaren Druvan, som mest skedde för att bereda lämplig sysselsättning åt en gammal vän och medarbetare. – Trots sina framgångar var M tillbakadragen. Han var enkel i sin livsföring och syntes ej så mycket utåt. Inom företagen var hans auktoritet självklar och han utövade ett effektivt ledarskap mjukt och utan formalism. Han var omtyckt av sina medarbetare, schismer förekom praktiskt taget aldrig.

Författare

Per ZetterstedtSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Art:ar i Restauratören; B Garsten, P M död (SvD 9 maj 1962); SMoK; Sthlms hotell- o restaurantförems minnesskr 1894 ... 1944 (1944); Väd 1961.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Paul Meier, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9235, Svenskt biografiskt lexikon (art av Per Zetterstedt), hämtad 2019-02-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9235
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Paul Meier, urn:sbl:9235, Svenskt biografiskt lexikon (art av Per Zetterstedt), hämtad 2019-02-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se