Meyer, släktBand 25 (1985-1987), sida 469.

Biografi

Meyer, judisk släkt, härstammande från Selig Eschwe, också kallad Seligmann Joseph (d tidigast 1744), i Halberstadt, vars son sidenhandlaren Levin Seligmann, också kallad Löb Halberstadt (d 1768), i Berlin var far till sidenhandlaren Meyer Levin Seligmann, också kallad Meyer Jaffe (d 1769), i Berlin. Dennes son sidenfabrikören Abraham Meyer Levi, också kallad Abraham Jaffe (17381806), i Berlin, var far till bankiren Wolff Jaffe, också kallad Wolff Abraham M (17651836), i Berlin som var far till sidenfabrikören och kommerserådet Joel Wolff M (17941869) där. Den sistnämnde uppges ha haft fem söner.

Av dem fick Philipp Joel M (182661) kontakt med Adolf Bonnier (bd 5) under dennes resa genom Tyskland 1846 och anställdes 1848 i dennes bokhandel i Sthlm. Där blev Philipp M mycket uppskattad för sin flit och sitt intresse såväl för bokhandeln som for förlagsföretagen. 1850 började han en omfattande förlagsverksamhet med bl a Miniatur-bibliothek af sv klassikerna, Skillingsbibliothek af sv klassikerna, G Thomées översättningar av Tusen och en natt och av L G Blancs, Handbuch des Wissenswürdigsten aus der Natur och Geschichte der Erde, Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige samt det av M Schück redigerade Konversations- och universallexikon. M var även verksam som dramatisk författare och skrev också den litterära kåsériserien Sthlms skizzer, 14 (1851; på omslagen "Sthlms årstider"). Hans kamrat i Bonniers bokhandel Ludvig Josephson (bd 20) har i sina memoarer skildrat honom som rikt begåvad men "känd både för sina extravaganser i det offentliga och enskilda livet och för sitt mod att trotsa den konventionella opinionen". För att skaffa pengar till sin förlagsverksamhet, som inte hade den framgång han väntat, började M spekulera på börsen men misslyckades. Hans nerver kom allt mer i olag, och en alltför stark dos sömnmedel medförde en plötslig död, innan han fyllt 35 år. Flera av hans stora förlagsföretag kom att fullbordas av andra.

Genom sitt äktenskap med Mathilda Rubenson, som tillhörde en judisk grosshandlarsläkt i Sthlm och var kusin till Adolf Bonniers bror Albert Bonniers hustru, blev M morfar till Eli F Heckscher (bd 18) och far till Jenny M (185894). Hon tog med egna medel initiativet till den första gratisbespisningen i Gamla stan i Sthlm och utsträckte så småningom denna verksamhet till Södermalm.

Hennes bror Ernst Ludvig Philip M (18541914) gjorde sig tidigt känd som författare av uppsaliensiska studentspex och andra litterära skämt, en genre som han från 1888 till sin död fortsatte i Samfundet SHT. Ernst M blev fil dr i Uppsala på avhandlingen Studier i den Ronsardska skolans poesi (1882). Därefter gjorde han en studieresa till Italien 188284, vilken resulterade i uppsatsen Om drottning Kristinas literära verksamhet i Italien (Saml 1884). Sedan M även publicerat avhandlingen Gustaf Rosenhane (1888), var han docent i litteraturhistoria 18881910. Från 1890 tjänstgjorde M också i UUB, där han 1910 blev förste bibliotekarie och förestod dels läsesalen, dels handskriftsavdelningen samt efterlämnade en handskriven katalog i 28 band över den stora Westinska boksamlingen. Han utgav Sv parnassen. Ett urval ur Sveriges klassiska literatur, 14 (188891), Valda stycken af sv författare 15261732 (tills med A Noreen; 1893, 2. uppl 1907), Olof Kexéls (bd 21) Kapten Puff (1900), J Wallenbergs Min son på galejan (1901), bibliografin Program utg vid UU... (190508) och Magnus Olai Asteropherus' En lustig comedia vid namn Tisbe (1909). I Världslitteraturen i urval och öfversättning, redigerad av H Schück, ingår i serie 3 (1902) av M gjorda översättningar på vers av arbeten av de italienska skalderna Angelo Poliziano, Lodovico Ariosto och Giovanni Giogio Trissino. Avskrifter, förteckningar och reseberättelse av och brev till honom finns i UUB, ett ms av honom i KB.

Hans bror Adolf M (18601925) blev 1888 fil dr vid StH på avhandlingen Om konvergensområdet för potensserier af flere variabler (1887) och var 18961904 adjunkt i matematik, fysik och kemi vid Högre realläroverket å Norrmalm i Sthlm och därefter till sin död lektor i matematik och fysik vid Högre realläroverket å Östermalm där. Förutom en mängd tidskriftsuppsatser publicerade M bl a Lärobok i stereometri (1894, 2. uppl 1906), Handbok i fältmätning för realskolan (1907), Lärobok i geometri för realskolan (1909, 2. uppl 1911), Geometriska övningssatser för gymnasiets första ring (3 uppl 191123) samt tillsammans med J S Hedström Exempel till ekvationsläran för realskolan (20 uppl 190537), Räkneexempel för realskolans tre nedre klasser (6 uppl 191037) och Räknelära för folkskolans överbyggnader (3 uppl 191520). Liksom Hedström var han 1917 en av grundarna av Tidskrift för elementär matematik, fysik och kemi och 191725 en av dess fyra redaktörer.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: J Jacobson, Die Judenbürgerbücher der Stadt Berlin 180951 (1962), s 55, 63 f, 131; dens, Judische Trauungen in Berlin 1759-1813 (1968), s 84 ff, 324; Örnberg, 5 (1889). Joel Wolff M: K O Bonnier, Bonniers, 34 (1930-31);Jacobson,aa 1962, s 131. PhilippJoel M: I A Bonnier o A Hånell, Ant:ar om sv bokhandlare, 2 (1935); K O Bonnier, a a, 24 (193031), 5 (1956), s 45; G Nordensvan, Sv teater o sv skådespelare från Gustav III till våra dagar, 2 (1918); S Rinman, Studier i sv bokhandel (1951); H Schück, Den sv förlagsbokhandelns hist, 2 (1923), s 407; Tredje fäderneslandet 23 sept 1857. Jenny M: TU 85:25, KB; K O Bonnier, a a, 34. Ernst Ludvig Philip M: TU 85:25, KB; S Bergh, SkS (1917); K O Bonnier, a a, 34; H Cornell, Konsten, vännerna, verkligheten (1975); Från bok- o biblioteksvärlden. Personalnotiser (NTBB 1914, s 392); Förteckning öfver tal och qväden i Samfundet SHT åren 1844 o 1850-1900 (1901); d:o åren 1901-10 (1910); Förteckning över d:o åren 191125 (1927); Generalregister öfver Samfundet SHT:s ledamöter 18441912 (1913); C G Laurin, Minnen 188898 (1930); E Lewenhaupt, Ernst M (NTBB 1914); Lundstedt; NF, [2.] uppl, 18 (1913); M Rubins brevveksling 18701922, 1, 4 (1963); Samfundet SHT:s ledamöter 18442/11 1895. Förteckning jemte porträtter (1895); Samfundet SHT:s ledamöter 184415/ 5 1898. Biografisk förteckning (1898); SMoK; SPG; Upsalastudenten genom tiderna (1950), s 394 f, 397, 402; UUM (1906); L Wahlström, Trotsig o försagd (1949); Väd? 1914 (1913); sign X, Studentspexets o parodiens mästare (SvD:s julnr 1944). Adolf M: K O Bonnier, a a, 5, s 244; M Henriksson o M Hallberg, Läroverkskollegierna 1923 (1924); C G Laurin, Minnen 186888 (1929); Lärare o studenter vid Sthlms realläroverk 187690. Högre realläroverket på Norrmalm 18901941 (1941); Lärarmatrikeln 1922 (1923); M Rubins brevveksling, 1, 4 (1963); SMoK;.SPG; B Ström, Femton lärarprofiler från gamla Östra Real (1964); Väd? 1925 (1924).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Meyer, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9316, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-09-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9316
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Meyer, släkt, urn:sbl:9316, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-09-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se