Meyerfeldt, släktBand 25 (1985-1987), sida 470.

Biografi

Meyerfeldt (Meyerfelt), släkt, härstammande från Andreas Meyer (d mellan 1682 och 1687), vars i ättartavlorna tidigast hos Stiernman i mitten av 1700-talet uppgivna förfäder ej kunnat återfinnas i samtida handlingar. Han blev överstelöjtnant senast 1656 och var 165457 på uppdrag av C G Wrangel hov- mästare for dennes halvbröder Johan Fredrik Wrangel och Wolmar Wrangel under deras studier i Tübingen. Under hemfärden därifrån blev de på liineburgskt område tillfångatagna av danskarna och förda till Glückstadt i Schleswig-Holstein, av vilken fästning han senare gav Karl X Gustav en avritning. Senast 1662 blev han överinspektör över Wolmar Wrangels gods Oberpahlen i Livland. Han adlades 1674 med namnet Meyerfelt och kan därför ej såsom uppgivits (Meurling) vara identisk med den Andreas Meijer som 1678 blev assessor i Riga lanträtt.

Hans son Carl Fredrik Meyrfelt (16621709) var i fransk krigstjänst 168285, deltog i slaget vid Fleurus 1690 och i kriget i Balticum från 1700 samt följde A Lewenhaupt (bd 22) till Karl XII 1708 och befordrades vid Österbottens regemente till överste s å. Carl Meyrfelt stupade i slaget vid Poltava. Trots sitt enkla ursprung hade han blivit svärson till generalguvernören greve Jacob Johan Hastfer (bd 18).

Carl Fredrik Meyrfelts yngre bror generalmajoren Johan August M (M 1) blev friherre 1705 och upphöjdes som general, generalguvernör i Pommern och k råd i grevligt stånd 1714. 1719 blev även deras yngre bror Wolmer Johan von Meyerfelt (f omkr 1667 enl KrA; d 1739). delaktig i denna upphöjelse. Han hade 1708 blivit överste i kejserlig tjänst, befordrades 1733 till generalwachtmeister och dog i Wien.

M 1 var svärfar till riksrådet Adam Horn (bd 19) och far till hessiske översten Carl Fredrik M (172191) på Ugerup i Köpinge, Krist, och till fältmarskalken Johan August M (M 2). Den sistnämnde överlevde sina ogifta söner och blev därigenom den siste av sin ätt.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Andreas Meyerfelt: RR 1656 juli-aug, f 981, o 1674 nov-dec, f 309v-312, Biographica M 8 a-b, Livonica 11:395: 3 juli 1667 o 404:1672, Red: kommissionens i Livland arkiv F 1:3, f 751 f, E 7927 (brev till J Rabel), 8200 o 8420 (båda brev til C G Wrangel), Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; Rullor 1660, vol 14, KrA; X 18 (AA v Stiernman, Svecia illustris), UUB; J L Carlbom, Karl X Gustav (1910); Ehst- und Livländische Brieflade, 2 (1861); Fortifik, 2 o 6:1; A Losman, Carl Gustaf Wrangel o Europa (1980); A C Meurling, Sv dom-stolsförvaltning i Livland 16341700 (1967). Carl Fredrik Meyrfelt: M 511, 964 o 1114, RA; Rullor 1697, vol 6, KrA; G Adlerfelt, Karl XII:s krigsföretag 1700-1706 (1919); L Kagg, Dagbok 16981722 (HH 24, 1912); KKD 1, 2 o 10 (190114); C Kelch, Liefländische Historia. Continuation 1699 bis 1707 (1875); Lewenhaupt; J Nordberg, Konung Carl den XILtes hist, 12 (1740); CO Nordensvan, Sv armén åren 1709-18 (KFÅ 1919), s 238; dens, Sv arméns regementen 17001718 (KFÅ 1920), s 70 f; HE Uddgren, Något om Karl XII:s ställn till kriget med Ryssland o försvaret af Östersjöprovinserna under åren 1702-06 (KFÅ 1910), s 90. Wolmer Johan von Meyerfelt: RR vti vtrikes saker 1719, f 686v-688, Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; Rullor 1699, vol 4, KrA; F 206, UUB; fullmakter m m i Kriegsarchiv, Wien (kopior hos SBL); J F Gauhe, Des Heil Röm Reichs genea-logisch-historischen Adelslexicon, 2 (1747); KKD 12 (1918); Lewenhaupt; (M Ranft), Der merkwiir-dige Lebensgeschichte derer vier beriihmten schwedischen Feldmarschalle Grafen Rehnschild, Steenbock, Meyerfeld und Diicker. ... (1753), s 340. Carl Fredrik M: Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; Göta hovrätts arkiv E XI BA:63, nr 48 (bouppt), Jönköping: S T Kjellberg, Skåne, 3 (Slott o herresäten i Sverige, 1966), s 330.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Meyerfeldt, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9328, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-02-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9328
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Meyerfeldt, släkt, urn:sbl:9328, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2021-02-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se