Ljunggren, släktBand 24 (1982-1984), sida 20.

Biografi

Ljunggren, släkt, härstammande från kyrkolandbon och nämndemannen Kersten Nilsson (d 1729, 64 år gammal) i Ljungamölla, Vinslöv, Krist, som var född i Onnestad, Krist. Han var riksdagsman 1713–14, och hans son nämndeman Anders Kierstensson (1706–43) i Ljungamölla hade samma funktion 1740–41. Den senares son Christian Liunggren (1732–1800) var kronofogde i Östra och Västra Göinge, Krist, 1766–88 och kyrkoinspektor i Villand, Gärd, Albo, Ingelstad och Järrestad, Krist, 1788–94. I äktenskap med en syster till hovkanslern friherre Christofer Bogislaus Zibet var han far till kronofogden i Ingelstad och Järrestad Salomon Ljunggren (1771–1827) och till häradshövdingen i Albo, Gärd och Villand Elias Chris-tofer Ljunggren (1775–1853). Deras äldste bror, ryttmästaren Alexander L (1769–1844) i Bodarp, Nävlinge, Krist, var farfars far till målarinnan Ottiliana (Otti) L (1878–1969) i Ängelholm. Hon framträdde med Skånska konstnärslaget 1907–11 och deltog under en följd av år i utställningar med Skånes konstförening, Hälsingborgs konstförening och Ängelholms konstförening. Deras yngste bror, komministern med dr Anton Magnus L (1788–1827) i Lund, var far till prof Gustaf Jordan Håkan L (L 1). Dennes son Evald Jordan L (1865–1935) blev fil kand 1887, amanuens i LUB så och fil lic 1892. Från 1894 arbetade Evald L även i redaktionen för SA:s ordbok, där han 1898–1903 var avdelningschef. I LUB blev han 1901 vice bibliotekarie och chefens närmaste man, från 1910 med titeln förste bibliotekarie, och 1918–32 var han överbibliotekarie där. 1912 blev L fil hedersdr. I hans tryckta produktion märks framför allt editionerna av Lejonkulans dramer, 1–5 (1908–12; tills med C Polack; slutfört av E Noreen 1936–41), och av F A Dahlgren, Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i sv språket from 1500-talets andra årtionde (1914–16). Hans äldre bror lasarettsläkaren med dr Carl August Anton L (L 2) var far till prof Gustaf Axel Carlsson L (L 3) och till prof i kirurgi i Gbg Einar L (f 1896). Gustaf L var far till docenten i biokemi vid Kl Jan-Gustaf L (f 1933), och en brorson till Gustaf och Einar L är docenten i neurokirurgi vid LU Bengt L (f 1936).

Författare

H G-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: SjSk 1, s 435; Sv släktkal, 17 (1965). Kersten Nilsson: L Mårtensson, Förteckn över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800 (1937). Anders Kierstensson: BondRP, 4 (1951); Mårtensson, aa. Christian Liunggren: Kammarkoll:s kanslis arkiv H I a: 34: 1 april 1761, RA; O Lindberg, Landsstaten i Malm o Krist 1719–1917 (1919). Salomon Ljunggren: Biographica, Kammarkolks kanslis arkiv Hl a: 61: 23 nov 1798, RA; Lindberg, a a; SjSk 1. Elias Christofer Ljunggren: Biographica, RA; P Johnsson, Villands domsaga o dess häradshövd:ar (Hand:lar ang Villands härad, 5, 1945), s 33; Lags o doms; SjBlek. Alexander L: SjSkl. Ottiliana L: SKL. Anton Magnus L: H Ljunggren], Till minnet av min farfar på 100-årsdagen av hans död (1927); Lunds hm, 2:4 (1952); SjBlek. Evald Jordan L: G Carlquist, Evald L (NTBB 1935); E Hellquist, Om arbetsförhållanden o kolleger vid SA:s ordboksredaktion 1894 (PHT 1974); LUM läsåret 1924-25 (1925); SMoK; P Wilner, Evald L (HVL, årsber 1935-36).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ljunggren, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9576, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-06-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:9576
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ljunggren, släkt, urn:sbl:9576, Svenskt biografiskt lexikon (art av H G-m), hämtad 2024-06-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se