Bengt A Hägge

Född:1857-07-27 – Lofta församling, Kalmar län
Död:1936-03-21 – Halmstad stad, Hallands län

Kommunalpolitiker, Tidningsman


Band 19 (1971-1973), sida 626.

Meriter

Hägge, Bengt August, f 27 juli 1857 i Lofta, Kalm, d 21 mars 1936 i Halmstad. Föräldrar: hemmansägaren Erik Magnus Bengtsson o Katarina Charlotta Jacobsdtr. Mogenhetsex i Linköping vt 78, inskr vid LU ht 78, red:sekr vid Östgöta correspondenten maj 81, red o utg av Östgöta correspondenten o av Östergötlands veckoblad (från 1891 med tillägget Östgöta-posten) 9 juli 86— 10 juni 98, ägare, red o utg av Halland 30 juni 98—31 o Halländingen jan 03—31, led av stadsfullm i Halmstad aug 05—22.

G 21 juni 89 i Linköping m Ester Hedvig Arnander, f 15 nov 65 där, d 7 mars 32 i Halmstad, dtr till v häradsh Per Ulrik A o Hedvig Hildegard Charlotta Svanfelt.

Biografi

Bengt H utgav under sitt sista gymnasieår i Linköping (1877—78) tidningen Skoltomten, tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund, som trycktes på C F Ridderstads boktryckeri. Han hade redan då klart för sig att han ville bli tidningsman, vilket han också uppgav då han skrev in sig vid Lunds univ. Studieåren där ägnade han mer åt systematisk tidningsläsning än åt kurslitteratur. Han blev därigenom väl insatt i sv journalistik och 1881 anställde Ridderstad honom direkt från univ som sin närmaste man i Östgöta correspondenten. Där fick han snart allt friare händer och före sin död överlämnade Ridderstad tidningen helt i hans vård 1886.

H var till sin läggning konservativ och skrev rakt på sak, folkligt och enkelt, vilket gjorde honom populär ute i bygderna och medförde att tidningens upplaga tredubblades under hans tid. Han "införde det sunda bondförståndet på ledareavdelningen" (K Hj Lundgren), och till detta hörde enligt honom själv att under 80-talets tullstrider försvara det hotade jordbruket genom en klart protektionistisk politik. Slagordet "Sverige för svenskarne" skapades nu som rubrik över en serie artiklar i ÖC. Hans orädda och temperamentsfulla inlägg för tullvärn och senare ett förbättrat försvar kommenterades av många tidningar. Särskilt uppmärksammad blev den hetsiga polemiken mellan H och den radikale Isidor Kjellberg i tidningen Östgöten.

1898 inköpte H tidningen Halland i Halmstad. Som redaktör för denna fram till 1931 befäste han sitt anseende som en av högerpressens förnämsta krafter. Även här invecklades han i en hård polemik som blev riksbekant; denna gång var motståndaren Hallandspostens redaktör Viktor Larsson, och striden ledde till att H hösten 1905 — innan Pressens opinionsnämnd ännu fanns — tog initiativet till "en av båda parter undertecknad traktat", enligt vilken båda förband sig att i alla meningsutbyten hålla sig till sak och undvika personliga angrepp.

H var som rakryggad tidningsman aktad även av yrkesbröder med annan politisk förankring, vilket gav honom en stark ställning i kårorganisationerna, framför allt som ordf i Östra Sveriges pressförening och Södra Sveriges pressförening. Han ivrade där liksom i PK särskilt för förbättrade sjuk- och pensionsförsäkringar för journalisterna. Som ordf vid de på kanalbåt arrangerade "flytande publicistmötena" på Vättern 1895 och Vänern 1896 tog han initiativet till en ombildning av PK från en sthlmsorganisation till en allmän sv pressförening.

Politiskt verkade H bl a genom att 1909 delta i grundandet av Sv högerpressens förening, vars ordf han var från maj detta år till 1915. Han deltog också i bildandet av Hallands moderata valmansförbund 1909 (konstituerat 1910) och blev dess förste kassör. Som ledamot av Halmstads stadsfullmäktige och ett flertal styrelser och nämnder stod han länge i spetsen för den av högern då bestämda kommunalpolitiken. Bl a spelade han en roll vid tillkomsten av stadsbiblioteket och stadens natursköna parkanläggningar.

Författare

Ragnar AmeniusSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Efter trettio år. 1878 års studenter vid Linköpings h. allm. läroverk. Halmstad 1908. 15 s. [Anon.]

Källor och litteratur

Källor o litt: E Änder, Ett red:skifte (Pressen 1898, nr 9); T Ekgren, 50 år m Sv högerpressens fören (1959); PK:s porträttmatr (1924); Halland, kustlandet, gränslandet, framtidslandet (1945); E Hägge, Från gym-nasisttidn Skoltomten till red:stolen på Correspondenten (Östgöta correspondenten 26 juli 1957); dens, Ett halvsekel med Hallands höger (1959); dens, En journalistisk fredstraktat (Fören Gamla Halmstads årsbok 1962); K Kilbom, Ur mitt livs äventyr, 1—2 (1953—1954); K H Lundgren, Ur pressens krönika (PK, 1924), s 341. — Nekner i dags- o fackpressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bengt A Hägge, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/13982, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), hämtad 2023-10-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:13982
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bengt A Hägge, urn:sbl:13982, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ragnar Amenius), hämtad 2023-10-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se