888 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Fabricius, Jacob, Präst, Religiös skriftställare (1593 – 1654)

Fabricius, Jacob (urspr. Schmidt), f. 19 juli 1593 i Köslin, Pommern, d. 11 aug. 1654 i Stettin. Föräldrar: borgaren i Köslin, skomakaren Joachim Schmidt och Elisabeth Witten. Gick i skola i Köslin och från sitt 18 :e år i pedagogien i Stettin; huslärare i Lübeck; student vid Rostocks univ. okt. 1614; anställd vid stadsskolan i Köslin 1616; diakon i nämnda stad 1619; kyrkoherde och pros...

Fabricius, Jacob, Författare, Präst, Poet (1704 – 1741)

Fabricius, Jacob, f. 20 aug. 1704 i Lindesberg, d. 11 dec. 1741 i Karlskrona. Föräldrar: handlanden, rådmannen och stadskassören Thomas Fabricius och Ebba Brandin. Student vid Uppsala univ. 9 febr. 1724; privatlärare i Stockholm 1732; vice notarie i Stockholms konsistorium 3 april 1734—1735; prästvigd dec. 1734; bataljonspredikant vid Dalreg. 1735—26 sept. 1739; vice pastor i Lundby för...

Fabricius och Fabritius, släkter

Fabricius och Fabritius, släkter. Namnet är ett yrkesnamn (av lat. faber = smed), således motsvarande ty. Schmid, Schmidt. Dylika släktnamn F., i endera formen, äro ofta förekommande särskilt i Tyskland, liksom i Danmark. I Finland har man haft och har flera släkter Fabritius, se Fabritius, släk...

Fabritius, Ludvig, Diplomat, Arméofficer (1648 – 1729)

Ludvig Fabritius, f. 11 sept. 1648 på fästningen Oranien i Brasilien, d. 17 okt. 1729 i Stockholm. Föräldrar: medicine professorn i Leiden Johan Gregorius Fabritius och Elisabeth Funck. Kom med sin styvfar till Holland 1660; adjutant vid artilleriet i Ryssland 4 juni 1663; löjtnant där 1664; tillfångatagen 1665 av donska kosacker och 1666 såld som slav; åter såld 1668 till en köpman i P...

Fabritius, släkt

Fabritius, ursprungligen holländsk släkt, sedan svensk adlig ätt, härstammar från Johan Gregorius Fabritius (1600-talet), med. doktor och professor i Leiden, Nederländerna, som undan spansk förföljelse flydde till Brasilien. Hans son artilleriofficeren L u d v i g F. (se särskild art. nedan) var först i rysk tjänst men övergick 1677 till Sverige, blev svensk diplomat i Persien och Ryssland o...

Fagerberg, Carl Wilhelm, Skulptör (1878 – 1948)

Fagerberg, Carl Wilhelm, f. 3 nov. 1878 i Dalarö sn (Sth.), d. 23 april 1948 i Stockholm (Maria). Föräldrar: bygg- och snickarmästaren Johannes Fagerberg och Sofia Sandberg. Studier vid Tekniska skolan i Stockholm, elev vid Akademien för de fria konsterna aug. 1902–05; konststudier i Tyskland, Frankrike, Ryssland och Italien som Jenny-Lind-stipendiat 1906

Fagerberg, Jacob Pehrsson, Donator, Sadelmakare (1769 – 1830)

Fagerberg, Jacob Pehrsson, f. 22 dec. 1769 i Askeryds sn (Jönk.), d. 21 okt. 1830 i Stockholm (Klara). Föräldrar: torparen Pehr Pehrsson och Lisken Gunnarsdotter. Inflyttade till Stockholm 1785; i sadelmakarlära 25 nov. 1786; gesäll 17 dec. 1791; gesällvandring till S:t Petersburg 1794, återvände till Stockholm 1797, i England 1798–1801; st...

Fagergren, Conrad Gustaf Ferdinand, Läkare, Arméofficer (1818 – 1879)
Fagergren, Conrad Gustaf Ferdinand, f. 7 aug. 1818 i Stockholm (Jak.), f 10 okt. 1879 i Schiraz, Persien. Föräldrar: ornamentsbildhuggaren Anders Fagergren och Sara Catharina Ponthan. Elev hos badaremästaren A. F. Skarpman i Stockholm 1838; bar-berare i Linköping 1839; fältskär vid länslasarettet där; vistades en tid i Kalmar; grundade gymnastikinrättning i Falun; studier vid Karolinska instit...
Fagerholm, Per Erik, Geodet, Astronom (1883 – 1944)

Fagerholm, Per Erik, f. 15 jan. 1883 i Spånga sn (Sth.), d. 8 aug. 1944 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: godsägaren Per Hjalmar Fagerholm och Hildur Carlsson. Mogenhetsex. i Visby 14 juni 1901; student vid Uppsala univ. 18 sept. 1902; amanuens vid astronomiska observatoriet där 1 juli 1903—1 dec. 1906 och vt. 1908; fil. kand. där 28 maj 1904; fil. lic. där 14 dec. 1905; disp. pro grad...

Fagerlin, Ferdiand Julius, Genremålare, Porträttmålare (1825 – 1907)

Ferdinand Julius Fagerlin, f. 5 febr. 1825 i Stockholm (Nik.), d. 19 mars 1907 i Düsseldorf. Föräldrar: sidenfabrikören Carl Wilhelm Fagerlin och Maria Margareta Gnosspelius. Elev vid Nya elementarläroverket i Stockholm 16 jan. 1837—9 sept. 1840; skeppsbyggerielev 1840; elev vid Teknologiska institutet 31 okt. 1842 t. o. m. vårterminen 1843; volontär vid Livbeväringsreg:tet hösten 1843;...

Fagerlin, släkt

Fager lin, ursprungligen småländsk, sedan blekingsk släkt, härstammar från Johan Svensson (f. 1721), hemmansägare på östra gården i Fagerhult, Lemnhults sn (Jönk.). Namnet antogs av hans son handlanden i Karlskrona Jonas Fagerlin (f. 1751, d. 1823), g. m. Christina Humble. Av deras åtta barn blev Carl Wilhelm F. (f. 1790, d. 1855) sidenfabrikör i Stockholm och Matthias (Mattis) Jul...

Fagerlin, släkter

Fagerlin, släkter.

1. Fagerlin, småländsk-blekingsk släkt, se särskild släktart. nedan, s, 748.

2. Fa g er lin, småländsk släkt, huvudsakligen bosatt i Kalmar län, härstammar från Peter F. (f. omkring 1745 i Frinnaryds sn, Jönk., f 1830 i Ålems sn, Kalm.), som var musikant vid Kalmar reg., gästgivare på Ålems gästgivargård och organist. En traditionsuppgift, att denna släkt sku...

Fagerlund, Edvard Zacharias, Topografisk författare (1823 – 1894)

EdvardZachariasFagerlund, f. 13 juni 1823 i Karlskrona, d. 18 jan. 1894 i Gredby, Nättraby sn (Blek.). Föräldrar: handlanden, vice konsul Peter Fredrik Fagerlund och Johanna Maria Danielsson. Student vid Uppsala univ. 16 mars 1841; hovrättsexamen 4 dec. 1845; e. o. notarie i Svea hovrätt 10 jan. 1846; inköpte 2 okt. 1848 1U mantal i Gredby, Nättraby sn (Blek.). Innehade kommunala uppdra...

Fagerlund, släkt

Fagerlund, släkt, härstammar från prästmannen Petrus Fagerlund (f. omkring 1714, d. 15 sept. 1776 i Långlöt, Kalm.), som var torparson från Fagerhults sn (Kalm.). Han var fader till handlanden i Karlskrona Carl Peter F. (f. 1763, d. 1813), varigenom släkten länge blev blekingsk. Bland dennes söner i första giftet var handlanden i Karlskrona, vice konsuln Peter Fred...

Fagerström, Carl Johan, Advokat, Riksdagsledamot, Borgmästare (1751 – 1799)

Fagerström, Carl Johan, f. 4 mars 1751 i Saarenpää by, Lillkyro sn, Finland, d. 15 april 1799 i Stockholm (Finska). Föräldrar: regementspastorn vid Österbottens reg. Carl Fagerström och Catharina Nyholm. Student i österbottniska nationen vid Åbo univ. 1 febr. 1766; disp. pro gra du i Åbo 4 juli 1769; fil. magister där 6 juli s. å.; auskultant i Åbo hovrätt april 1770—1775, dels som v. n...

Fagerström, släkt

Fagerström, sörmländsk släkt, ursprungligen från Kalmar län, vars äldste kände stamfar Johan Månsson (f. 1658, d. 1745) var bonde i Sporrsjö by, Åby sn (Kalm.). Hans sonsons sonson lantbrukaren i Stora Malms sn och byggmästaren i Katrineholm Per Magnus Fagerström (f. 1835, d. 1915) antog släktnamnet F. Dennes yngre son civilingenjör Ernst Elis Fridolf Fagerström (f. 1869, d. 1...

Faggot, Jacob, Riksdagsledamot, Lantmätare (1699 – 1777)

Jacob Faggot, f. 13 mars 1699 på Holvasbo, Vendels sn (Upps.), d. 28 febr. 1777 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: befallningsmannen Jacob Faggot och Helena Wendler. Student vid Uppsala univ. 12 sept. 1713; auskultant i Bergskollegium 10 (ej 4) dec. 1724; e. o. lantmätare 1726; respass till riksens bergverk 22 mars 1727; inspektor vid Lovers alunbruk, Hagby sn (Kalm.) 1728—33; åter i tjänst...

Faggot, släkt

F agg o t, släkt, enligt traditionen av vallonskt ursprung och härstammande från smeden Pierre Faggot, som först skall ha tjänstgjort vid Finspång (Nicander). Släkten förekommer eljest i Uppland och Södermanland. Arkivaliska undersökningar ha ej fört den längre tillbaka än till Jacob F., som från 1690-talet kallas länsman eller befallningsman, tjänstgörande i Uppland t. ex. 1694, då han uppt...

Fagræus, Jonas Theodor, Läkare, Botanist (1729 – 1797)

Fagraeus, Jonas Theo do r, f. 20 (ej 23) april 1729 i Vittaryds sn (Kron.), d. 16 april 1797 på Gåsevadholm, Tölö sn (Hall.). Föräldrar: kyrkoherden Johannes Fagraeus och Rebecka Junbeck. Elev vid Växjö skola 21 april 1740, vid gymnasiet där 1743—48; student vid Lunds univ. sept. 1748; fil. magister där 4 juli 1751; informator 1754 hos J. Alströmers familj i Alingsås och sedan guvernör ...

Fahlbeck, Hans Erik Andersson, Skådespelare (1842 – 1886)

1. Hans Erik Andersson Fahlbeck, f. 1 aug. 1842 i ölme sn (Värml.), d. 1 febr. 1886 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: godsägaren Anders Johan Fahlbeck och Anna Charlotta Carlsson. Elev vid K. teatrarnas elevskola 1 juli 1862 —30 juni 1866; emigrerade till U.S.A. 1868; bildade i Chicago »Svenska dramatiska sällskapet», som han ledde under två år; återvände till Sverige 1871; skådespelare vi...

Fahlbeck, Pontus Erland Andersson, Riksdagsledamot, Historiker, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Tidskriftsredaktör, Statsvetare (1850 – 1923)

2. Pontus Erland Andersson Fahlbeck, den föregåendes bror, f. 15 okt. 1850 i Ölme sn (Värml.), d. 28 juli 1923 i Djursholm. Mogenhetsex. vid Göteborgs högre elementarläroverk 27 maj 1870; inskriven vid Lunds univ. 10 okt. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; studentkårens vice ordf. 1878, ordf. 1879 och 1881; fil. lic. 23 april 1879; disp. pro gradu 26...

Fahlbeck, släkt

Fahlbeck, släkt. Många från Falun härstammande släkter ha upptagit familjenamn med förleden Fahl-, däribland denna. Den stammar från bergsmannen i Falun Hans Ersson, som kallade sig Fahlbeck och nämnes med detta namn första gången 1715. Namnets och släktens historia äro utredda i en ingående undersökning...

Fahlberg, Samuel, Läkare (1758 – 1834)

Fahlberg, Samuel, uppgives f. 9 sept. 1758 i Hälsingland, d. 28 nov. 1834 på S:t Eustache, Västindien. Studier i Stockholm 1769—82; som skeppskirurg till Nordamerika 1782—84; underkirurg vid Serafimerlasarettet i Stockholm juni—okt. 1784; tf. läkare och guvernementssekreterare på S:t Barthélemy 14 dec. 1784 (avgick som sekr. mars 1787); provincialmedicus 15 aug. 1785; tullinspektör och kassö...

Fahlcrantz, Axel Erik Valerius, Landskapsmålare (1851 – 1925)

4. Axel Erik Valerius Fahlcrantz, den föregåendes bror, f. 5 sept. 1851 i Stockholm (Jak.), d. 14 nov. 1925 där (Klara). Mogenhetsex. i Västerås maj 1872; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å.—vt. 1873; elev vid konstakademien 31 aug. 1874—1876; led. av Konstnärsförbundet 1886— 90. — Landskapsmålare. — LFrKA 1907; RVO 1918. — Ogift.

Fahlcrantz, Carl Johan, Landskapsmålare (1774 – 1861)

1. Carl Johan Fahlcrantz, f. 29 nov. 1774 i Stora Tuna sn (Kopp.), d. 9 jan. 1861 i Stockholm (Joh.). Föräldrar: prosten Johan Fahlcrantz och Gustava de Brenner. Elev hos teatermålaren P. E. Limnell 1792; elev vid konstakademiens principskola okt. s. å.; agreé vid akademien 1802; LFrKA 1803 (vice preses 1853—56); HedLFrKA 1856; erhöll resestipendium 1805, fick 1807 tillstånd att använda det ...

Fahlcrantz, Carl Johan, Förläggare (1849 – 1915)

3. Carl Johan Fahlcrantz, son av F. 2, f. 12 juli 1849 i Uppsala, d. 12 febr. 1915 i Stockholm (Matt.). Elev vid läroverket i Västerås t. o. m. vt. 1867; student vid Uppsala univ. 1 okt. s. å.; fil. kand. 6 april 1872; disp. där 21 maj s. å.; fil. dr 31 maj s. å.; anställd i Ivar Hæggströms bokförlag s. å.; delägare i firman 1874; direktör för Central...

Fahlcrantz, Christian Erik, Författare, Biskop, Teolog (1790 – 1866)

2. Christian Eric Fahlcrantz, bror till F. 1, f. 30 aug. 1790 i Stora Tuna sn (Kopp.), d. 6 aug. 1866 i Västerås. Student vid Uppsala univ. 14 febr. 1804; fil. kand. där 1 mars 1815; fil. magister 15 juni s. å.; docent i arabiska språket vid Uppsala univ. 12 jan. 1821; teol. kand. där 14 juni 1828; prästvigd 15 juni s. å.; professor (Kalsenianus) i ky...

Fahlcrantz, släkter

Fahlcrantz, namn på en eller flera släkter från Dalarna. Den mest kända av dessa, biskops-, konstnärs- och bokförläggarsläkten F., är otillfredställande behandlad i litteraturen, med ibland felaktiga och motsägande uppgifter. Även efterforskningar i Falun ha emellertid icke restlöst kunnat lösa de tilltrasslade problemen rörande de familjer F., som funnits. De tillhöra i varje fall tre skild...

Fahlén, Abraham Hugo, Riksdagsledamot, Trävaruhandlare (1865 – 1919)

Abraham Hugo Fahlén, f. 22 juli 1865 på Tjälls gård i Multra sn (V. norrl.), d. 3 febr. 1919 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Johan Fahlén och Helena Berglund. Mogenhetsex. i Härnösand 1 juni 1883; student vid Uppsala univ. 18 sept. s. å.; språkstudier i Frankrike maj—sept. 1884; fil. kand. i Uppsala 27 maj 1890; student vid Lunds univ. 9 febr. 1891; hovrättsexamen där 15 sept. 1892; e...

Fahlén, släkt

Fahlén, norrländsk släkt, härstammar från Olof Olsson i Fanom, Torsåkers sn (V. norrl.). Hans son handlanden Pehr Fahlén (f. 1790, d. 1871), blev genom gifte med Catharina Margaretha Olsdotter ägare av 7 3/4 seland jord i Tjäll, Multrå sn i Ångermanland. Hans son grosshandlaren Johan F. (f. 1826, d. 1907), ägnade sig åt trävaruaffärer — sådana voro Ådalens då allt uppslukande intresse — och ...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se