R Yngve Hamrin

Född:1907-10-16 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län
Död:1969-08-25 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län

Publicist, Riksdagspolitiker


Band 18 (1969-1971), sida 233.

Meriter

2 Hamrin, Richard Yngve, brorson till H 1, f 16 okt 1907 i Jönköping, d 25 aug 1969 där. Föräldrar: chefred Carl Josef H o Beda Augusta Ringqvist. Mogenhetsex vid Jönk:s h a l 26, inskr vid LU ht 28, FK där 18 mars 30, medarb i Jönköpings-Posten från 30, red:sekr där 32, chefred där från 35, led av Jönköpings läns landsting från 46, led av AK från 53 (suppl i KU 53—64, led från 65), v ordf i Frikyrkl pressmannaföreningen, styr ded av Sv alliansmissionen från 51, av Jönköpings läns nykterhetsförb från 40 (ordf där 49—58), styr:suppl i H Halls boktryckeri ab från 35, led av direktionen för Jönköpings lasarett från 49, av 1954 års sinnessjuklagstiftn:kommitté juni 57—64, av medicinalstyns disciplinnämnd från mars 64.

G 7 nov 48 i Jönköping m Greta Kristina (Stina) Eugenia Stendahl, f 8 okt 05 där, dtr till skräddarmästaren Adolf Alenius S o Emma Sofia Boren.

Biografi

Yngve H:s livsgärning fick sin utformning dels av den publicistiska verksamhet han 1935 tog i arv från sin far som chefredaktör för Jönköpings-Posten, dels av uppgiften som ledamot av andra kammaren, åt vilken han med intensivt allvar ägnade alltmer av sin kraft, i samma mån som tidningen stabiliserades som den ledande i länet. Uppväxtåren i hemmet och studieåren i Lund fick sin prägel av den strängt puritanska kristendom, som kännetecknade den småländska alliansmissionen med dess fos- terläncbkt betonade politiska utlöpare i Jönköpings läns valmansförening. Trogna denna särprägel stod dess representanter i riksdagen utanför partierna, dock på klart borgerlig grund. Efter den liberala partisplittringen deltog valmansföreningen i början av 1930-talet i ett initiativ till ny partibildning, den sk Nässjö-centern, och sedan Folkpartiet konstituerats 1934 anslöt sig både denna och tidningen till det nya partiet. Särskilt tidningen behöll sin puritanska särart, även sedan H övertagit ledningen. Dess uttalanden i olika ämnen präglades av förankringen i fasta, hävdvunnet kristna normer.

Inför offentligheten var H en allvarsman med stränga krav på samvetsstyrda, självständiga människor, som inte låg någon till last. Denna stränghet kunde stundom göra det svårt för honom att samarbeta i grupp eller parti. Inte sällan var han i både pressen och riksdagen den ensamme, och mången tyckte sig skönja ett drag av hårdhet, särskilt på senare år. I debatter om kristendomsämnet, kyrkosamfundens ställning, nykterhet och allmän tukt drev han oförfärat sin övertygelse. Mest känd i vidare kretsar blev han måhända som »den sv boxningens fiende nummer ett». Trots nederlag, löje och karikatyrer till en början vann hans krav på boxningsförbud allt starkare anklang och respekt.

Sina främsta parlamentariska insatser gjorde H som ledamot av konstitutionsutskottet. Debatterna om granskningen av statsrådens fögderi var för honom högtidsstunder, eftersom han i övervakningen av myndigheterna och vården av den grundlagsstadgade medborgarfriheten såg den kanske viktigaste funktionen av ett levande och effektivt folkstyre. Till det långvariga förarbetet på ny författning lämnade han självständiga bidrag.

H:s starkt humana ambitioner ledde honom till fördjupat intresse för mentalsjukvården, och när han offentligt berörde denna del av sin verksamhet präglades hans omdömen av medkänsla men också sinne för rättssäkerhet och samhällsskydd.

H ägde en ovanlig naturlig fallenhet för att uttrycka sig i skrift och ännu mera i tal. I riksdagen framstod han ofta som enstöring men utvecklade i talarstolen en lidelsefull intensitet. Orden föll direkt och osökt, vitala och övertygande. Bakom skymtade man en känsloladdning, som vittnade om hård inre prövning och allvarlig självuppgörelse.

Författare

Manne StåhlSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor o litt: Jönköpings läns nykterhets-förb:s prot, kursgården, Lilla Spånhult, Norrahammar.

Matr för Jönköpings läns landstings presidium o förvahn:utskott (1969); PK:s por-trättmatr 1936 (1935); Trosvittnet 1969, nr 35; Väd 1967; Väv, Götaland... (1965); nekr:er i dagspressen.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
R Yngve Hamrin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12575, Svenskt biografiskt lexikon (art av Manne Ståhl), hämtad 2021-12-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12575
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
R Yngve Hamrin, urn:sbl:12575, Svenskt biografiskt lexikon (art av Manne Ståhl), hämtad 2021-12-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se