Bengt Reinhold Geijer

Född:1758-11-10 – Karlskoga församling, Örebro län (på Bofors bruk)
Död:1815-11-12 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län

Industriidkare, Mineralog, Geschworner, Bergmästare


Band 17 (1967-1969), sida 9.

Meriter

3 Geijer, Bengt Reinhold, sonson till G 1, f 10 nov 1758 på Bofors bruk, Karlskoga, d 12 nov 1815 i Sthlm (Ad Fredr). Föräldrar: brukspatron Salomon Gottschalk G o Magdalena Löfman. Inskr vid UU 9 febr 76, försvarade en avh om zinkmalmer under Torbern Bergmans presidium mars 79, auskultant i bergskoll 30 mars s å, tf geschworner i Värmland 26 sept 80, lär i mineralogi vid lantmäterikontoret från 82, proberare i bergskoll 14 maj s å–16 febr 95, bergmästares titel 17 dec 85, tf överdir vid kontrollverket 27 april 87, överdir 20 dec 90, ledde arbetet vid en lergodsfabrik i Ulvsunda 91–98, fullm i Jernkontoret från 96, inköpte Rörstrands porslinsfabrik 97. – LPS 86, LVA 90, LKrVA 96, LLA 13.

G 10 jan 88 på Älvestorp, Grythyttan (ör) m Ulrica Castorin, f 8 jan 69 i Hällefors (Ör), d 26 dec 18 i Sthlm (Klara), dtr till brukspatron Pehr C o Brita Catharina Phragmén.

Biografi

G räknas som en av den sv industrins mest betydande män vid 1800-talets början. Redan omkring 1785 företog G och bergshauptmannen A Polheimer omfattande borrningar efter stenkol och eldfasta leror i nordvästra Skåne på tillskyndan av greve Erik Ruuth, som bedrev stenkolsbrytning vid Boserup. Därvid påträffades en eldfast lera, som senare kom till användning vid en av Ruuth grundad fabrik i Ulvsunda, den första industrianläggningen i Bromma. Denna var i drift på 1790-talet med G som ledare och tillverkningen bestod bl a av saltglaserade kärl och fajanser av holländsk typ.

G inköpte 1797 Rörstrands egendom och porslinsfabrik vid Sthlm, som han innehade fram till sin död 1815. Han införde där flera nya metoder inom porslinstillverkningen och förbättrade i hög grad framställningen av ett flintporslin som blev fabrikens huvudprodukt. Arbetarstammen utvidgades med driftiga yrkesmän, bland vilka främst kan nämnas den tyske verkmästaren Chr Aug Ehms. Nya fabriksanläggningar byggdes efter engelsk förebild och ett laboratorium inrättades. 1807 lät G installera en engelsk ångmaskin vid kross- och siktverket. Efter G:s död drevs Rörstrand till 1867 under firmanamnet B R G:s arvingar.

G var inte endast en driftig företagare utan i yngre år en intresserad mineralogisk forskare. Som hans vän J O Wallin framhöll i sitt tal vid G:s begravning gjorde han dock sin viktigaste insats vid Rörstrand »vars arbeten, tävlande med utlänningens i konstvärde ... länt vårt fädernesland till båtnad och heder ...».

Författare

Sixten RönnowSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

G:s stora mineralsamling skänktes 1831 av hans arvingar till VA (nu i Riksmus). – 4 brev (1809) från G till P A Wallmark, KB, ms o strödda brev från G i VA, 16 brev till S G Hermelin, RA.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Dissertatio chemica de mineris zinci. [Akad avh, 1779, preses T Bergman.] Upsalise [1779]. 30 s. (Även i T Bergman, Opuscula physica et chemica, vol 2, Upsalia: (tr Sthlm) 1779, s 309—348.) — Smältnings-försök med eldsluft, på några ädlare stenar samt andra jord- och stenarter (VAH 5, Sthlm 1784, s 122—134). — Sätt at nyttja eldsluft til blåsrörs-försök (ibid, s 193—197). — Om metallers förhållande i smältning med tillhjelp af elds-luft (ibid, s 283—286). — Rön och anmärkningar om flusspats och blyglans anledningar vid Cimbrishamn i Skåne (ibid 7, 1786, s 34—45; omtr i Cimbrishamns silfver- och blymalms-grufvor, Helsingborg 1865, s 3—10). — Försök, at af svenska jordarter tilverka valklera för klädes-fabriker (VAH 13, 1792, s 316— 320). — Medd till bl a Hushållnings journal [utg av PS], Sthlm, och Chemische Annalen, Leipzig & Helmstädt (1780-talet).

Källor och litteratur

Källor o litt: Biographica, RA; Rörstrandsarkivet, Nord mus. – A Backström, Rörstrand o dess tillverknx 1726–1926 (1930); biogr över G i VAH 1816; S A Cronstrand, åminnelsetal över B R G (Tal i KrVA 1816); J F L Hausmann, Reise durch Skandinavien in den Jahren 1806 und 1807, 3 (1814); M Lagerquist, Ulfsunda Fabrique (Bromma hembygdsfören:s årsskr 1939); S Rosenhane, Anteckn:r hörande till VA:s hist... (1811); S Rönnow, Ulvsunda förr o nu (1957, 1963); G H Stråle, Rörstrand o Marieberg (1870); J O Wallin, nekr (Allm Journalen 22/11 1815); dens, begravn:tal över G 1815 (i dens, Religions-tal . . ., 2, 1827).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bengt Reinhold Geijer, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12972, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-06-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:12972
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bengt Reinhold Geijer, urn:sbl:12972, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Rönnow), hämtad 2023-06-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se