C A Waldemar Bülow

Född:1864-01-14 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län
Död:1934 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Kommunalpolitiker, Publicist, Naturskyddsföreträdare


Band 07 (1927), sida 9.

Meriter

2. Christian Albin Waldemar Bülow, den föregåendes son, f. 14 jan. 1864 i Lund. Elev vid Lunds privata elementarskola ht. 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886 och deltog en tid flitigt i det akademiska föreningslivet. Inträdde i. redaktionen för Folkets tidning 1886; redaktör från 1 dec. 1891 (utgivningsbevis 26 nov.) —1920; ombud och sekreterare vid folkriksdagarna i Stockholm 1893 och 1896; v. ordförande i styrelsen för industriutställningen i Lund 1895; ledamot av Lunds fattigvårdsstyrelse 1903—13; sekreterare i styrelsen för och kommissarie vid 1907 års utställning i Lund 1906; ledamot av styrelsen för Ljungaskogs skolhem från 1905 (v. ordförande 1907), av Lunds skolråd (från 1911 folkskolestyrelse) 1907—12 och av Lunds hälsovårdsnämnd 18 dec. 1908—1919; ordförande i Södra Sveriges pressförening 1910—12; stadsfullmäktig i Lund 1911—22; ledamot av fosterbarnsnämnden 1912—15; ordförande i barnavårdsnämnden 1912— 19; kommissarie för 1913 års jubileumsutställning i Landskrona 1912; presskommissarie vid 1914 års Baltiska utställning i Malmö 1913; v. ordförande i styrelsen för Sonestorps skyddshem från 1916; redaktör för Skånes naturskyddsförenings årsskrift från 1917; sekreterare i Föreningen Nordens sydsvenska krets 1922. Ordförande i Lunds rösträttsförening och därpå i centralstyrelserna för Skånes och Malmöhus läns rösträttsföreningar samt länets representant i Sveriges rösträttsföreningars verkställande utskott. RVO 1907; RNO 1914; innehar dessutom utländska ordnar.

Gift 1 maj 1898 med Ester Katarina Charlotta Söderlund, f. 25 jan. 1869, dotter till sjökaptenen och ångbåtskommissionären Sven Olof Söderlund i Karlshamn.

Biografi

B. inträdde i Folkets tidnings redaktion, så snart han avlagt mogenhetsexamen, och övertog efter fem år ledningen i faderns ställe. År 1908 inköpte han Folkets tidning och dess tryckeri, och under tidningens sista år redigerade han den så gott som ensam. Faderns stilistiska talanger hava gått i arv till sonen och likaså en mycket försonande humoristisk syn på livet. Den lilla skriften »Allvarsord om allting och ingenting», som av B. utgavs 1917, är betecknande för hans skämtsamma läggning, hållen som den är så fjärran från allvar som möjligt. B. är överallt känd som den store skämtaren, och även då han ger sig ut för att tala allvar, har man anledning misstänka, att ett väl dolt skämt finnes med på något håll. Detta har dock ej kunnat hindra, att B:s krafter blivit tagna i anspråk på olika områden. Han blev tidigt en av förgrundsfigurerna i studentlivet. Vid studentkarnevaler och andra skämtsamma tillställningar var han självskriven i kommittén. Även i det politiska livet har B. gjort betydande insatser. Han var flera år ordförande i Lunds rösträttsförening, medlem av och sekreterare vid båda folkriksdagarna, allmänna rösträttsmöten m. m. samt slutligen Malmöhus läns representant i Sveriges rösträttsföreningars verkställande utskott i Stockholm. I egenskap av journalist har B. varit delegerad vid flera presskongresser samt fungerade som ordförande under tre år i Södra Sveriges pressförening. Under de år, han var stadsfullmäktig, har han utfört ett fruktbringande arbete inom fattig- och hälsovården samt likaså inom barnavårdsnämnden, vars ordförande han varit. Vidare har han i olika uppdrag arbetat för utställningar, som tid efter annan hållits i Skåne. En insats har han även gjort som sekreterare i Föreningen Nordens sydsvenska krets.

Framför allt har dock B. dokumenterat sig som en varm vän av naturen med blick för det praktiska. Som redaktör för Skånes naturskyddsförenings årsskrift har .han genom välskrivna artiklar förstått att väcka allmänt intresse för provinsens skiftande natur, och genom hans initiativ har framför allt det för sina storslagna scenerier kända Kullaberg räddats från att förvandlas till makadam. Andra områden i Skåne, vilka genom hans åtgöranden blivit fredade som nationalparker, äro Dalby hage, Billebjer och Skånes enda vattenfall, Forsakar. B. är dock kanske ännu mera känd som en praktiskt kunnig mykolog. Hans vackra bok »Svampar» (1916) med dess utmärkta bildmaterial och lättlästa text är ej blott en pålitlig uppslagsbok utan även en angenäm läsning i både hem och skola; den har också utgått i flera upplagor. Inemot ett trettiotal svamputställningar hava av B. ordnats och demonstrerats på olika orter i vårt land. Hans lilla arbete »Vallfartsorter» (1911) har lockat mången till milslånga strövtåg på Skåneslätten och bidragit till kännedomen om hembygden. . Även för storkens skyddande på dess sista boplatser i Skåne har B. utfört ett förtjänstfullt arbete. Som föreläsare, huvudsakligen i ämnen behandlande svensk natur, är han eftersökt. Egen odlingsflit och nit för trädgårdsodlingens sak ha förskaffat honom den sällsynta utmärkelsen av Skånska trädgårdsföreningens guldmedalj (1907).

Författare

G. Thomjeus.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: (till B. 1 och 2): Folkets tidning 1856—1921; Figaro 13 maj 1893; Sv. medborgaren Dalmasen 13 maj 1893; Sydsv. dagbl. Snällposten 28 okt. 1908; Lunds dagblad 21 jan. 1920; W. Bülow, Släktregister, 15, 16 (1909); H. Leander, Publicistklubbens portiättmatrikel vid femtioårsjubileet 1924 (1924): V. Millqvist, Publicistklubbens matrikel vid 20 :e århundradets början (1901).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C A Waldemar Bülow, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16222, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomjeus.), hämtad 2023-06-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16222
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C A Waldemar Bülow, urn:sbl:16222, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomjeus.), hämtad 2023-06-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se