Carl H Adolf Blûm

Född:1828-09-10 – Karlstads stadsförsamling, Värmlands län
Död:1901-06-18 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län

Lantbrukare, Jordbruksreformator


Band 05 (1925), sida 75.

Meriter

Carl Henrik Adolf Blum, f. 10 sept. 1828 i Karlstad, d 18 juni 1901 i Linköping. Föräldrar: översten Mikael Adolf Blum och Charlotta Sofia Ulrika Mörner av Morlanda. Genomgick Karlstads läroverk och Sjögestads lantbruksskola i Östergötland. Tjänstgjorde som inspektor vid flera egendomar i Östergötland; innehade Ullvi gård i Västmanland 1855−62; arrenderade därefter Normestorp i Slaka socken samt sedermera Ekholmen i Landeryds socken och Högåsa, Vågerstad och Säby i Ljungs socken, allt i Östergötland; sekreterare i Östergötlands läns hushållningssällskap 11 jan. 1867−1900; sekreterare i bestyrelsen för fjortonde allmänna svenska lantbruksmötet i Norrköping 1876; föreståndare för frökontrollanstalten i Linköping från dess inrättande 1878 till 1900; ombudsman i länets försäkringsbolag mot hagelskada 1878−1901; ordförande i Föreningen för inhemsk fröodling från dess stiftelse 1879; representerade hushållningssällskapet bl. a. i Sveriges utsädesförenings större styrelse 1888−1900 samt vid ett flertal lantbrukssammanträden; erhöll avsked från befattningen som hushållningssällskapets sekreterare med pension 1900 men fortsatte att på förordnande sköta tjänsten till kort före sin död. RVO 1876; LLA 1887; RNO 1891; innehade dessutom utländska ordnar.

Gift 9 sept. 1856 med Hedvig Karolina Lovisa af Burén, f. 17 okt. 1833 på Ekeberg, d 22 mars 1882 i Linköping, dotter till godsägaren Didrik Pontus af Burén.

Biografi

B. gjorde sig genom sin arbetsamhet, ordentlighet och organisationsförmåga väl förtjänt av sitt hushållningssällskap; bl. a. har han ordnat dess arkiv. Han var jämväl en av de verksammaste representanterna för de på 1880-talet livligt framträdande strävandena för en rationell utsädesodling. År 1882 deltog han i organiserandet av Östergötlands läns biskötareförening. Hans ståtliga yttre och förbindliga sätt bidrogo att göra honom till en av de mest bemärkta männen vid allmänna lantbrukssammankomster under 1800-talets tre senaste årtionden; om det fjortonde allmänna lantbruksmötet (1876), i vars ordnande han som bestyreisens sekreterare deltog, har det sagts, att det tack vare hans insats kom att bilda epok i de allmänna lantbruksmötenas historia.

Författare

H. Juhlin Dannfelt.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: H. Schött, 1, 2 (1913—14). Östergötlands läns hushållningssällskaps historia,

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl H Adolf Blûm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17829, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Juhlin Dannfelt.), hämtad 2024-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17829
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl H Adolf Blûm, urn:sbl:17829, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. Juhlin Dannfelt.), hämtad 2024-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se